34007

Человек как духовное существо. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия

Доклад

Логика и философия

И эта неудовлетворенность содержит в себе причины творческой деятельности Поэтому призвание задача каждого человека всесторонне развивать все свои способности и по мере возможностей вносить свой личный вклад в историю в прогресс общества его культуры. Смысл жизни общва и челтва в целом. Буддизм: чел живет для того чтобы прервать цепь перерождений и никогда больше не возрождаться. Христво восхождением чел к богу.

Русский

2013-09-06

24 KB

5 чел.

Человек как духовное существо. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия.

Смерть - естественный конец всего живого. Жизнь - форма сущ-я материи, возник-щая при опред-х условиях в момент ее образования. От всех др живых сущ-в ч отличается более всего тем, что на протяжении всей своей индивидуальной жизни он никогда не достигает "целей" жизни родовой, исторической; в этом смысле он постоянно не реализуемое адекватное сущ-во. Ч не удовлетворяется ситуацией. И эта неудовлетворенность содержит в себе причины творческой деятельности Поэтому призвание, задача каждого человека - всесторонне развивать все свои способности и по мере возможностей вносить свой личный вклад в историю, в прогресс общества, его культуры. В этом и заключается смысл жизни отдельной личности, который она реализует ч/з общ-во. Смысл жизни общ-ва и чел-тва в целом. Буддизм: чел живет для того, чтобы прервать цепь перерождений и никогда больше не возрождаться. Христ-во - восхождением чел к богу. Осн миссия чел хар-тся как спасительная, испытательная, и назидательная. Ислам: чел живет для того, чтобы потом воскреснуть. Средневековая Ф. - теоцентризм, в библии одна из главных проблем жизнь после смерти. Жизнь чел мука. Затем эпоха рационализма - человек механизм - смертен. Задача не умереть раньше времени, выработать максимально свой ресурс; а затем эпоха просвещения - смертен - руководствуйся всеми ценностями(!) - побуждает к активности. Ф сущ-ия главная проблема смерти и бессмертия. Практич смысл проблемы: определяет систему ценностей и направления поведения. Чел един-ое сущ-во которое осознает свою смертность Первой реакцией, следующей за осознанием своей смертности, может быть чувство безнадежности и растерянности. Преодолевая это чувство человек сущ-ет отягощенный знанием о грядущей смерти, которое становится основополагающим в последующем дух развитии чел. Наличием такого знания в дух опыте чел и объясняется острота, с кот перед ним встает вопрос о смысле и цели жизни. смысл жизни – в согласии с собственной природой и удовлетворении потребностей, в получении наслаждения и радости, в развитии творч способностей и труде на благо общ-ва. смысл жизни – в самом существовании. Это многообразие взглядов свидетель-ет о том, на сколько противореч-ы оценки цели жизни.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65516. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 154 KB
  Зрозуміло кожен з нас зацікавлений щоб цей вигляд був гуманістичним культурним людським і людяним і оскільки це так кожен зацікавлений у формуванні відповідних норм в свідомості та поведінці молоді у більш широкому розумінні...
65517. Методи та алгоритми диспетчеризації завдань у розподілених комп’ютерних системах 572.5 KB
  Сьогодні участь у міжнародних програмах стає стратегічним питанням інформаційного розвитку держав. Україна також стоїть на шляху науково-технічної інтеграції у європейський та світовий простір, про що говорить низка проектів, в яких Україна є повноправним учасником.
65519. ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ОФТАЛЬМОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ВІКОВОЮ МАКУЛЯРНОЮ ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ 226 KB
  Патологія макулярної ділянки очного дна займає одне з перших місць в світі як причина слабкого зору та сліпоти і на теперішній час вважається найбільш складною для діагностики та лікування. Одним із найбільш розповсюджених та найтяжчих захворювань органа зору серед патології очного дна...
65520. Особливості використання сучасних сортів ячменю ярого в селекції на пивоварну якість та продуктивність 222.5 KB
  Актуальність теми полягає в необхідності встановлення ефективності селекції ячменю ярого на пивоварну якість і урожайність на основі використання в схрещуванні сучасних сортів виділених за цінними ознаками продуктивності...
65521. Підвищення точності зміцнювальної накатки зубців за рахунок розробки принципово нової геометрії накатного інструмента 191 KB
  Підвищення продуктивності та якості виготовлення циліндричних зубчастих коліс із одночасним зниженням їх собівартості є однією з найбільш актуальних задач технологів та інструментальників усього світу.
65522. Диференціальний розчинонасос із вертикальним проточним плунжером 1.09 MB
  У будівельній промисловості при спорудженні будівель як промислового так і цивільного призначення до чверті загальної трудомісткості становлять роботи повязані з використанням будівельних розчинів: штукатурні роботи улаштування наливних підлог замонолічування стиків будівельних елементів тощо.
65523. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХИСТУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ВІД ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 222 KB
  В агроекологічних умовах Центрального Лісостепу в останні роки значної шкоди агроценозу смородини чорної завдає комплекс лускокрилих фітофагів зокрема смородинова склівка листовійки аґрусова вогнівка та смородинова брунькова міль.
65524. Підвищення показників якості базової станції технології WiMax 418 KB
  Для цього випадку в рамках даної дисертаційної роботи запропоновано варіант збільшення зони покриття базової станції WiMаx за допомогою багатопролітної радіорелейної лінії. Тема роботи присвячена дослідженню можливості застосування як засобу збільшення зони покриття базової станції WiMаx...