33621

Классификация методов шифрования информации

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Классификация методов шифрования информации. Современные криптографические методы тесно связаны с методами шифрования сообщений которые в свою очередь зависят от способа использования ключей. Для шифрования и расшифрования в них используется один и тот же ключ сохранение которого в тайне обеспечивает надежность защиты. Все одноключевые методы по способу шифрования можно разделить на блочные поточные и комбинированные.

Русский

2013-09-06

39 KB

74 чел.

40. Классификация методов шифрования информации.

Современные криптографические методы тесно связаны с методами шифрования сообщений, которые, в свою очередь, зависят от способа использования ключей.

По характеру использования ключа криптографические методы делятся на одноключевые (симметричные) и двухключевые (асимметричные) (рис. 4.1).

Одноключевые криптографические методы являются классическими методами. Для шифрования и расшифрования в них используется один и тот же ключ, сохранение которого в тайне обеспечивает надежность защиты.

Все одноключевые методы по способу шифрования можно разделить на блочные, поточные и комбинированные. Двухключевые методы криптографического преобразования всегда блочные.

Для блочных методов шифрования открытая информация разбивается на блоки фиксированной длины, каждый из которых шифруется отдельно, независимо от его положения во входной последовательности. Одноключевые (блочные) методы шифрования делятся на три группы: шифры перестановки, шифры подстановки, шифры на основе аналитических преобразований, которые по существу являются составными шифрами.

Поточное шифрование основано на сложении символов открытой информации с символами ключевой последовательности с заданными свойствами. В этом случае выполняется поэлементное шифрование потока информации. Шифрование и расшифрование, как правило, осуществляются с использованием операции сложения по модулю 2.

Схема классификации криптографических методов защиты информации

Рис. 4.1.

При комбинированном шифровании применяются принципы блочного и поточного шифрования, то есть возможно использование блочного шифра в поточном режиме (гаммирование, шифрование с обратной связью) и поточного шифра в блочном режиме (шифрование блоков).

Асимметричные (двухключевые) методы шифрования используют два ключа: открытый и секретный. При этом, если открытый ключ используется для шифрования, а секретный ключ — для расшифрования, то это алгоритм шифрования с открытым ключом. В этом случае любой абонент сети, у которого есть открытый ключ абонента-получателя может зашифровать сообщение, однако расшифровать его может только абонент-получатель, имеющий секретный ключ.

Если секретный ключ используется для шифрования, а открыты - для расшифрования, то это алгоритм электронной цифровой подписи. В этом случае только владелец секретного ключа может правильно зашифровать сообщение, т.е. сгенерировать подпись, а проверить подпись (расшифровать сообщение) может любой абонент, имеющий открытый ключ абонента-отправителя.

Двухключевые методы основаны на применении односторонних функций с потайным ходом. В зависимости от вида односторонней функции они делятся на алгоритмы, использующие: сложность дискретного логарифмирования, сложность разложения целых чисел, сложность декодирования произвольного линейного кода.


Криптографические методы защиты информации

дноключеныве

Двухключеныве

Диспетчер доступа

База полномочий и характеристик доступа

{SО}

Диспетчер доступа

Объект {Оi}

Записи, файлы, программы, система, устройства

Субъект {Si}

пользователь

Ответ на запрос

Запрос на доступ

База полномочий и характеристик доступа

{SО}

Поточные

Комбинированные

Блочные

Подстановка

Перестановка

Аналитические преобразования

С конечной последовательностью

С бесконечной последовательностью

Разложение целых чисел

Дискретное логарифмирование

Кодовые конструкции


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54327. Методичні рекомендації щодо формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів початкових класів на уроках української мови в російськомовних класах 367.5 KB
  Діти що приходять у 1 клас особливо російськомовні мають обмежений словниковий запас для спілкування українською мовою. Наприклад: ТВАРИНИ Ведмідь –медведь Лисиця – лисица Вовк – волк Заєць – заяц Білка – белка Їжак – ежик Мавпа – обезьяна Пташка – птичка Жаба – лягушка Ящірка ящерица Бобер бобёр Кажан – летучая мышь Паралельно з цією карткою діти працюють з карткою з малюнками на якій намальовані ті предмети які були записані в картці словами. Скажіть діти кого із названих членів сім'ї ви вдома називаєте не так Пропоную з...
54328. Метод проектів як основа творчого розвитку особистості 170.5 KB
  Практична теоретична пізнавальна значимість передбачуваних результатів наприклад доповідь у відповідні служби про демографічний стан даного регіону фактори що впливають на цей стан тенденції що просліджуються в розвитку даної проблеми; спільний з партнером по проекту випуск газети альманаху з репортажами з місця подій; охорона лісу в різних місцевостях план заходів і т. Структурування змістовної частини проекту із указівкою поетапних результатів. Але незалежно від типу проекту всі вони в означеній мірі неповторні та унікальні;...
54329. Групування, формули, адресація, імена комірок, авто заповнення в Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 429 KB
  Мета: Навчитися обєднувати дані за природними групами, користуватися документом, в якому є групування, створювати в комірках формули для обчислення нових даних, копіювати дані та формули, призначати імена коміркам, користуватися автозаповненням.
54330. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 239.5 KB
  Це з одного боку сукупність прийомів операцій оволодіння певною областю практичного або теоретичного знання тієї чи іншої діяльності. Цей результат можна побачити осмислити застосувати в реальній практичній діяльності. Саме тому на уроках інформатики корисно вводити елементи проектної діяльності. Провідні принципи такої діяльності: Основні вимоги до проекту Необхідно наявність соціально значущої задачі проблеми дослідної інформаційної практичної.
54331. Застосування методу проектів на уроках світової літератури 797.5 KB
  У сучасній школі можна виділити чотири основні напрями при яких ефективно застосовувати методи проектів: 1 проект як метод навчання на уроці; 2 проектні технології дистанційного навчання; 3 для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі;4 як метод організації дослідницької діяльності вчителів. Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Із історії виникнення методу проектів Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Метод проектів – ефективна технологія навчання...
54332. Використання прийомів і методів розвивального навчання в традиційній початковій школі 246 KB
  Створення ситуації розриву СР пропонується завдання зовні схоже на попереднє але в корені ні. Аналіз умов аналіз того що було в попередньому способі що дозволяло нам виконувати завдання а зараз – ні. І по тому які завдання учень вибрав для самостійної роботи можна встановити на якому етапі осмислення поняття він знаходиться. Це завдання які уже виконані кимось а дитині потрібно їх оцінити.
54334. Формування логічного мовлення школярів у період навчання грамоти засобами словниково-логічних вправ 192 KB
  Важливе місце у цьому процесі належить збагаченню словника дитини словаминазвами предметів їхніми якостями діями. Як свідчить практика головна увага вчителя у цей час спрямована на вивчення звукового комплексу слова тим часом його лексичне значення нерідко залишається поза увагою. Досвід підказує що шестирічна дитина здатна розрізняти і фонетичну і семантичну сторони слова усвідомлювати його як мовну одиницю. В основі методики формування лексичних понять необхідна робота над лексичним значенням слова.
54335. ВІДЛУННЯ ЕПОХ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 43.5 KB
  Без музики важко переконати людину яка вступає в світ у тому що людина прекрасна а це переконання по суті є основою емоційної естетичної моральної культури В. Загальна...