33942

Статистическое наблюдение, понятие, этапы, задачи

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

В зависимости от задач и целей исследования определяются объекты наблюдения единицы наблюдения и отчетные единицы разраб программа стат. наблюдения. При подготовке наблюдения необходимо определить что подлежит изучению т. определить объект наблюдения.

Русский

2013-09-06

12.14 KB

0 чел.

  1.  Статистическое наблюдение, понятие, этапы, задачи

Статистическое наблюдение- это сбор массовых данных о явлениях соц и экон жизни.

Любое статистическое наблюдение должно начинаться с определения задач и целей всей работы. В зависимости от задач и целей исследования определяются объекты наблюдения, единицы наблюдения, и отчетные единицы, разраб программа стат. наблюдения.

При подготовке наблюдения необходимо определить, что подлежит изучению, т.е. определить объект наблюдения.

Объектом стат.наблюдения называется совокупность единиц изучаемого явления, о кот. д.б. собраны статистические данные. Чтобы исследуемая совокупность была однородной по своему составу устанавливаются границы стат. наблюдения, т.е. определяется признак или ряд признаков которым должны соответствовать все изучаемые объекты. Любой объект стат. наблюдения состоит из отдельных элементов – единиц наблюдения. Единица наблюдения это составной элемент объекта, признаки кот. подлежат регистрации. Отчетная единица - это субъект от которого поступает информация о единицах наблюдения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69733. Покажчик this 22.5 KB
  Кожний об’єкт містить свій екземпляр полів класу. Методи класу знаходяться в пам’яті в єдиному екземплярі і використовуються всіма об’єктами сумісно, тому необхідно забезпечити роботу методів з полями саме того об’єкта, для якого вони були викликані.
69734. Перевантаження операцій new і delete 50.5 KB
  Поведінка перевантажених операцій повинна відповідати діям, які виконуються ними за замовчуванням. Для операції new це означає, що вона повинна повертати правильне значення, коректно обробляти запит на виділення пам’яті нульового розміру і породжувати виключення при неможливості...
69735. Віртуальні методи 45 KB
  Це не завжди можливо, оскільки в різний час покажчик може посилатися на об’єкти різних класів ієрархії, і під час компіляції програми конкретний клас може бути невідомий. Можна навести як приклад функцію, параметром якої є покажчик на об’єкт базового класу.
69736. Використання шаблонів класів 32.5 KB
  Щоб створити за допомогою шаблона конкретний об’єкт конкретного класу (цей процес називається інстанціонуванням), при описі об’єкту після імені шаблона в кутових дужках перераховуються його аргументи...
69737. Області значень 44 KB
  Область значень — це інтервал від мінімального до максимального значення, яке може бути представлена в змінній даного типу. В таблиці 1 приведений розмір займаємої пам’яті і області значень змінних для кожного типу. Оскільки змінних типу void не існує, він не включений в цю таблицю.
69738. Програми друку граничних констант 38 KB
  Введених засобів препроцесора і мови цілком достатньо для програми, що виводить на друк (на екран дісплея) значення констант, що визначають в конкретній системі (для конкретного компілятора) межі зміни даних різних типів.
69739. Мультиплікативні операції 26 KB
  Типи першого і другого операндів можуть відрізнятися, при цьому виконуються перетворення операндів за замовчуванням. Типом результату є тип операндів після перетворення.
69740. Пріоритет і порядок виконання 50 KB
  Пріоритет і асоціативність операцій мови Сі впливаяють на порядок групування операндів і обчислення операцій у виразі. Пріоритет операцій суттєвий тільки за наявності декількох операцій, що мають різний приоритет. Вирази з більш пріоритетними операціями обчислюються першими.
69741. Ініціалізація масивів 24.5 KB
  Якщо у визначенні масиву явно вказаний його розмір, то кількість початкових значень не може бути більше кількості елементів в масиві. Якщо кількість початкових значень менше ніж оголошена довжина масиву, то початкові значення отримають тільки перші елементи масиву...