34035

ФИЛОСОФИЯ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

Доклад

Логика и философия

Осознание факта исчерпаемости энергии и земных ресурсов конечности не только человека но и человечества. Отказ от культа человека приводящему к забвению трансцендентного и пренебрежению к природе. Всеобщая единая действительность должна быть познана не через мир а через человека.

Русский

2013-09-06

24 KB

3 чел.

16 ФИЛОСОФИЯ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

Эпоха постмодерна - это период предельного риска существования человека, человечества, культуры и цивилизации, требующей формирования нового типа идеологии, сознания и философской рефлексии. Каковы же принципы, лежащие в основе по» стмодернистской парадигмы?

1. Осознание факта исчерпаемости энергии и земных ресурсов (конечности не только человека, но и человечества). Смена установок на достижение высоких уровней переработки энергий как показатель экономического роста (индустриальное общество) на достижение высоких качественных параметров жизни при минимальных затратах энергии (постиндустриальное общество).

2. Отказ от абсолютного господства разума (рацио), уравнение его в правах с другими способностями познания. Обожествление разума, характерное для Просвещения, неизбежно порождает разочарование в нем, падение в бездну иррационального и мистицизма.

3. Отказ от культа человека, приводящему к забвению трансцендентного и пренебрежению к природе.

4. Реабилитация религиозной веры. П. Козловски пишет:

"Постмодерн проявляет духовные и религиозные признаки. Он воскрешает в памяти тот факт, что культура и общество всегда имеют религиозное измерение". (Козловски П. Культура постмодерна. - М., 1997. - С. 31).

5. Постмодерн выступает против диктатуры общего, против всякой унификации людей, обществ, культур и цивилизаций. "В философии и науке не всегда существует только один дискурс и одна самая прогрессивная ступень сознания, но в истории наряду друг с другом существует большее число вариантов исследований" (Там же. - С. 32).

6. Всеобщая единая действительность должна быть познана не через мир, а через человека. К познанию и объяснению предметов нужно идти от человека, а не наоборот - познавать человека через предметы.

7. Постмодернистская культура понимает, что мир, человек и история отнюдь не являют собой конечной и заключительной фазы, но находятся в состоянии незавершенности. Именно извечная открытость мирового и человеческого бытия к появлению новых смыслов, знаков, символов и миров и. составляет принципиальную особенность нового содержания культуры, а следовательно, и нового философского познания.

Философия в эпоху постмодерна не должна быть уделом узкого круга профессионалов. Философия - это культура мышления постмодерного (культурного) человека.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65309. Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів 492 KB
  Відповідний напрям професійної підготовки тісно пов’язаний з проблемою управління навчальнотворчою діяльністю студентів яка має вирішуватися на основі системного підходу з розробкою інноваційних педагогічних технологій і дидактичних засобів.
65310. Несуча здатність буронабивних паль у вапняку-черепашнику 26.72 MB
  Зведення будинків підвищеної поверховості з багатоярусними підземними приміщеннями а також підсилення фундаментів викликають необхідність використання вапнякучерепашнику у якості основ різних видів фундаментів і в першу чергу із буронабивних паль.
65311. Розвиток теоретичних основ отримання якісних виливків з мідних та нікелевих сплавів в умовах керованої кристалізації 314.5 KB
  Отриманню якісних виливків в умовах керованої кристалізації заважала недостатність відомостей про формування теплових потоків у вказаній системі про теплофізичні властивості матеріалів...
65312. Логістичне управління транспортним обслуговуванням системи «металургійне підприємство – порт» у реальному режимі часу 272 KB
  Тому ефективність логістичного управління транспортним обслуговуванням вантажопотоків у місцях перевалки через морські порти є одним з найважливіших напрямків науково-технічного прогресу на транспорті.
65313. Заплавне ґрунтотворення і ґрунти заплави р. Західний Буг 157.5 KB
  Особливості формування ґрунтового покриву і властивості ґрунтів визначаються характером прояву елементарних ґрунтових процесів в заплаві, динамічністю алювіальних та седиментаційних процесів.
65314. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ КАРІЄСІ ЗУБІВ 184 KB
  Карієс є основною причиною передчасної втрати зубів і тому це найбільш досліджувана стоматологічної патологія. Найсучасніші дані свідчать про те, що поширеність карієсу як і раніше залишається високою...
65315. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ЗМІШАНИХ ТА ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 713.65 KB
  Однак важливими ланками у забезпеченні перевізного процесу є залізничні станції. При виконанні змішаного перевезення в міждержавному сполученні вантажі крім технічних станцій проходять прикордонні передавальні станції де з ними виконується ряд технічних та організаційних операцій.
65316. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ В УКРАЇНІ 185 KB
  З метою забезпечення виконання податкового обов’язку платників податків в Україні на законодавчому рівні визначено право податкової застави. Серед цих пріоритетів всі з яких мають важливе значення особливу увагу приділено податковій реформі покращенню...
65317. Наукомісткість виробництва і структурні трансформації в промисловості 416.5 KB
  Сучасний етап розбудови глобальної економіки характеризується зміною укладної основи технологічного розвитку економічної системи. Важливим світовим науковим доробком стали результати ґрунтовного аналізу причин що індукують довгохвильову динаміку економічного розвитку...