33924

Использование показателей вариации в анализе взаимосвязей социально-экономических явлений

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Эмпирическое корреляционное отношение характеризует тесноту связи; рассчитывается как корень квадратный из эмпирического коэффициента детерминации Оба показателя находятся в пределах от 0 до 1 при этом чем ближе показатели к 1 тем связь между изучаемыми признаками теснее. Для оценки тесноты связи с помощью корреляционного отношения можно воспользоваться шкалой Чеддока: 0103связь слабая 0305связь умеренная 0507связь заметная 0709связь тесная 09099связь весьма тесная.

Русский

2013-09-06

15.36 KB

22 чел.

38. Использование показателей вариации в анализе взаимосвязей социально-экономических явлений

Для оценки тесноты корреляционный связи между факторными и результативными признаками на базе эмпирического материала строят следующие показатели:

Эмпирический коэффициент детерминации () определяется как доля межгрупповой дисперсии в общей дисперсии, характеризует силу влияния факторного (группировочного) признака на результативный.

На величину межгрупповой дисперсии оказывает влияние только факторный признак, а на величину общей дисперсии помимо факторного признака, и все остальные признака, поэтому частное от деления межгрупповой дисперсии на общую дисперсию покажет силу влияния факторного признака на результативный.

Эмпирическое корреляционное отношение характеризует тесноту связи; рассчитывается как корень квадратный из эмпирического коэффициента детерминации

Оба показателя находятся в пределах от 0 до 1, при этом чем ближе показатели к 1, тем связь между изучаемыми признаками теснее. Для оценки тесноты связи с помощью корреляционного отношения можно воспользоваться шкалой Чеддока:

0,1-0,3-связь слабая

0,3-0,5-связь умеренная

0,5-0,7-связь заметная

0,7-0,9-связь тесная

0,9-0,99-связь весьма тесная..


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69549. ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ЕФЕКТИ 530.5 KB
  Реакція твердих тіл, що проводять струм, на одночасну дію електричного і магнітного полів різноманітна. Можна спостерігати порушення електронейтральності, зміну провідності, виникнення градієнтів температури та ін.
69550. ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИЙ ЕФЕКТ 292 KB
  Визначити відносну зміну опору при деформаціях стиску і розтягу кремнію. Тензорезистивный ефект в електронному кремнії У енергетичному просторі зони провідності кремнію є 6 еквівалентних мінімумів енергії розташованих на головних вісях оберненої решітки 100.
69551. Вивчення властивостей нелінійних діелектриків 83 KB
  На температурній залежності можна спостерігати максимуми проникності обумовлені фазовими переходами типу зсуву сегнетоелектричпа фаза зберігається і порядок безладдя перехід у параелектричну фазу. На польовій залежності можна спостерігати зростання і максимум...
69552. Оптичні властивості твердих тіл 126.5 KB
  Основна мета роботи дослідження спектра фундаментального і домішкового поглинання визначення ширини забороненої зони і глибини залягання домішок. Вивчити основні характеристики і механізми поглинання світла.
69553. ВИЗНАЧЕННЯ ДИФУЗІЙНОЇ ДОВЖИНИ КОМПЕНСАЦІЙНИМ МЕТОДОМ 124 KB
  Основна мета роботи практична реалізація фотомагнітного ефекту із метою визначення біполярної довжини і часу життя нерівноважних носіїв заряду методом компенсації фотомагнітного струму струмом фотопровідності.