33885

Деревня и сельское хозяйство в послевоенный период

Доклад

История и СИД

Разрушение колхозов совхозов МТС. В конце 40х прошло укрупнение мелких колхозов 1950 – план укрупнения кохозов. Проблема рабочих рук уменьшение населения колхозов на 15. Оплата в ряде колхозов выглядела чисто символической.

Русский

2013-09-06

24 KB

4 чел.

3. Деревня и сельское хозяйство в послевоенный период.

Итоги войны – минус 40% производства от 1940. на треть уменьшилось число трудоспособного населения. Разрушение колхозов, совхозов, МТС. Положение осложнилось голодом 1946. причины этого голода как объективные (засуха), так и субъективные (вывоз зерна в Восточную Европу, приоритет развития тяжелой промышленности). Началось массовое воровство зерна, что привело к ужесточению карательных мер в селе. 1947 – указы об усилении мер за хищение гос. собственности (более жесткие, чем указы о «трех колосках»). В результате голода погибло около 1 млн. человек только в РСФСР. В период голода началась продразверстка (сдавали до 52% урожая).

В феврале 1947 Пленум ЦК ВКП (б) рассмотрел вопрос «О мерах подъема с/х в послевоенный период». Оценка развития с/х как «результат победы колхозного строя». Признавалась незыблемость колхозного строя. Главные пути подъема:

- обеспечение села тракторами, с/х машинами и удобрениями,

- повышение культуры земледелия,

- обращалось внимание на необходимость улучшения руководства агросферой экономики.

Но довоенного уровня в заготовке зерна удалось достичь только в 1952.

Процессы в деревне – рост ЛПХ (закон «О ликвидации нарушений устава сельхозартели»). 1948 – колхозникам было рекомендовано передать государству мелкий скот, что вызвало рекордный забой скота. В конце 40-х прошло укрупнение мелких колхозов (1950 – план укрупнения кохозов).

В 1948 по инициативе Хрущева (он с 1949 был секретарем ЦК и отвечал за аграрную политику). Было принято постановление «О выселении …», что вызвало усиление репрессивных мер против колхозников.

Проблема рабочих рук  - уменьшение населения колхозов на 15%. Понизился уровень материальной обеспеченности колхозников. Оплата в ряде колхозов выглядела чисто символической. Положение колхозников было очень тяжелым (письмо Меньшикова из Смоленска).

Проходила коллективизация на присоединенных территориях (насильственные методы, репрессии – Литва в 1948 выселено более 19,3 тыс. крестьянских семей).

Меры по подъему села не приводили к желаемым результатам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83999. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-розповідь з елементами опису. Опис калини 105 KB
  Мета: формування в учнів навички вільного володіння рідною мовою, сприяти розширенню їх словникового запасу; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння порівнювати і зіставляти; розширити знання дітей про калину, як рослину-символ України;виховувати любов до рідного слова...
84000. Узагальнення вивченого про прислівник 44 KB
  Мета: вдосконалювати вміння розпізнавати прислівники в усному і писемному мовленні. Розвивати вміння використовувати прислівники у текстах визначати їх роль; розвивати здатність учнів до взаємодії мовне чуття мислення увагу пам’ять; виховувати самостійність старанність наполегливість...
84001. Колективне складання текстів різного типу про осінь 207 KB
  Учитель читає вірш: Лоскоче душу промінь золотавий Убравши пишно парки і ліси Йде краєм осінь Туман ранковий стелиться над ставом І лине сум прощальної краси. звучить тиха мелодія і на дошці розміщені ілюстрації осені в природі Скажіть хто створює цю красу Так осінь.
84002. Вживання прикметників у прямому і переносному значенні 39.5 KB
  Мета: Формувати вміння розрізняти прикметники вжиті в прямому і переносному значенні; закріплювати знання про прикметники Їхню роль у тексті; розвивати інтерес до усної народної творчості; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідної мови.
84003. Космічна подорож. Закріплення знань про часові форми дієслова 37.5 KB
  Мета: формувати вміння учнів визначати час дієслів та змінювати дієслова за часами; спостерігати за роллю дієслів у реченні; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення; виховувати гордість за свою Батьківщину. Що називається дієсловом Як змінюються дієслова Як визначити час дієслова...
84004. РІД IМЕННИКIВ. ЗМІНЮВАННЯ IМЕННИКIВ ЗА ЧИСЛАМИ 96.5 KB
  Мета: - перевірити знання учнів про іменник, як частину мови, закріпити знання дітей про змінювання іменників за числами, повторити з учнями рід іменників, розвивати вміння правильно ставити рід у словах, повторити антоніми, збагачувати активний словник школярів, продовжувати роботу...
84005. Складання твору за картиною «Зима - чарівниця» 114 KB
  Мета: Ознайомити із темою уроку. Формувати вміння добирати найбільш влучні Прикметники під час складання твору. Розвивати зв’язне мовлення мислення, спостережливість. Удосконалювати чітко і повним реченням відповідати на запитання. Збагачувати словниковий запас. Виховувати любов до природи.
84006. Розвиток зв’язного мовлення. Твір «Моє місто» 133.5 KB
  Мета. Хід уроку Організація класу Актуалізація опорних знань Слово вчителя Діти послухайте вірш Моє місто Умань стародавнє. Яке місто названо у вірші З якої букви потрібно писати це слово На каліграфічній хвилинці повторимо правила написання букв У у букво сполучення із даними буквами.
84007. Навчальний переказ у формі прес-конференції 153.5 KB
  Мета: Вчити дітей передавати послідовно зміст зв’язного тексту. Розширити і збагатити знання учнів про сову, осмислити значення цієї пташки. Розвивати уяву, фантазію, спостережливість. Виховувати бережне ставлення до природи. Засобом рольової гри та нестандартним підходом...