33704

Особенности расследования убийств, замаскированных под самоубийство

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Особенности расследования убийств замаскированных под самоубийство Неотложными следственными действиями в делах связанных с инсценировкой самоубийства являются осмотр места происшествия и трупа допрос заявителя и лиц близко знавших погибшего освидетельствование подозреваемого обыск и выемка а также проведение судебномедицинской экспертизы в тех случаях когда судебномедицинское исследование трупа не проводилось до возбуждения уголовного дела. Допрос заявителя и лиц хорошо знавших погибшего производится по широкому кругу вопросов...

Русский

2013-09-06

12.06 KB

58 чел.

43. Особенности расследования убийств, замаскированных под самоубийство

Неотложными следственными действиями в делах, связанных с инсценировкой самоубийства, являются осмотр места происшествия и трупа, допрос заявителя и лиц, близко знавших погибшего, освидетельствование подозреваемого, обыск и выемка, а также проведение судебно-медицинской экспертизы в тех случаях, когда судебно-медицинское исследование трупа не проводилось до возбуждения уголовного дела. Если же таковое было проведено, назначение судебно-медицинской экспертизы наиболее эффективно после составления плана расследования, в котором намечены все вопросы, требующие решения судебного медика, подлежащие выяснению по всем версиям.

Допрос заявителя и лиц, хорошо знавших погибшего, производится по широкому кругу вопросов, направленных на выяснение: 1) обстоятельств обнаружения трупа и событий, предшествовавших самоубийству, 2) образа жизни и характера погибшего и его взаимоотношений с окружавшими людьми, в том числе с заявителем, 3) соображений заявителя о возможных причинах самоубийства, 4) поведения заявителя и близких погибшего в связи с самоубийством. Особенно тщательно в показаниях заявителя должна быть описана обстановка и поза, в которой он застал труп в момент обнаружения. Эти данные дают возможность проверить правдивость показаний, сопоставив их со следами, обнаруженными на месте происшествия и на трупе.

Освидетельствование подозреваемого проводится с целью обнаружения телесных повреждений, которые могли возникнуть в процессе его борьбы с жертвой преступления.

Обыск и выемка производятся с целью отыскания и изъятия предметов, могущих свидетельствовать об изготовлении орудия, причинившего смертельные повреждения; документов, характеризующих личность убитого или мотивы убийства; материалов, использованных для написания предсмертной записки и т. д. Обыск проводится в тех случаях, когда необходимые для следствия доказательства хранятся в закрытых помещениях, а поэтому не могут быть изъяты в процессе осмотра места происшествия.

В целях эффективности расследования при планировании версий о сущности события одновременно с версией об убийстве должна быть выдвинута версия о доведении до самоубийства. При нарушении этого правила нередко затрудняется выяснение мотива самоубийства, что не дает возможности проверить до конца версию об убийстве. Кроме того, в случае убийства установленные факты жестокого обращения или унижения личного достоинства будут отягчающими вину обстоятельствами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64347. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією 1.61 MB
  Загальна характеристика роботи Сучасний рівень розвитку інформаційних систем і засобів автоматизації характеризується постійним впровадженням нових інформаційних технологій в процес збору обробки і передачі даних.
64348. Поліпшення тягово-економічних характеристик локомотивів шляхом підвищення коефіцієнту корисної дії системи подачі піску 311 KB
  Ця умова задовольняється завдяки багатьом чинникам серед яких найбільш ефективним і дешевим засобом який зберігся з часів створення перших локомотивів та безальтернативно використовується на залізничному транспорті...
64349. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗУБОНАРІЗАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ГІПЕРБОЛОЇДНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ РІЗАННЯМ 326.5 KB
  Одним з перспективних шляхів вирішення цієї задачі є створення нових видів ріжучого інструменту для формоутворення циліндричних зубчастих коліс на основі більш досконалих схем формоутворення на існуючому зубооброблюючому обладнанні.
64350. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 1.22 MB
  Виконання цього завдання потребує перегляду підходів до змісту та організації контролю навчальної діяльності учнів особливо при вивченні спеціальних і загальнотехнічних дисциплін де формуються професійні знання вміння і навички професійно важливі якості особистості.
64351. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ РОБОЧОГО ШАРУ ВАЛИКАМИ ЗІ ЗМІННОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ НАНЕСЕННЯ 29.87 MB
  На сьогоднішній день найбільш поширеним у промисловості є електродугове наплавлення під шаром флюсу. Воно досить універсальне і дозволяє отримати високу якість наплавленого металу, який може експлуатуватися в умовах високих статичних...
64352. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЯКОСТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ 313 KB
  Стрімке подорожчання цементу кам’яних матеріалів сприяє ширшому використанню в нашій країні сталезалізобетонних прогонових будов переважно для перекриття середніх а в особливих умовах та у важкодоступних гірських районах і малих прольотів мостів.
64353. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ЗАХИСТУ КАТОДІВ ПЛАЗМОТРОНІВ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 4.71 MB
  Рівень температури повітря за фронтом ударної хвилі обумовлює вимоги до рівня температур на стенді теплових випробувань і є найбільш важливою характеристикою.
64354. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 153 KB
  Значна кількість завдань міліції реалізується в процесі виконання своїх функцій спеціальними установами органів внутрішніх справ. Проте організаційно-правові основи діяльності цих установ ОВС України, незважаючи на їх теоретичну і практичну важливість...
64355. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ 183.5 KB
  Проблема конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки є високоактуальною, що пов’язано із важливістю вирішення питань забезпечення продовольчої безпеки кожної країни в сенсі покращення здоров’я людей шляхом підвищення економічної ефективності виробництва продукції.