33637

Актуальность проблемы обеспечения безопасности сетевых информационных технологий

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Отставание в области создания непротиворечивой системы законодательноправового регулирования отношений в сфере накопления использования и защиты информации создает условия для возникновения и широкого распространения компьютерного хулиганства и компьютерной преступности. Особую опасность представляют злоумышленники специалисты профессионалы в области вычислительной техники и программирования досконально знающие все достоинства и слабые места вычислительных систем и располагающие подробнейшей документацией и самыми совершенными...

Русский

2013-09-06

13.99 KB

11 чел.

1.1. Актуальность проблемы обеспечения безопасности сетевых информационных технологий

Объективные причины проблемы обеспечения информационной безопасности:

1. Расширение сферы применения средств вычислительной техники.

2. Развитие и распространение вычислительных сетей, территориально распределенных систем и систем с удаленным доступом к совместно используемым ресурсам, систем электронной коммерции.

3. Доступность средств вычислительной техники (прежде всего ПК) привела к распространению компьютерной грамотности в широких слоях населения, что привело к увеличению числа попыток неправомерного вмешательства в работу автоматизированных систем как со злым умыслом, так и чисто «из спортивного интереса».

4. Отставание в области создания непротиворечивой системы законодательно-правового регулирования отношений в сфере накопления, использования и защиты информации создает условия для возникновения и широкого распространения «компьютерного хулиганства» и «компьютерной преступности».

5. Развитие и широкое распространение компьютерных вирусов, способных скрыто существовать в системе и совершать потенциально любые несанкционированные действия.

Особую опасность представляют злоумышленники, специалисты – профессионалы в области вычислительной техники и программирования, досконально знающие все достоинства и слабые места вычислительных систем и располагающие подробнейшей документацией и самыми совершенными инструментальными и технологическими средствами для анализа и взлома механизмов защиты.

Трудности решения практических задач защиты компьютерной информации связаны с отсутствием развитой стройной теории и необходимых научно-технических и методических основ обеспечения защиты информации.

Важность и сложность проблемы защиты компьютерной информации требует принятия кардинальных мер, выработки рациональных решений.

Исследования проблемы обеспечения защиты компьютерной информации ведутся как в направлении раскрытия природы явлений, заключающихся в нарушении целостности и конфиденциальности информации, дезорганизации работы компьютерных систем, так и в направлении разработки конкретных практических методов и средств их защиты.

Внешние угрозы  из глобальной сети (удалённый запуск приложений, вирусы)

Внутренние угрозы в локальной сети  (нет прав допуска ,нет прав авторизации)

Риал тайм видео ip телефония ,

Нот риал тайм блочное шифрование


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64330. Оцінка клініко–технологічної якості та клінічної ефективності нового мікрогібридного фотополімерного матеріалу для реставрації зубів 226 KB
  Перспективними напрямками досліджень у тому числі і з проблем стоматологічного матеріалознавства та клінічної терапевтичної стоматології є застосування кількісних методів оцінки клініко технологічної ефективності матеріалу якості фіксації пломби...
64331. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 239.5 KB
  Розвиток стратегічного аспекту маркетингу на ринку споживчих товарів має важливе значення оскільки ринок вступив в ту стадію свого розвитку коли відсутність чітко розроблених стратегій призводить до зниження ефективності маркетингової діяльності і втрати конкурентних переваг підприємства.
64332. АЕРОДИНАМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ НАПРЯМНИХ РЕШІТОК ОСЬОВИХ ТУРБІН 1.84 MB
  Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі: розробити параметричні моделі решітки осьової турбіни які повинні мати високу гнучкість можливість контролю витрати робочого тіла при мінімальній кількості варійованих параметрів...
64333. ПІДВИЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛЕЙ І ТВЕРДИХ СПЛАВІВ НАНЕСЕННЯМ БАГАТОШАРОВИХ КАРБІДНИХ ТА КАРБООКСИДНИХ ДИФУЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ, ВАНАДІЮ І ХРОМУ 1.45 MB
  У сучасній промисловості при вирішенні проблеми підвищення експлуатаційних властивостей деталей машин штампів та інструменту великого значення набувають розроблення та впровадження нових технологічних процесів з нанесення захисних...
64334. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 244 KB
  Поточна ситуація на життєво важливих для українських аграріїв ринках продукції, кредитів та інвестицій дає підстави стверджувати, що як би добре не було організованим фінансове управління в розрізі суб’єктів на мікрорівні...
64335. Кінетика та механізми мікрохвильового спікання матеріалів з різним типом поглинання енергії НВЧ 7.15 MB
  Серед цих переваг можливість створення унікальних мікроструктур та властивостей які неможливо отримати з застосуванням традиційних методів спікання велика продуктивність методу значне збереження енергії завдяки суттєвому...
64336. АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТРАВ СТЕПОВОГО ЕКОТИПУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙОМІВ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ У КРИМУ 640.13 KB
  Враховуючи біологічні особливості встановлено й удосконалено оптимальні параметри основних прийомів вирощування найбільш продуктивної для умов Криму культури стоколосу безостого: оптимальні строки сівби а також для кожного з них оптимальна глибина загортання насіння...
64337. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ РІЗНИХ ШВИДКОСТЯХ НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ НАГРІВАННЯ ДО +200 С 394.5 KB
  Для бетону в умовах підвищених температур істотним чинником є температурне старіння що проявляється в значній кількісній зміні характеристик механічних і реологічних властивостей при збільшенні тривалості навантаження і нагрівання.
64338. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ПОЛІТИКИ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИКО-СОЦІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 244.5 KB
  Феномен інформаційно-комунікативного простору політики його структурнозмістовну неоднорідність не вдається ефективно вивчати в межах загальновизнаних політикофілософських і соціологічних теорій підходів і шкіл.