33915

Общее понятие о вариации, показатели величины вариации и способы их расчета

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Общее понятие о вариации показатели величины вариации и способы их расчета. Показатели вариации показатели стабильности позволяют сделать вывод об однородности совокупности о надежности типичности средней. Для измерения величины вариации используется абсолютный и относительный показатель вариации. Размах вариации R=XmxXmin.

Русский

2013-09-06

13.27 KB

3 чел.

28. Общее понятие о вариации, показатели величины вариации и способы их расчета.

Показатели вариации (показатели стабильности) позволяют сделать вывод об однородности совокупности, о надежности, типичности средней. Вариацией называется изменчивость значений признака и единиц статистической совокупности. Для измерения величины вариации используется абсолютный и относительный показатель вариации.

Размах вариации R=Xmax-Xmin.

Среднее минимальное отклонение (dсред) представляет собой среднюю арифметическую величину из абсолютных значений отклонений отдельных значений признака от их средней. Если данные не структурированы (сгруппированы), то рассчитывается не взвешенное среднее минимальное отклонение.

Для сгруппированных данных рассчитывается взвешенное среднее минимальное отклонение

Дисперсия. Средняя арифметичексая величина, получаемая из квадратов отклонений значений признака от их средней.

– для несгруппированных данных

- для сгруппированных данных

Корень квадратный из дисперсии называется средним квдратическим отклонением.

Абсолютные показатели вариации, за исключением дисперсии, имеют те же единицы измеренеия, что и исследуемый показатель вариационного ряда.

Для сравнения вариаций одного и того же показателя в разных совокупностях или в одной совокупности используют относительные показатели вариации. К ним относят:

Коэффициент осцилляции:

Коэжффициент срединного относительного отклонения

Коэффициент вариации

Считается, что если значение , то совокупность неоднородна, и для дальнейшего статистического анализа следует исключить крайние значения признака, либо разбить совокупность на однородные группы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9612. Зняття статистичних характеристик германієвого плоского тріоду. Визначення параметрів тріоду по статистичним характеристикам 24.5 KB
  Зняття статистичних характеристик германієвого плоского тріоду. Визначення параметрів тріоду по статистичним характеристикам. Мета роботи: вивчення роботи напівпровідникового тріоду та розрахунок параметрів плоского тріоду по його статистичним харак...
9613. Деякі джерела помилок та заходи по їх обліку або запобіганню 160 KB
  Вступ Однією з основних задач лабораторного практикуму, окрім сприяння кращому засвоєнню ідей та законів фізики, є виховання у студентів навичок самостійної практичної роботи та, насамперед, правильного виконання вимірів фізичних величин. Під час пр...
9614. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торзіонних терезів 57 KB
  Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торзіонних терезів Мета роботи: ознайомлення з роботою торзіонних терезів та визначення коефіцієнта поверхневого натягу різних рідин. Молекули поверхневого шару рідини, на відміну від моле...
9615. Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі 56 KB
  Тема: Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі Мета: Отримати вхідну та вихідну вольт-амперну характеристику (ВАХ) біполярного транзистора, обраховувати коефіцієнт підсилення потужності Обладнання: Стенд з двома рег...
9616. Теоретичні відомості до лабораторних робіт Т1 та Т2 Фізика твердого тіла 225.5 KB
  Теоретичні відомості до лабораторних робіт Т1 та Т2 Фізика твердого тіла Напівпровідникові прилади можна розподілити на дві групи: прилади з точковими контактами та прилади з площинним контактами. Ми обмежимось розглядом площинних діодів та тр...
9617. Дослідження вольт амперної характеристики діоду 57.5 KB
  Тема: Дослідження вольт амперної характеристики діоду Мета: Отримати кількісну залежність струму від напруги для прямого і зворотнього напрямку напруги на напівпровідниковому p-n переході. Дослідити функціональну залежність струму. Облад...
9618. Вимірювання лінійних розмірів та маси 54 KB
  Вимірювання лінійних розмірів та маси Мета роботи: ознайомлення студентів з будовою і застосування приладів для вимірювання лінійних розмірів тіл і визначення маси с точністю до 0.1 мг. Для вимірювання довжини застосовуються різноманітні лінійки з п...
9619. Визначення густини твердого тіла 39 KB
  Визначення густини твердого тіла Мета роботи: вивчення методів визначення густини тіла. Визначення густини твердого тіла правильної геометричної форми. Густина тіла визначається відношенням маси тіла до його обєму, а маса тіла - зважуванн...
9620. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торсійної ваги 55.5 KB
  Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торсійної ваги Мета роботи:ознайомлення з роботою торсійної ваги та визначення коефіцієнта поверхневого натягу різних рідин. Молекули поверхневого шару рідини, на відміну від молекул...