33946

Задачи и виды статистической сводки

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Задачи и виды статистической сводки. Статистическая сводка первичная обработка данных стат. Она предполагает сведение полученной стат. Простая сводка предполагает сведение полученных данных в статистические таблицы подведение общих итогов по совокупности в целом.

Русский

2013-09-06

12.33 KB

18 чел.

6. Задачи и виды статистической сводки.

Статистическая сводка - первичная обработка данных стат. наблюдения с целью их систематизации. Она предполагает сведение полученной стат.информации о ед.наблюдения в массив данных, упорядоченных по значению к-л признака. Простая сводка предполагает сведение полученных данных в статистические таблицы, подведение общих итогов по совокупности в целом.

Сложная сводка осущ-ся с применением методов группировки по опр. программам, предусматривающие след.этапы:

  1. выбор группировочных признаков,
  2. определение порядка формир-ия групп,
  3. разработка системы показателей для хар-ки групп и стат.сововкупности в целом,
  4. разработка стат.макетов таблиц,
  5. распределение ед.наблюдения на группы по изуч-ым признакам,
  6. подведение групповых и общих итогов,
  7. оформление результатов сводки в виде стат.таблиц.

По форме обработки материала сводки делятся на централизованные и децентрализованные.

В результате сводки получают обобщенные статистич. таблицы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61066. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА І ДІАЛОГ 57 KB
  Мета: повторити узагальнити й поглибити основні теоретичні відомості про просте і складне речення пряму мову й діалог сформувати цілісну систему особистих знань восьмикласників з теми...
61067. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита 59 KB
  Не лише похмурі невдоволені шукання Фауста а й знущання й гірка іронія Мефістофеля становлять частину моєї власної душі. Погляньте будь ласка на вислів Ґете який став епіграфом сьогоднішнього уроку: автор частками своєї душі вважає і Фауста і Мефістофеля.
61068. Усна народна творчість. Давня українська література 79 KB
  Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань умінь та навичок із вивченої теми закріпити їх; розвивати увагу память спритність рішучість уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань...
61069. Синонімія складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і ряду простих речень 48.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з синонімією складносурядних речень з різними сполучниками а також складносурядних і ряду простих речень; формувати вміння зясовувати інтонаційні особливості складносурядних речень...
61070. Павутина життя (Web of Life). Перевір себе 56.5 KB
  Розвивати комунікативні вміння учнів. Навчати учнів аудіювання. Учні ланцюжком читають доповнені речення вправи. Учні по черзі зачитують речення вправи доповнені прийменниками.
61071. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 52 KB
  Сприймання тексту на слух Прослухати текст. Довести належність тексту до художнього стилю. Робота над змістом і структурою тексту Визначити про що розповідається в тексті.
61072. Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя і творчість І. Котляревського 110 KB
  Котляревський вступив до духовної семінарії яка тоді була єдиним середнім учбовим закладом у Полтаві. Котляревський ґрунтовно ознайомився із творами римського поета Вергілія яким приділялася особлива увага на уроках латинської граматики і піїтики.