34016

Общество как развивающаяся система

Доклад

Логика и философия

В западной социологии с основным классообразующим признаком, т.е. отношение к средствам производства, не согласна теория социальной стратификации. На этой основе она предлагает свои критерии...

Русский

2013-09-06

25 KB

5 чел.

Общество как развивающаяся система.

1. Понятие соц. структуры общества. Соц. стратификация.

2. Соц. мобильность – это перемещение вверх и вниз.

3. Проблема соц. конфликтов.

Соц. структура общества – это совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных соц. институтов, групп и слоев. Основным элементом соц. культуры являются классы.

Классы – большие группы людей различающихся

 •  по их месту в исторически определенной системе общественного производства,
 •  по их отношению к средствам производства,
 •  по их роли в общественной организации  труда,
 •  по размерам доли общественного богатства, которой они располагают,
 •  классы – это группы людей, одна из которых может присваивать труд другой благодаря их различию в системе общественного уклада.

Это основные класообразующие признаки.

К вспомогательным  относятся: уровень образования, характер и содержание труда, образ жизни…

В западной социологии с основным классообразующим признаком, т.е. отношение к средствам производства, не согласна теория социальной стратификации. На этой основе она предлагает свои критерии:

 1.  В качестве ведущего критерия теория социальной стратификации предлагает соц.  престиж.
 2.  Главными считаются самооценки людей и их социальные позиции.

3. При рассмотрении  общества учитываются некоторые объективные критерии: профессия, доход, образование.

Теория социальной стратификации  снимает ограничения и односторонний подход при рассмотрении  соц. структуры общества. Личностный подход также используется при рассмотрении соц. структуры  общества. Этот подход включает в себя соц. отчуждение и др. характеристики. Личностный подход основан  на теории модернизации, где каждому этапу модернизации присущ свой тип  отчуждения. На этой основе выделяется 4-е модели общества.

 1.  Традиционное общество с сословно-иерархической соц. структурой и с внеэкономическим личным отчуждением.
 2.  Модернизированное классическое общество с классово-иерархической соц. структурой  и экономической (вещной) формой отчуждения.
 3.  Общество с модернизацией 2-ого типа,  т.е. с модернизацией вдогонку с корпоративно - иерархической структурой  и с тотальной формой отчуждения.
 4.  Постмодернизационное общество с развитой соц. дифференциацией и снятием соц. напряженности и соц. отчуждения.

II.

Социально классовая структура общества показывает, что  общество любого типа неоднородно. Классы, соц. слои, группы, отдельные члены  общества выступают  в качестве субъектов различного рода деятельности, поэтому в социуме происходят перемещения из одних соц. групп и сфер в другие


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53849. Козацька Україна і наш край 360.5 KB
  Мета: повторити і закріпити матеріал теми; ознайомити із подіями що відбувалися на території нашого краю в період козаччини; поглибити знання учнів; розвивати їх память творчу уяву; формувати інтерес до історії; виховувати повагу до славного минулого нашого народу і його захисників любов до рідного краю; підготуватись до тестування з даної теми. В програмі для 5 класу зібрані початкові відомості з найважливіших тем історії України від найдавніших часів до нашого часу. Однією з цих тем є тема нашого уроку що включає такі важливі питання...
53850. Інтелектуальна гра «Козацькими стежками» 42.5 KB
  Дозволяємо і призначаємо організовувати реєстрове військо в числі 20 тис. чоловік.Це військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в реєстр,і вони мусять перебувати в маєтках, що містяться у воєводстві Київському,не маючи нічого до воєводств Брацлавського і Чернігівського. А маєтки шляхетські мусять лишатися вільними, і в них реєстрові козаки ніде не повинні лишатись
53851. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ 1.2 MB
  Мета: навчальна ознайомити учнів із виникненням на українських землях козацтва й Запорозької Січі; сформувати уявлення учнів про запорозьких козаків як хоробрих вояківземлеробів; розвивальна розвивати вміння знаходити необхідну інформацію в історичних джерелах; створення атмосфери довіри і відкритості робота з різними аналізаторами; виховна формування позиції взаємодії; виховувати повагу до українських козаків захисників рідної землі. Тип уроку Комбінований Основні дати Кінець ХV століття перші відомості про українських козаків у...
53852. МИ РОДУ КОЗАЦЬКОГО НАЩАДКИ 47 KB
  Гей долиноюгей широкою козаки йдуть Звучить пісня Ой на горі та й женці жнуть. До залу урочисто входять козаки двох куренів команд зі своїми прапорами. Показати хочем нині Як колись в Україні Веселились козаки Наші прадіди й діди. З незапамятних часів в Україні козаки славилися силою та спритністю.
53853. Математика. Теория вероятностей и математическая статистика 2.08 MB
  Вероятность наступления хотя бы одного события. Вероятность события А это число РА которое вводится для количественного описания степени объективной возможности наступления А. В первом случае вероятность каждого из элементарных исходов равна 1 6 а во втором 1 4. В общем случае если число всех элементарных исходов NW равно n то вероятность каждого из них 1 n.
53855. Фундаментальный и технический анализ 26 KB
  Фундаментальный анализ основывается на оценке эффективности деятельности предприятия-эмитента. Он предполагает изучение комплекса показателей финансового состояния предприятия; степени конкурентоспособности производимой продукции
53856. Риск и доходность активов 29.5 KB
  Все факторы риска можно разделить на две группы: объективные и субъективные. К объективным относятся факторы, не зависящие непосредственно от самой фирмы. В эту группу входят: инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы и т.д.
53857. Риск и доходность финансовых активов 30 KB
  Под риском понимают вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижение прибыли, дохода и даже потеря капитала инвестора) вследствие наступления неблагоприятных обстоятельств.