33762

Содержание и форма договора

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Содержание и форма договора. Содержание договора составляет совокупность согласованных сторонами условий. Среди условий договора необходимо выделять существенные условия. Существенными являются условия о предмете договора условия которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида а также все те условия относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение ч.

Русский

2013-09-06

15.1 KB

1 чел.

21. Содержание и форма договора.

Содержание договора составляет совокупность согласован¬ных сторонами условий. Договор является видом сделки и для его заключения необходимо наличие всех тех правовых предписаний, которые означают совершение дей¬ствительной сделки.

Среди условий договора необходимо выделять существен¬ные условия. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных право¬вых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглаше¬ние (ч. 1 ГК ст. 432).

В инициативных условиях учитываются особенности конк¬ретной экономической ситуации, в которой находятся и кото¬рую своими действиями создают или изменяют его участники.

Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения для сторон с момента его заключения, что закрепляет принцип обязательности и исполнимости до-говора.

Срок действия договора устанавливается соглашением сто¬рон, если иное не определено ГК, другим законом. Этот срок может быть установлен истечением времени, конкретной да¬той. Стороны могут в договоре указать, что он заключен на нео¬пределенный срок.

Форма договора. Для заключения договора необходимо согла¬совать все его существенные условия в требуемой в подлежащих случаях форме. Поскольку договор является од¬ним из видов сделок, к его форме применяются общие правила о форме сделок. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить дого¬вор в определенной форме, он считается заключенным после при¬дания ему установленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

Форма договора призвана закреплять и правильно отражать согласованное волеизъявление его сторон.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59111. Скликав в школу нас дзвоник останній 53 KB
  Шановні друзі Ми знов зустрілись У пишнім нашім крузі На радісне свято веселе чудове Ми всі закінчили початкову школу. Але всім намбезумовно світить яскравим багаттям наше дитинство. Хай пісня тут лине Хай сміх скрізь лунає.
59112. Сценарій літературного вечора, присвяченого Ю. Яновському. Слово, що не прохолоне 63 KB
  Юрій Яновський - одна з найбільш трагічних постатей в українській літературі. Людина надзвичайно яскравого й оригінального обдарування, він був ніжним, тендітним, творчим.
59113. Справедливість 27.5 KB
  Учитель пропонує членам групи побудувати зі слів довгий потяг у якому кожний вагончик складається з окремого слова. Гра Ланцюжок слів Учитель ставить перший вагончик і при цьому каже: корупція яка ставить вагончик Корупція.
59114. Сприймання навколишнього світу 44.5 KB
  Виховувати зацікавленість до наукових відкриттів і повагу до людей які збагачують ці відкриття Обладнання: овочі перець помідор морква часник тощо картки зі словами селекція гібрид камбуз картки з алгоритмами опису овочів карта півкуль Землі силуетні картки овочів перець помідор...
59115. Спрощення в групах приголосних 29 KB
  Поставте наголос у словах. Правильно вимовте слова назвіть орфограму. Усно доберіть перевірочні слова там де можливо.
59116. Сторінки книжок завітних всіх нас доброму навчать 49 KB
  І кожна людина знає що найвідданішого і наймудрішого друга ніж книга не знайти. До глядачів виходить Королевакнига. Королевакнига Дуже я потрібна всім І дорослим і малім. Ну що друзі відгадали хто я Дітиглядачі відповідають: книга.
59117. Урок-дослідження. В. Сухомлинський, О. Олесь 36 KB
  Читання оповідання Дрібний дощик Як називають дощик Яким вам видався дощик Що вирішив зробити оповідач Для кого старався Чим схожі вірш та оповідання У чому різниця У вірші дощу радіють в оповіданні він набрид. А потім складав повчальні оповідання та казки.
59118. Засвоєння таблиці множення числа 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці 30 KB
  Обладнання: таблиця з короткою умовою задачі картки з відповідями картка з числами для гри Фотограф картки зі словами для логічної розминки карткивідповіді для гри Блискавка фішки таблиця оцінювання. За правильне виконання завдань ви отримуватимете фішки...