33452

Прибыль предприятия, как экономическая категория

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Суммарные доходы в зависимости от их характера условий получения и направлений деятельности предприятия подразделяются на доходы от обычных видов деятельности; операционные доходы; внереализационные доходы; чрезвычайные доходы. Суммарные расходы в зависимости от их характера условий осуществления и направлений деятельности предприятия делятся на расходы по обычным видам деятельности; операционные расходы; внереализационные расходы; чрезвычайные расходы. На предприятиях прибыль формируется как сумма финансовых результатов по всем видам...

Русский

2015-01-15

22.73 KB

2 чел.

Прибыль предприятия является важнейшей экономической категорией и основной целью деятельности любой коммерческой организации. Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере материального производства.

В экономической литературе встречаются понятия, образованные на основе понятий прибыли и убытка: 1) бухгалтерская прибыль – разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и платой за ресурсы поставщиков (разница между выручкой от реализации и так называемыми внешними издержками, отличными от внутренних, т.е. внутрифирменных издержек); 2) предельная прибыль (маргинальная) – разница между предельным доходом (доходом от продажи дополнительной единицы товара) и предельными издержками.

Прибыль на предприятии представляет собой разницу между доходами и расходами организации. Суммарные доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности предприятия подразделяются на доходы от обычных видов деятельности; операционные доходы; внереализационные доходы; чрезвычайные доходы.   Суммарные расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности предприятия делятся на расходы по обычным видам деятельности; операционные расходы; внереализационные расходы; чрезвычайные расходы.

На предприятиях прибыль формируется как сумма финансовых результатов по всем видам деятельности предприятия.1. Финансовый результат основной (обычной) деятельности отражает результат той основной деятельности, которая зафиксирована в уставе предприятия.2. Финансовый результат операционной (финансовой) деятельности отражает результат финансовой деятельности и определяется как разность между операционными доходами и операционными расходами.3. Финансовый результат от внереализационных операций отражает результаты внереализационных операций и определяется как разность между внереализационными доходами и внереализационными расходами.4. Финансовый результат от действия чрезвычайных обстоятельств – результат чрезвычайных обстоятельств, он определяется как разность между чрезвычайными поступлениями и чрезвычайными расходами.

Объектом распределения является балансовая прибыль предприятия. Под ее распределением понимается направление прибыли в бюджет и по статьям использования на предприятии. После уплаты налога на прибыль распределяется по таким направлениям, как фонды накопления и фонды потребления


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17295. Вступ до криптології 111 KB
  Лекція 5. Вступ до криптології Виключно важливим механізмом захисту інформації є криптографія. Оскільки цей складний і широкий розділ математики вимагає окремого детального вивчення тут подамо лише основні відомості з криптології. Проблема захисту інформації шляхом...
17296. Віруси. Загальні відомості 92.5 KB
  Лекція 6. Віруси. Загальні відомості Створенням будьякої комп'ютерної програми її автор переслідує певну мету. Іноді їм можуть бути допущені помилки і написана програма буде робити не зовсім те що спочатку задумувалося або навіть зовсім не те. Однак кожна програма обов'...
17297. Методи та засоби антивірусного захисту 111 KB
  Лекція 7. Методи та засоби антивірусного захисту Загальні відомості Усі знають що для захисту від шкідливих програм потрібно використовувати антивіруси. Але в той же час нерідко можна почути про випадки проникнення вірусів на захищені антивірусом комп'ютери. У кожном...
17298. Методи захисту від спаму 92.5 KB
  Лекція 9. Методи захисту від спаму Одна з найбільших проблем при роботі з електронною поштою – це небажані повідомлення комерційного характеру а просто кажучи – спам. Крім незручностей пов'язаних з позбавленням від спаму спам – це ще й прямі збитки для підприємства: вит
17299. Засоби захисту від спаму 155 KB
  Лекція 9. Засоби захисту від спаму Загальні відомості Спам давно вже перестав бути просто нав'язливою рекламою. Технології які використовують спамери для розсилки пошти небезпечні для корпоративних інформаційних систем. Вони використовують шкідливий мобільний код
17300. Шпигунське програмне забезпечення. Шпигунські війни: spyware і боротьба з ним 64 KB
  Лекція 10. Шпигунське програмне забезпечення Шпигунські війни: spyware і боротьба з ним По даним Earthlink програми що відносяться до категорії spyware сьогодні встановлені майже на 90 комп'ютерів підключених до Мережі є й більш вражаючі цифри. Причому мова йде не про один п...
17301. Шпигунські програми й методи захисту від них 135.5 KB
  Лекція 11. Шпигунські програми й методи захисту від них Програмне забезпечення й апаратні пристрої призначені для прихованого спостереження за діяльністю користувачів персональних комп'ютерів одержали останнім часом саме широке поширення. У світовій мережі Інтернет
17302. Технологія адаптивного управління інформаційною безпекою 632.5 KB
  Лекція 12. Технологія адаптивного управління інформаційною безпекою Рішення проблем безпеки корпоративних інформаційних систем вимагає застосування адаптивного механізму що працює в режимі реального часу і володіє високою чутливістю до змін в інформаційній інфраст...
17303. Засоби адаптивного управління інформаційною безпекою. Система виявлення уразливостей захисту 119.5 KB
  Лекція 13. Засоби адаптивного управління інформаційною безпекою. Система виявлення уразливостей захисту Основні рішення В умовах обмежених ресурсів використання засобів SAFEsuite є проблематичним ізза їх високої ціни. Основною задачею є пошук безкоштовних засобів адап...