33935

Понятие статистической связи, ее виды и формы

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

При функциональной связи определенному значению факторного признака соответствует определенное же значение результативного признака. При статистической связи каждому значению факторного признака Х соответствует множество значений результативного признака Y причем не известно заранее какое именно. Корреляционной является статистическая связь между признаками при которой изменение значений независимой переменной Х приводит к закономерному изменению математического ожидания случайной величины Y....

Русский

2013-09-06

14.3 KB

33 чел.

  1.  Понятие статистической связи, ее виды и формы.

          Связи между социально-экономическими явлениями – это причинно-следственные отношения. Все исследуемые признаки (или переменные) можно разделить на факторные и результативные.

   Факторными  называются признаки, которые вызывают изменения других, связанных с ними признаков.

   Признаки, изменение которых под воздействием определенных факторов требуется проследить называются результативными.

   В статистике известны два типа связи: функциональная и статистическая.

    При функциональной связи определенному значению факторного признака соответствует определенное же значение результативного признака.

  При статистической связи каждому значению факторного признака (Х) соответствует множество значений результативного признака (Y), причем не известно заранее, какое именно.

Cстатистическая связь отличается от функциональной наличием действия на результативный признак большого числа факторов.

   Заметим, что статистическая связь проявляется лишь «в общем и среднем» при большом числе наблюдений за явлением.

Корреляционной является статистическая связь между признаками, при которой изменение значений независимой переменной Х приводит к закономерному изменению математического ожидания случайной величины Y.

    Существуют различные корреляции (регрессии).

  1.  По числу факторных признаков различают:
  2.  парную корреляцию, когда один факторный признак;
  3.  множественную корреляцию, когда много факторных признаков.

       Общий вид уравнений парной корреляции:

                             ŷ = ƒ(х).                                                                     (1)

        Общий вид многофакторных уравнений регрессии:

                             ŷ = ƒ(х, z,…,ξ).                                                           (2)

  1.  По форме зависимости различают:
  2.  линейную регрессию, которая выражается уравнением прямой:

                                 ŷ =а + bx                                                               (3)

  1.  нелинейную регрессию, которая выражается уравнениями вида:

                                ŷ = а + bx +сх²    - для параболы;                         (4)

                         

                                                      - для гиперболы   и др.                  (5)

  1.  По направлению связи различают:
  2.  прямую регрессию, когда с увеличением факторного признака результативный признак увеличивается;
  3.  обратную регрессию, когда с увеличением факторного признака результативный уменьшается.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59711. Літературно-музична композиція «О доле в’язня і трибуна, життя твоє зрідні тайфуну» 42.5 KB
  Обладнання: портрет Василя Стуса, прибраний рушником; книги «Не відлюбив свою тривогу ранню» (про В. Стуса); «Феномен доби» — В. Стуса про П. Тичину; фотографії, газетні матеріали.
59712. Літературний вечір на тему: «Мово рідна, слово рідне...» 81.5 KB
  Багато є таємниць у світі і одна з найбільших це мова. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу його мова ота жива схованка людського духу його багата скарбниця в яку народ складає і своє давнє життя і свої сподіванки розум досвід почування.
59713. Сценарій уроку: Леся Українка як особистість 148.5 KB
  Леся Українка як особистість. Айвазовський Дев’ятий вал Рафаель Сікстинська мадонна Леся Українка. Запишіть до зошитів тему Леся Українка як особистість накресліть схему зазначте дати: 1871-1913 та епіграф уроку: Є народження й смерть два стовпи на межі.
59714. Підготовка до написання твору на морально-етичну тему «Шануй батька свого і матір...» 55.5 KB
  Учитель мас повною мірою використати ці величезні можливості мистецтва слова для розвитку зв’язного мовлення учнів на уроці літератури. Учитель. Учитель. Про яке з етичних почуттів совість обов’язок честь гуманність милосердя гідність відповідальність тощо дав нам уявлення автор Учитель.
59715. Правила вживання м’якого знака (урок рідної мови в 10 класі) 44.5 KB
  Мета: повторити і систематизувати знання про правила вживання м’якого знака; вдосконалювати правописні вміння учнів розвивати усне і писемне мовлення мислення дітей; виховувати життєву необхідність подальшого вдосконалення і розширення знань з української граматики...
59716. Працюємо над нормами керування на комунікативній основі 300 KB
  За такого підходу оволодіння мовною нормою відбувається на комунікативній основі. Слово вітати перехідне адже означає дію обов’язково скеровану на об’єкт: вітати кого матір учнів друга.
59717. Складання листа. Оформлення конверта (урок розвитку зв’язного мовлення в 5 класі) 220.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з ознаками офіційноділового стилю сферами його вживання правилами написання листів; формувати вміння та навички правильно визначати зміст і композицію листа добирати потрібні слова та словосполучення правильно писати адресу на конверті...
59718. на тему: Структура уроку української мови проблема структури уроку вимагає переосмислення Основною мето. 87.5 KB
  Сказане насамперед стосується таких модулів як принципи і методи навчання урок зокрема структурування уроку. Організація такого процесу значною мірою залежить від структурування уроку.
59719. Тарас Шевченко — видатний художник. Цінність його живописної спадщини (урок української літератури у 9 класі) 62.5 KB
  Обладнання: портрет Тараса Шевченка репродукції Шевченкових картин таблиці слівтермінів і дат визначних подій в житті поета малюнки учнів. Шевченка працювали над розкриттям ідейного змісту його поезій вивчали напамять його твори.