33915

Общее понятие о вариации, показатели величины вариации и способы их расчета

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Общее понятие о вариации показатели величины вариации и способы их расчета. Показатели вариации показатели стабильности позволяют сделать вывод об однородности совокупности о надежности типичности средней. Для измерения величины вариации используется абсолютный и относительный показатель вариации. Размах вариации R=XmxXmin.

Русский

2013-09-06

13.27 KB

3 чел.

28. Общее понятие о вариации, показатели величины вариации и способы их расчета.

Показатели вариации (показатели стабильности) позволяют сделать вывод об однородности совокупности, о надежности, типичности средней. Вариацией называется изменчивость значений признака и единиц статистической совокупности. Для измерения величины вариации используется абсолютный и относительный показатель вариации.

Размах вариации R=Xmax-Xmin.

Среднее минимальное отклонение (dсред) представляет собой среднюю арифметическую величину из абсолютных значений отклонений отдельных значений признака от их средней. Если данные не структурированы (сгруппированы), то рассчитывается не взвешенное среднее минимальное отклонение.

Для сгруппированных данных рассчитывается взвешенное среднее минимальное отклонение

Дисперсия. Средняя арифметичексая величина, получаемая из квадратов отклонений значений признака от их средней.

– для несгруппированных данных

- для сгруппированных данных

Корень квадратный из дисперсии называется средним квдратическим отклонением.

Абсолютные показатели вариации, за исключением дисперсии, имеют те же единицы измеренеия, что и исследуемый показатель вариационного ряда.

Для сравнения вариаций одного и того же показателя в разных совокупностях или в одной совокупности используют относительные показатели вариации. К ним относят:

Коэффициент осцилляции:

Коэжффициент срединного относительного отклонения

Коэффициент вариации

Считается, что если значение , то совокупность неоднородна, и для дальнейшего статистического анализа следует исключить крайние значения признака, либо разбить совокупность на однородные группы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22702. Структурна політика розвитку 35.5 KB
  сукупних економічних проблем які виникають внаслідок структурних зрушень всередині галузей народного господарства та між ними регіонами і між групами підприємств структурна політика розвитку.Структурна політика розвитку використовується там і тоді де і коли виникає потреба у скороченні періоду адаптації галузей і регіонів до необхідних змін макроекономічної структури та коли структурні зрушення мають стати соціально вигідними для економічних суб'єктів. Заходи держави орієнтовані на галузі народного господарства визначаються як галузева...
22703. Зовнішньоекономічна діяльність 26 KB
  ЗЕЗ це комплексна система різних форм міжнародного співробітництва. ЗЕЗ категорія історична: продукт цивілізації виникає з появою держави та розвивається разом з нею. ЗЕЗ виступають елементом зростання та прискорення. В залежності від ефективності ЗЕЗ розглядають класифікацію.
22704. Українська класифікація товарів ЗЕД 19 KB
  Вона розроблена на базі гармонізованої системи опису та кодування товарів яка існує в світі з 1983 р. Цифрові коди товарів уніфіковано з гармонізованою системою в світі.
22705. Географічна і галузева структура прямих іноземних інвестицій 27 KB
  Географічна і галузева структура прямих іноземних інвестицій Державний комітет статистики зафіксував у 2002 році рекордний для України показник залучення прямих іноземних інвестицій у 107 млрд. Галузева структура іноземних інвестицій визначається значною диференціацією. Більше 60 іноземних інвестицій зосереджено у п'яти галузях харчовій промисловості внутрішній торгівлі машинобудуванні фінансах та паливній промисловості. Безпосередньо в 2000 році до галузей промисловості надійшло лише близько 42 прямих іноземних інвестицій тоді як...
22706. Основні системні наслідки економічного спаду 1992-1999 рр 44.5 KB
  Об'єкт економічної стратегії в Україні на початку періоду трансформації характеризувався складною і недосконалою структурою великою кількістю неузгоджених чинників розвитку що мають різну природу. Надмірний негативний вплив цих чинників став можливим через значну розбалансованість економічної стратегії неузгодженість її елементів. Ефективність економічної стратегії на цьому етапі може бути оцінена як вкрай низька. В основі його виникнення і поширення лежить відсутність економічної свободи і надмірно високі податки.
22707. Реформування відносин власності в Україні 37.5 KB
  Зокрема у Великобританiї нараховувалось понад два десятки методик якi застосовувались у ходi приватизацiї залежно вiд ситуацiї. Для зростання виробництва iнколи достатньо лише приватизацiї управлiння шляхом переведення пiдприємств у ринковi умови iснування лiбералiзацiї ринкiв тощо. Дослiдники видiлили вимоги недотримання яких зумовлює неефективнiсть приватизацiї. Серед них утворення сприятливого для приватної власностi середовища широкi програми iнформування населення i пiдготовки спецiалiстiв встановлення прiоритетiв врахування...
22709. Нетарифні заходи ЗЕД 32.5 KB
  Ліцензування це комплекс питань повязаних з підготовкою та поданням переліку документів потрібних для отримання ліцензії. Вимоги до системи ліцензування: коли не обмежує конкуренцію коли створені чіткі і прозорі ліцензійні умови коли використання ліцензій сприяє розвитку окремого виду діяльності. Ліцензування має бути логічним послідовним економічно обґрунтованим умови зрозумілі для всіх підприємств.