34029

Философия Канта

Доклад

Логика и философия

Основные достижения Канта теория познания гносеология и этика. Основные положения идеи теории познания. Кант ставит вопрос о диалектике познания говоря о двух понятиях: субъект и объект познания эти понятия составляют диалектическую противоположность противоречие познания. Суть этой диалектики: ведущим началом источником познания является не объект а субъект познания.

Русский

2013-09-06

27 KB

2 чел.

Философия Канта.

Кант (1724 – 1804). Разносторонний мыслитель, литератор, теория происхождения солнечной системы из газовой туманности, теория Канта – Лапласа. Основные достижения Канта теория познания (гносеология) и этика. Основные положения идеи теории познания. Главная работа “критика чистого разума”. Главной целью данной работы является исследование законов человеческого разума, т.е. субъективной диалектики, Кант обосновывает, что познание является главным видом человеческой деятельности, и данное положение фундамент обосновывается. Познание связано с освоением всего человеческого опыта конкретным человеком. С познанием связана возможность отождествления или совпадения каждого отдельного человека со всем человечеством и в этом заключается потенциал человека и его безграничные возможности. Формирование личности связано с познанием, т.е. личность формируется в процессе освоения человеческого опыта. Кант ставит вопрос о диалектике познания, говоря о двух понятиях: субъект и объект познания, эти понятия составляют диалектическую противоположность, противоречие познания. Суть этой диалектики: ведущим началом, источником познания является не объект, а субъект познания. Именно субъект преобразует объект, обстоятельство субъект подчиняет себе объект и переводит энергию объекта, в свою собственную. Ставится вопрос о структуре субъекта познания. Здесь выделяются два уровня: 1) Психологический уровень познания. Здесь имеется в виду качество органов чувств и соответствующие задачи (чувствительность, любознательность и т.д.). 2) Доопытный уровень, врожденный (трансцендентный). Это уровень, в котором существуют такие задатки как чувство пространства и времени, чувство дома и т.п. Одним из важнейших вопросов теории являются такие как вопрос о ступенях, этапах познания, о критериях познания. Познание состоит из 3-х этапов: - этап чувственного познания; - этап рассудка, умственной деятельности; - разум. Критерием познания является практика, связанная с преобразованием человеческого разума. Высший критерий познания – этап преобразования человеческого разума. Создание в голове человека новых идеальных объектов, идей и понятий, в особенности таких идей, которые являются ведущими в развитии всего человечества, идея бога и др. идеи. Идеи и являются границей познания, пределом. Кант первый кто обозначает границы познания. В тоже время возможно и полное познание действительности. Такое познание возможно с теми объектами, которые создал сам человек. Кант определяет данные объекты познания как «вещи для нас». Это понятие отражает мир, существующий за пределами идей, как мир противоположный человеку, мир непознанного. Ведущие идеи являются источником и основой веры.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56144. Соціокультурний компонент змісту навчання як засіб підвищення мотивації студентів у процесі формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкових класів 68.5 KB
  Одним із основних пріоритетів у процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі має стати розвиток соціокультурної компетенції основою якої є створення мотивації та інтересу до країнознавчої тематики...
56145. Передумови та проблеми застосування новітніх інформаційних технологій при викладанні соціальних дисциплін 2.78 MB
  Нові методики їх викладання повинні враховувати сучасні вимоги до застосування інформаційних технологій. У навчальних закладах компютерні технології повинні привести до поступового формування нового покоління, покоління техноінформаційного суспільства...
56146. Виховання соціальної компетентності учнів початкової школи 133.5 KB
  Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання мета якої формувати людину забезпечувати прогрес людського суспільства.
56147. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТА 131 KB
  Курс фізики за своїм змістом політехнічний, має професійну спрямованість. Фізика слугує теоретичною базою більшості галузей техніки, вона має широке та різноманітне застосування в людській діяльності.
56148. Роль спецкурсів у розвитку творчого потенціалу учнів 414.5 KB
  І кожний власну радість обирає Яка ізпоміж інших є гарніша Для мене все це вартості не має Людина від усіх багатств цінніша. Для мене ж це все не важливе Люблю тебе за те що є Думки корисливі і льстиві Я не поставлю над усе.
56149. ВІЧ і СНІД – проблема людства 721.5 KB
  Всесвітня організація охорони здоров′я розробила глобальну програму боротьби зі СНІДом. Серед медичних, профілактичних заходів передбачених цією програмою, велике значення бесід, тестування на цю актуальну тему.
56150. Які ми разом – на уроці, на перерві, під час відпочинку. Я і мої друзі 59.5 KB
  Мета: Виховувати дружні стосунки між учнями, співпереживання один одному. Формувати орієнтацію на вічні духовно-моральні цінності. Розвивати уміння спілкуватися, дотримуючись правил етикету.
56151. Як спілкуватися, долаючи відстань 51 KB
  На кінець уроку учні зможуть: пояснити особливості правил дистанційного спілкування використовувати уміння дистанційного спілкування письмового та електронного листування і телефонних розмов моделювати та розвязувати ситуації.