33503

Склад злочину

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Важливе значення складу злочину виявляється і в тому що він дозволяє провести поперше чітке розмежування між злочином і незлочинним суспільно небезпечним діянням; подруге відмежувати один злочин від будьякого іншого наприклад крадіжку від грабежу зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень.Елементи і ознаки складу злочину. У кожному складі злочину виділяють його елементи.

Украинкский

2013-09-05

38.5 KB

0 чел.

Склад злочину — це сукупність встановлених у кримінальному законі юридичних ознак (об'єктивних і суб'єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне.

Важливе значення складу злочину виявляється і в тому, що він дозволяє провести,

по-перше, чітке розмежування між злочином і незлочинним суспільно небезпечним діянням;

по-друге, відмежувати один злочин від будь-якого іншого (наприклад, крадіжку від грабежу, зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень).

Структура в пит. 21.

21.Елементи і ознаки складу злочину.

У кожному складі злочину виділяють його елементи. Ними є: об'єкт злочину, об'єктивна сторона злочину (їх сукупність називають об'єктивними ознаками складу), суб'єкт і суб'єктивна сторона злочину (вони в сукупності називаються суб'єктивними ознаками складу).

Об'єкт злочинуце те, на що завжди посягає злочин і чому він завжди заподіює певної шкоди. Це ті суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом.

Об'єктивна стороназовнішня сторона діяння, яка виражається у вчиненні передбаченого законом діяння (дії чи бездіяльності), що заподіює чи створює загрозу заподіяння шкоди об'єкту злочину. Обов'язковими (необхідними) ознаками об'єктивної сторони як елемента складу злочину є: діяння (дію чи бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки і причинний зв'язок. Тому у злочинах з так званим матеріальним складом має бути встановлений причинний зв'язок між дією (бездіяльністю) і суспільно небезпечним наслідком, що настав.

Суб'єкт злочинуце особа, яка вчиняє злочин. Відповідно до ст. 18 «суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. Тому юридичні особи (підприємства, організації, установи, політичні партії, громадські організації і т.д.) не можуть бути суб'єктами злочинів. Неприпустимою є. колективна відповідальність за вчинені окремими особами злочини. Відповідно до ст. 19 КК суб'єктом може бути тільки осудна особа, тобто така, яка під час вчинення передбаченого кодексом діяння, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. У частині І ст. 22 КК встановлюється, що кримінальна відповідальність за загальним правилом настає з шістнадцяти років, а за окремі злочини (наприклад, вбивство, розбій, зґвалтування), відповідальність встановлюється з чотирнадцяти років.

Суб'єктивна сторонаце внутрішня сторона злочину, бо вона включає ті психічні процеси, що характеризують свідомість і волю особи в момент вчинення злочину. Ознаками суб'єктивної сторони, як елементу складу, є вина, мотив і мета злочину. Обов'язкового (необхідною) основною ознакою суб'єктивної сторони будь-якого складу злочину є вина особи. Відповідно до ст. 23 КК виною є «психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності». При відсутності вини особи немає і складу злочину, навіть якщо в результаті її дії (бездіяльності) настали передбачені законом суспільно небезпечні наслідки.

Стаття 24 КК передбачає умисел і його види — прямий і непрямий. При прямому умислі особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. При непрямому умислі особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії чи бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала настання цих наслідків.

Стаття 25 КК передбачає необережність та її види: злочинну самовпевненість і злочинну недбалість. Злочинна самовпевненість виражається в тому, що особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії чи бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення. Злочинна недбалість має місце там, де особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачати.

Ознаки злочину. Кожний з розглянутих елементів складу має певну сукупність ознак. Залежно від їхньої ролі в характеристиці загального поняття складу ці ознаки поділяються на обов'язкові і факультативні. Обов'язковіце ті ознаки, які притаманні будь-якому складу злочину, без яких взагалі немає складу злочину.

Факультативними визнаються ті ознаки, що не є обов'язковими для всіх складів злочинів і в різних складах можуть відігравати різну роль. До таких ознак слід віднести час, місце, обстановку і спосіб вчинення злочину (характеризують об'єктивну сторону), мотив і мету (характеризують суб'єктивну сторону), а також ознаки спеціального   суб'єкта злочину і деякі інші.

Поділ ознак складу на обов'язкові і факультативні має важливе значення, тому що він сприяє більш глибокому з'ясуванню складів окремих злочинів та їх відмежуванню від суміжних. Так, наприклад, відкритий спосіб викрадення майна при грабежі (ч. 1ст. 186) є обов'язковою ознакою цього складу. Якщо розглянуті ознаки в статтях Особливої частини КК не передбачені ні як обов'язкові, ні як кваліфікуючі, то вони на кваліфікацію злочину не впливають і можуть відігравати лише роль обтяжуючих або пом'якшуючих обставин, що враховуються при призначенні покарання (наприклад, п. 12 ст. 67 передбачає як обтяжуючу обставину вчинення злочину загальноно-небезпечним способом).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

86260. Реконструкция подстанции «Сандугач» 2.59 MB
  В практике проектирования на подстанциях всех категорий предусматривается, как правило, установка двух трансформаторов (автотрансформаторов). Установка одного трансформатора рекомендуется только в случае питания потребителей III категории при наличии в сетевом районе передвижной резервной подстанции...
86261. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 955.1 KB
  Целью данной работы является разработка проекта локальной сети средней организации, обеспечивающей информационные услуги ее пользователям с требуемым уровнем безопасности. В процессе достижения поставленной цели решались следующие задачи: определение месторасположения серверных и кроссовых помещений...
86262. Цифровое устройство, выполняющее заданную вычислительную макрооперацию 1.67 MB
  Наиболее распространенной задачей проектирования цифровых устройств является моделирование. Моделирование позволяет определить свойства проектируемого устройства, а так же выявить ошибки при проектировании и исправить их еще до стадии производства, что в свою очередь позволяет минимизировать...
86263. О ПОНЯТИИ «НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ Б.М. ШУРАНОВ 351.27 KB
  Шуранов Б.М. подобрал неудачный термин, для выражения того, что он хотел сказать. Ещё до Шуранова в философии существовали термины синтаксически близкие к «несуществующая реальность». Шуранов заложил в термин «несуществующая реальность» смысл понятия «реальность, параллельная бытийности/небытийности»...
86264. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА ЕВРО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТИ 227 KB
  Искусственный интеллект - это раздел информатики посвященный моделированию интеллектуальной деятельности человека. Нейронные сети дают дополнительные возможности в моделировании нелинейных явлений и распознавании их хаотического поведения.
86265. Физико-географические и климатические особенности трассы «Берлин-Воронеж» 1.51 MB
  В курсовой работе требуется оценить имеющий важное значение для обеспечения безопасности и повышения экономичности полетов многолетний режим температуры на высотах над заданными участками воздушной трассы и возможные пределы изменения практического потолка и предельно допустимой высоты полета...
86266. Оценка влияния температурного режима на предельно допустимую высоту и максимально допустимую скорость полёта по маршруту Воронеж - Пермь 632.5 KB
  В курсовой работе требуется оценить значимость многолетнего режима температуры на высотах над участками воздушной трассы, указанной в индивидуальном задании на курсовую работу, для обеспечения безопасности и повышения экономичности полетов, рассчитать возможные пределы изменения практического потолка...
86267. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 176.5 KB
  Проблема безработицы тревожит умы людей с давних времен, и ныне является крайне острой. Как бы не было сложно осознавать, но каждого, прямо или косвенно, касалась эта поистине глобальная проблема. Не думаю, что найдется человек с положительными воспоминаниями о сеем факте.
86268. Расчёт трёхфазного силового масляного двухобмоточного трансформатора 7.69 MB
  Трансформаторы малой мощности различного назначения используются в устройствах радиотехники, автоматики, сигнализации, связи и тому подобное, а также для питания бытовых электроприборов. Назначение силовых трансформаторов – преобразование электрической энергии в электрических сетях...