34024

Возникновение христианства как мировой религии. Средневековая философия. Доказательства бытия Бога. Принцип средневековой философии

Доклад

Логика и философия

Доказательства бытия Бога. Существование бога самоочевидно но если мы не знаем что такое бог то эта очевидность сомнительна. Невозможно определить бытие бога. Человек не может познать бога.

Русский

2013-09-06

25.5 KB

0 чел.

Возникновение христианства как мировой религии. Средневековая философия. Доказательства бытия Бога. Принцип средневековой философии.

В Римском государстве проблемы отдельного человека безразличны государству. Переход физического сопротивления в область морали приводит к христианству, которое носит надклассовый надсоциальный характер: сведение проблем в сторону морали. Христианство опирается на иудаизм (переводится ветхий завет, где проблемы решаются на уровне всеобщего). У христианства есть свои книги, следовательно: укрепление религии. Философия вынуждена подчиниться более сильному православию. Но она полностью не исчезает, т.к. нужна логика истолкования библии. СФ основана на религиозных представлениях (откровение и монотеизм - один бог). СФ возникает до появления феодального строя, а исчезает до его исчезновения. СФ стала служанкой богословия (зависимость от христианства). Этапы СФ: 1) Патристика - совокупность учений отцов библии (со 2 по 8 век н.э.). Давление авторитета. Чем подлиннее, тем древнее, чем древнее, тем подлиннее. Отцом церкви является Августин: верь чтобы понимать; Если основа веры - изучение библии, то отношение к библии как к высшему авторитету, заключается в толковании священных текстов - возрастает роль авторитета. Творим не мы, а бог творит с помощью людей. Вера в священное писание. 2) Схоластика - до этого философия - техническая наука. Фома Аквинский: истинная философия - христианская религия: с 9 века -первые шаги в сторону разграничения идеологии и философии (схоластика). Существование бога самоочевидно, но если мы не знаем, что такое бог, то эта очевидность сомнительна. Невозможно определить бытие бога. Сотворенное не тождественно творцу, следовательно, бессмысленно заниматься этим. Человек не может познать бога. 3 доказательства бытия бога: 1) Космологическое: раз существует мир, то существует и творец, который его создал. 2) Теологическое: раз в мире существует целесообразность то должен быть разум, следовательно необходим бог. 3) Антологическое: бог всесовершенен - форма всех форм. Среди его свойств есть свойство существования бога, следовательно бог существует. Он обладает всеми свойствами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68978. Вказівники. Функції динамічного розподілу пам’яті 37 KB
  Кожна змінна в програмі - це об’єкт, який має ім’я і значення. За ім’ям можна звернутися до змінної і отримати (а потім, наприклад, надрукувати) її значення. Щоб отримати адресу в явному вигляді, в мові Сі застосовують унарну операцію. Вираз Е дозволяє отримати адресу ділянки пам’яті, виділеної на машинному рівні для змінної Е.
68979. Функції, їх параметри. Рекурсія. Прототипи функцій 35.5 KB
  Визначення функції Опис функції та її тип Рекурсивні функції Визначення функції. Синонімами цього іншого поняття в інших мовах програмування є процедури підпрограми підпрограми-функції процедури-функції. Всі функції в мові Сі мають рекомендуємий стандартами мови єдиний формат...
68980. Структури, об’єднання 36.5 KB
  Структура - це з’єднане в єдине ціле безліч поіменованих елементів (компонентів) даних. На відміну від масиву, який завжди складається з однотипних елементів, компоненти структури можуть бути різних типів і всі повинні мати різні імена.
68981. Рекурсивні функції і процедури, параметри-процедури 30 KB
  Тобто це є визначенням функції через цю саму функцію, У мові Паскаль рекурсивний опис функції полягає в тому, що в тілі такої функції міститься звертання до цієї ж функції. Наведемо рекурсивний опис функції п...
68982. Файли, робота з файлами 41 KB
  План заняття: Організація файлів Робота з файлами Підготовчі та завершальні операції Операції уведеннявиведення Пересування по файлу Організація файлів Є багато задач коли кількість компонентів певного типу будьякого з відомих уже нам наперед визначити неможливо то її визначають у процесі виконання програми.
68983. Текстові файли 36.5 KB
  В кінці кожного рядка є символ кінець рядка внутрішнє відображення якого залежить від реалізації. Звичайно кінець рядка це комбінація коду переведення каретки символ 13 за яким може бути код переведення рядка символ 10. Для програмування переважно немає потреби знати коди символів...
68984. Модулі. Модуль і його структура 49.5 KB
  Модуль - це сукупність сталих, типів даних, змінних, процедур і функцій, які можна використати у програмі або в іншому модулі. Сам модуль не є виконуваною програмою. Модульний підхід до проектування дає змогу розділити програму на частини, які компілюють окремо.
68985. Вказівники. Вказівний тип 35.5 KB
  У мові Паскаль для роботи з динамічними об’єктами передбачено спеціальний тип значень – вказівний. Це такий же простий тип, якими є цілий, дійсний, логічний. Однак для нього в мові не зарезервовано жодного стандартного ідентифікатора. Загальний вигляд опису вказівного типу такий...
68986. Операції над змінними вказівного типу 52 KB
  Оператор присвоєння записують так само як і для інших типів: S:=r; де 5 змінна вказівного типу r може бути змінною цього ж вказівного типу функцією тобто значенням якої є вказівник цього ж вказівного типу або порожній вказівник nil. Для введених нами раніше змінних вказівного типу...