33456

Движение денежных средств внутри предприятия

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Это движение денежных средств функционирующего предприятия во времени представляет собой непрерывный процесс и определяется понятием денежный поток . Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств генерируемых его хозяйственной деятельностью. Концепция денежного потока предприятия как самостоятельного объекта финансового управления еще не получила достаточного отражения не только в отечественной но и в зарубежной литературе по вопросам финансового менеджмента.

Русский

2013-09-05

22.09 KB

2 чел.

Осуществление практически всех видов финансовых операций предприятия генерирует определенное движение денежных средств в форме их поступления или расходования. Это движение денежных средств функционирующего предприятия во времени представляет собой непрерывный процесс и определяется понятием "денежный поток".

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью.

Концепция денежного потока предприятия как самостоятельного объекта финансового управления еще не получила достаточного отражения не только в отечественной, но и в зарубежной литературе по вопросам финансового менеджмента. Прикладные аспекты этой концепции рассматриваются обычно лишь в составе вопросов управления остатками денежных активов, управления формированием финансовых ресурсов и антикризисного управления предприятием при угрозе банкротства. 

Высокая роль эффективного управления денежными потоками предприятия определяется следующими основными положениями: 1.Денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности предприятия практически во
всех ее аспектах. Образно денежный поток можно представить как систему "финансового кровообращения" хозяйственного организма предприятия. 2.Эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие предприятия в процессе его стратегического развития. 3.Рациональное формирование денежных потоков
способствует повышению ритмичности осуществления операционного процесса предприятия. 4.Эффективное управление денежными потоками
позволяет сократить потребность предприятия в заемном капитале. 5.Управление денежными потоками является важным финансовым рычагом обеспечения ускорения оборота капитала предприятия. 6.Эффективное управление денежными потоками
обеспечивает снижение риска неплатежеспособности предприятия. 7.Активные формы управления денежными потоками позволяют предприятию получать дополнительную прибыль, генерируемую непосредственно его денежными активами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17404. PowerPoint. Створення презентацій 94 KB
  Лекція 17 PowerPoint. Створення презентацій. Презентація це набір слайдів де є текст графічні об'єкти рисунки кнопки тощо. Презентація може містити звук відео та анімацію три основні компоненти мультимедіа. її демонструють на екрані монітора комп'ютера чи на великому...
17405. Призначення і типи програмних засобів обробки тексту 102.5 KB
  Лекція №1 Призначення і типи програмних засобів обробки тексту Обробку текстової інформації на ПК забезпечують пакети прикладних програм текстові редактори процесори. Розрізняють текстові редактори: вбудовані в Total Commander Turbo Pascal і самостійні Multi Edit Microsoft Word. ...
17406. Ознайомлення з редактором Word 404 KB
  Тема :Ознайомлення з редактором Word Термінологія кнопки та клавіші Для стислості опису дій використовуватимемо загальноприйняті терміни: клацнути натиснути підвести курсор миші до об'єкта екрана на мить натиснути та відпустити її ліву кнопку; перемістити тягт...
17407. Редагування текстів в Word 41 KB
  Тема : Редагування текстів Автозаміна Автозаміна це автоматичне виправлення помилок і неправильних слів. Крім того автозаміна дає змогу за допомогою кількох символів вставити великий текстовий фрагмент. Для настроювання механізму автозаміни потрібно виконати ...
17408. Форматування символів і абзаців в Word 339 KB
  Тема: Форматування символів і абзаців Теоретичні відомості та рекомендації Форматування документа це процес оформлення його загального вигляду та підготовки до друкування тобто робота над формою зовнішнім виглядом документа. Текст можна форматувати під час йо
17409. Створення і використання таблиць в Word 36 KB
  Тема: Створення і використання таблиць Для створення і редагування таблиць використовують команди пункту меню Таблица або кнопки панелі інструментів Таблицы и границы. Для створення таблиці в текстовому документі треба встановити текстовий курсор у потрібне м
17410. Списки, закладки, посилання, зноски і назви в Word 60 KB
  Тема: Списки закладки посилання зноски і назви Списки У редакторі Word під списками розуміють кілька поспіль розташованих абзаців що пронумеровані або відмічені якимось маркером. Наявність відмітки абзацу маркером чи номером є характеристикою абзацу. Тому після...
17411. Створення рисунків і робота з ними в Word 336.5 KB
  Лекція 7 Створення рисунків і робота з ними Документ крім тексту може містити також графічні об'єкти рисунки графіки діаграми схеми ілюстрації та ін. які можна створювати не тільки за допомогою зовнішніх графічних пакетів програм а й засобами сервісних програм ре
17412. Робота з великими документами в Word 337.5 KB
  Лекція 8 Робота з великими документами Під терміном великий документ слід розуміти документ який за кількістю сторінок перевищує деяке значення наприклад 100 сторінок. Створення таких документів їх редагування та використання залежать від уміння користувача опра