33935

Понятие статистической связи, ее виды и формы

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

При функциональной связи определенному значению факторного признака соответствует определенное же значение результативного признака. При статистической связи каждому значению факторного признака Х соответствует множество значений результативного признака Y причем не известно заранее какое именно. Корреляционной является статистическая связь между признаками при которой изменение значений независимой переменной Х приводит к закономерному изменению математического ожидания случайной величины Y....

Русский

2013-09-06

14.3 KB

32 чел.

  1.  Понятие статистической связи, ее виды и формы.

          Связи между социально-экономическими явлениями – это причинно-следственные отношения. Все исследуемые признаки (или переменные) можно разделить на факторные и результативные.

   Факторными  называются признаки, которые вызывают изменения других, связанных с ними признаков.

   Признаки, изменение которых под воздействием определенных факторов требуется проследить называются результативными.

   В статистике известны два типа связи: функциональная и статистическая.

    При функциональной связи определенному значению факторного признака соответствует определенное же значение результативного признака.

  При статистической связи каждому значению факторного признака (Х) соответствует множество значений результативного признака (Y), причем не известно заранее, какое именно.

Cстатистическая связь отличается от функциональной наличием действия на результативный признак большого числа факторов.

   Заметим, что статистическая связь проявляется лишь «в общем и среднем» при большом числе наблюдений за явлением.

Корреляционной является статистическая связь между признаками, при которой изменение значений независимой переменной Х приводит к закономерному изменению математического ожидания случайной величины Y.

    Существуют различные корреляции (регрессии).

  1.  По числу факторных признаков различают:
  2.  парную корреляцию, когда один факторный признак;
  3.  множественную корреляцию, когда много факторных признаков.

       Общий вид уравнений парной корреляции:

                             ŷ = ƒ(х).                                                                     (1)

        Общий вид многофакторных уравнений регрессии:

                             ŷ = ƒ(х, z,…,ξ).                                                           (2)

  1.  По форме зависимости различают:
  2.  линейную регрессию, которая выражается уравнением прямой:

                                 ŷ =а + bx                                                               (3)

  1.  нелинейную регрессию, которая выражается уравнениями вида:

                                ŷ = а + bx +сх²    - для параболы;                         (4)

                         

                                                      - для гиперболы   и др.                  (5)

  1.  По направлению связи различают:
  2.  прямую регрессию, когда с увеличением факторного признака результативный признак увеличивается;
  3.  обратную регрессию, когда с увеличением факторного признака результативный уменьшается.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19476. Архітектура системи команд(АСК) 26 KB
  Архітектура системи командАСК Архітекту́ра систе́ми кома́нд електронної обчислювальної машини складова частина архітектури ЕОМ яка включає інформацію про: 1.набір машинних команд перелік та семантику операцій які здатна виконувати обчислювальна машина 2.дос
19477. Архітектура шин 28 KB
  Архітектура шин Компю́терна ши́на англ. computer bus служить для передачі даних між окремими функціональними блоками компютера і є сукупністю сигнальних ліній які мають певні електричні характеристики і протоколи передачі інформації. Шини можуть розрізнятися розрядніст...
19478. Загальна характеристика зп 25.5 KB
  Загальна характеристика зп ЗП поділяється на дві основні групи: зовнішню і внутрішню.Зовнішні ЗП призначені для тривалого зберігання великих масивів інформації з ємністю до гігабайта і більше та малою швидкодією. Зовнішня пам’ять містить в собі накопичувачі на магнітн...
19479. Що таке мультипроцесори 22.92 KB
  Що таке мультипроцесори Системи в яких комп'ютери використовують пам'ять спільно зазвичай називаються мультипроцесорами Мультипроцесори з використанням єдиної спільної пам'яті shared memory забезпечується однорідний доступ до пам'яті uniform memory access or UMA є основою дл...
19480. НГМД, НЖМД 27 KB
  НГМД НЖМД НГМД Цей пристрій використовує як носія інформації гнучкі магнітні диски дискети які можуть бути 5ти або 3х дюймовими. Дискета це магнітний диск начебто пластинки поміщений в конверт. В залежності від розміру дискети змінюється її ємність в байтах. Якщ...
19481. Основні характеристики ЗП 23.5 KB
  Основні характеристики ЗП 1Інформаційна ємність. Виміряється в кілобайтах мегабайтах гігабайтах і терабайтах. 2 Час доступу. Визначається як усереднений інтервал від видачі запиту на передачу блока даних до фактичного початку передачі. Дискові накопичувачі мають
19482. Паралельні компютерні архітектури 42.8 KB
  Паралельні комп'ютерні архітектури Швидкість роботи комп'ютерів стає все вище а й вимоги до них постійно зростають. Астрономи намагаються відтворити всю історію Всесвіту з моменту великого вибуху і до сьогоднішнього дня. Фармацевти хотіли б розробляти нові лікарськ
19483. Принцип організації системи BIOS 30.5 KB
  Принцип організації системи BIOS BIOS англ. Basic Input/Output System базова система введення/виведення є набором спеціальних підпрограм які використовуються комп'ютерами архітектури x86 для ініціалізації компонентів персональної платформи необхідних для її первинного завантаж...
19484. Принципи дії системи переривань 27 KB
  Принципи дії системи переривань Система переривань будьякого комп'ютера є його найважливішою частиною що дозволяє швидко реагувати на події обробка яких повинна виконаються негайно: сигнали від машинних таймерів натиснення клавіш клавіатури або миші збої пам'яті і ...