33645

ПРОТОКОЛЫ РАЗРЕШЕНИЯ АДРЕСОВ ARP

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

ПРОТОКОЛЫ РАЗРЕШЕНИЯ АДРЕСОВ RP. Для доставки дейтаграммы в локальной сети нужно определить физический адрес узла назначения. Именно для этого существует процедура автоматического определения физических адресов. Протокол разрешения адресов ddress Resolution Protocol RP обеспечивает метод динамической трансляции между IPадресом и соответствующим физическим адресом на основе широковещательных рассылок.

Русский

2013-09-06

35.5 KB

12 чел.

10. ПРОТОКОЛЫ РАЗРЕШЕНИЯ АДРЕСОВ ARP.

Для доставки дейтаграммы в локальной сети нужно определить физический адрес узла назначения. Именно для этого существует процедура автоматического определения физических адресов. Протокол разрешения адресов (Address Resolution Protocol - ARP) обеспечивает метод динамической трансляции между IP-адресом и соответствующим физическим адресом на основе широковещательных рассылок.

ARP - протокол сетевого уровня. Система локальной сети самостоятельно использует ARP для исследования информации о физических адресах (хотя есть возможность при необходимости вручную ввести ARP-таблицу). Когда хосту нужно начать коммуникацию с другим хостом в локальной сети, он ищет IP-адрес получателя в ARP-таблице, которая обычно располагается в оперативной памяти. Если для нужного IP-адреса не находится требуемого элемента таблицы, хост посылает широковещательный запрос ARP, содержащий искомый IP-адрес назначения.

Целевой хост узнает свой IP-адрес и обрабатывает запрос. После этого он изменяет собственную таблицу трансляции соответствия IP и MAC адресов, включая в нее IP-адрес и физический адрес отправителя широковещательного ARP-пакета и посылает ответ, содержащий аппаратный адрес своего интерфейса. Когда система, пославшая запрос, получает такой ответ, она обновляет свою таблицу ARP и становится готовой к пересылке данных по локальной сети.

Протокол ARP работает во всех типах сети:

-где есть широковещательные пакеты (Ethernet, TocenRing и др.).

-где нет широковещательных пакетов (X25, FramRelay, ATM)

Формат заголовка:

Тип сети                              15

Тип протокола                     31

Длинна локального адреса                        23

Оперции

                                                         МАС-адрес

 отправителя

                        IP-адрес  

 отправителя

                          Искомый  

             MAC-адрес

Искомый IP-адрес

Тип сети – указывает тип сети (Ethernet и т.д.)

Тип протокола – указывает протокол верхнего уровня (TCP/IP, IPX/SPX).

Длинна локального адреса – длинна IP-адреса+MAC-адреса.

Операции – поддерживается несколько типов операций (запрос ARP, отклик ARP, запрос RARP, отклик RARP и др.)

Очтальные 4 поля – это соответственно MAC и IP адреса отправителя и искомые MAC и IP адреса.

Протокол RARP предназначен для нахождения нужного IP адреса по известному MAC адресу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43972. Створення сайту Web-бібліотека 1.28 MB
  В Японії ведуться роботи з реалізації проекту Web бібліотеки 21 століття. Історія виникнення web бібліотеки Web бібліотеки сьогодні представляють собою навіть не напрямок це ідеологія. Web бібліотеки стають невідємною частиною діяльності практично в будьякій області; з необхідністю мати розвивати і використовувати електронну бібліотеку сьогодні стикаються практично всі. У цьому сенсі найбільше не пощастило звичайним бібліотекам: з одного боку саме бібліотеки є однією з головних рушійних сил розвитку...
43973. Психологическое желание материнства 209 KB
  Материнство изучается в русле различных наук: истории, культурологи, медицины, физиологии, биологии поведения, социологии, психологии. Каждая наука изучает и определяет материнство, исходя из своих целей и задач. Интерес к комплексному изучению материнства появился сравнительно недавно.
43974. Проблеми функціонування промислового підприємства в умовах ринкових відносин 121.5 KB
  Собівартість продукції. Рентабельність продукції. Конкурентоспроможність продукції в ринкових умовах. В умовах ринкової економіки виживає лише той хто найбільше грамотно визначить вимоги ринку і організує виробництво продукції яка користується попитом і забезпечить високий рівень заробітної плати працівників підприємства.
43975. Зелена музика твоїх думок 30.51 MB
  Приступаючи до вибору моєї дипломної роботи я думала над тим яку роль будуть відігравати мої вироби в інтер’єрі, як вони будуть використовуватись. Мені захотілось, щоб ці керамічні твори мали як декоративне так і утилітарне призначення. Тому я вирішила обрати темою своєї дипломної роботи декоративні кашпо на тему: «Зелена музика твоїх думок».
43976. ДРАМАТУРГІЯ ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОБИ 345 KB
  У вирі такої провокативної і суперечливої дійсності зявилися драматичні шедеври Євгена Павловича Плужника. Таємницю творчого феномену Євгена Плужника розгадувало чимало науковців. Жулинського дружини найближчого друга Євгена Плужника Григорія Косинки Т.
43977. Телекомунікації. Методичні вказівки 286 KB
  Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра по напряму 6.0924 «Телекомунікації» ставить за мету систематизацію, закріплення і розширення отриманих в процесі навчання теоретичних і практичних знань, а також оцінку підготовленості студентів до самостійної і ефективної роботи в умовах науково-технічного прогресу, економічного і культурного розвитку суспільства.
43978. Способи обробки субпродуктів. Особливості зберігання продуктів 1.35 MB
  Загальна характеристика субпродуктів 3. Способи обробки субпродуктів 5. Удосконалено технологічні процеси приготування напівфабрикатів з субпродуктів у процесі правильної технології їх виробництва первинної і теплової обробки відповідних субпродуктів. Розробляються і використовуються нові електрофізичні біотехнічні і ферментативні методи обробки субпродуктів.
43979. ОДЕРЖАННЯ ГАЛОГЕНІЗОТІОЦІАНАТІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІДАМИ 2.41 MB
  Дотримання правил техніки безпеки є обовязковим для кожного працівника під час роботи в хімічній лабораторії. Більш досвідчені працівники мають створювати такі умови праці в лабораторії при яких було б неможливе недбале ставлення до вимог техніки безпеки. До роботи в хімічній лабораторії допускаються особи які пройшли медичне обстеження та інструктаж з техніки безпеки.
43980. Исследование вопросов оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь и разработка путей их развития 403 KB
  Понятие и сущность операций в иностранной валюте. Внебиржевой порядок Основные направления развития операций в иностранной валюте в Республике Беларусь. Целью работы является исследование вопросов оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь и разработка путей их развития. Исходя из поставленной цели предметом работы является порядок оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь.