33770

Основные права и обязанности сторон по договору купли-продажи

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Продавец обязан передать покупателю: товар соответствующего качества в соответствующем количестве ассортименте комплектности и комплекте. Условие о количестве товара является существенным; моментом передачи товара является момент его вручения либо предоставления в распоряжение либо передачи его перевозчику; товар в таре или упаковке; относящиеся к передаваемому товару принадлежности и документы; товар свободный от прав третьих лиц на него. Если третье лицо имеющее право собственности на проданный товар покупателю реализует свое...

Русский

2013-09-06

15.5 KB

2 чел.

29. Основные права и обязанности сторон по договору купли-продажи.

Продавец обязан передать покупателю: товар соответствующего качества, в соответству¬ющем количестве, ассортименте, ком¬плектности и комплекте. Условие о количестве товара является существенным; моментом передачи товара является момент его вручения, либо предоставления в рас¬поряжение, либо передачи его перевозчику; товар в таре или упаковке; относящиеся к передаваемому товару принадлежности и документы; товар, свободный от прав третьих лиц на него. Если третье лицо, имеющее право собственности на проданный товар покупателю, реализует свое право на отчуждение его у по-следнего, продавец обязан возместить покупателю стоимость отобранного у него товара.

Кроме того, договором купли-продажи может быть предусмот¬рена обязанность продавца застраховать продаваемый им товар.

Продавец имеет право требовать от покупателя: оплаты переданного им товара; возврата проданного товара в случае неоплаты его при условии передачи товара покупателю на условиях сохранения пра¬ва собственности продавца на него до момента оплаты.

Покупатель обязан: оплатить покупаемый товар либо полностью, либо частями, либо непосредственно при передаче его, либо до, либо после его передачи; известить продавца о ненадлежащем исполнении им дого¬вора; застраховать купленный товар, если эта обязанность преду¬смотрена договором.

Право покупателя — требовать от продавца передачи ему купленного им товара, соответствующего условиям договора, в соответствующий срок.

Права и обязанности сторон – диспозитивны. Есть общие положения, продавец обязан передать товар в собств-ть покупателя, свободным от любых прав третьих лиц., за исключением случаев, когда покупатель  согласился принять товар обременненный правом третьих лиц. Продавец обязан передать товар в срок установленный договором, Количество товара – предусматривается в единицах измерения, Качество товара – соответствие договору к-пр., иначе действует общее правило – товар пригодняй для цели его использования. Обязанность покупателя – принять товар или отказ от товара

Продавец имеет право требовать от покупателя: оплаты переданного им товара; возврата проданного товара в случае неоплаты его при условии передачи товара покупателю на условиях сохранения пра¬ва собственности продавца на него до момента оплаты.

Покупатель обязан: оплатить покупаемый товар либо полностью, либо частями, либо непосредственно при передаче его, либо до, либо после его передачи; известить продавца о ненадлежащем исполнении им дого¬вора; застраховать купленный товар, если эта обязанность преду¬смотрена договором.

Право покупателя — требовать от продавца передачи ему купленного им товара, соответствующего условиям договора, в соответствующий срок.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68827. Генерація машинного коду 79.5 KB
  Для перевірки подібних обмежень у компіляторах застосовують таблиці символів у яких запамятовують для кожного ідентифікатора його тип а можливо і іншу інформацію. У момент читання прикладної реалізації компілятор здійснює пошук відповідної інформації у таблиці.
68828. Використання бінарних дерев при роботі з таблицею символів 163 KB
  Кожний елемент містить змістовну частину і два покажчики на інші вершини. Вершини А С F що не мають ненульових покажчиків називають листями. Окремим випадком дерева є пусте дерево і дерево що складається з однієї вершини. Якщо у дереві є покажчик від вершини А до В то В називають прямим нащадком або сином А.
68829. Розподіл пам’яті 79.5 KB
  Етап розподілу памяті майже не залежить від мови програмування та машини. Якщо у тексті вхідної програми зустрічається опис ідентифікатору що дозволяє визначити необхідний обєм памяті для його зберігання то компілятор спеціальним чином виділяє потрібну память.
68830. Компоненти лінгвістичного забезпечення САПР 60.5 KB
  Звичайно у засобах лінгвістичного забезпечення САПР виділяють три основні групи: мови програмування мови проектування та мови керування. Мови програмування використовують для розробки програм САПР.
68831. Формальні мови 88.5 KB
  Форма уявлення інформації визначається мовою тому у поданій дисципліні розглядаються питання повязані з переходом від однієї мови до іншої при представленні деякої інформації. Формальні мови Природні мови англійська російська українська та ін. Позбавитись цих недоліків природних мов дозволило...
68832. Загальна форма означення мови 123.5 KB
  Задати синтаксис це означає задати алфавіт та множину форм усіх речень мови семантика визначає смислове значення усіх цих речень. Існує декілька формальних засобів опису синтаксису мови. Оскільки синтаксис мови пов’язаний з множиною речень рядків символів необхідно домовитись про позначення...
68833. Особливості класифікації формальних мов 117 KB
  Наприклад контекстновільна граматика G1 розглянута у попередній лекції нерегулярна а мова L1 що нею генерується регулярна тому що її можна одержати за допомогою регулярної граматики G2. Граматики типу 3 а також регулярні граматики мають істотні переваги перед іншими типами граматик тому...
68834. Алгоритми 95 KB
  Частковий алгоритм зупиняється на даному вході якщо існує таке натуральне число t що після виконання t необовязково різних команд цього алгоритму або не виявиться жодної команди яку можна виконати або остання команда є зупинитись.
68835. Скінчені автомати 106.5 KB
  На вхід автомату надходять рядки символів вхідного алфавіту. Кожний черговий символ призводить до того що стан автомату змінюється згідно з функцією а на виході зявляється символ що відповідає функції. Приклад умовного зображення автомату для обчислення суми двох двійкових чисел наведено...