34040

Правовой режим служебных земельных наделов

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Основанием выделения работникам служебного земельного надела служит решение соответствующей организации о выделении работнику служебного земельного надела при наличии заявления работника. лесничий обязан предоставлять работникам государственной лесной охраны служебные земельные наделы и другие льготы предусмотренные законодательством. Увольнение работника из штата организации влечет за собой изъятие предоставленного земельного участка. В случае когда на служебном наделе произведен посев сельскохозяйственных культур право пользования...

Русский

2013-09-06

25 KB

42 чел.

57. Правовой режим служебных земельных наделов.

Служебные земельные наделы предоставляются для сельскохозяйственного использования отдельным категориям работников организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств, государственных природных заповедников и национальных парков (п. 2 ст. 24 Земельного кодекса РФ).

Основанием выделения работникам служебного земельного надела служит решение соответствующей организации о выделении работнику служебного земельного надела при наличии заявления работника.

Служебные земельные наделы предоставляются на время работы, в связи с которой они выделены.

Субъектами прав на служебные наделы являются работники отдельных отраслей экономики, категории которых, а также условия предоставления которым служебных наделов устанавливаются законодательством РФ и субъектов РФ.

В соответствии с п. 24 Положения о государственной лесной охране должностным лицам государственной лесной охраны РФ на время работы в лесной охране предоставляются служебные земельные наделы (пахотная земля и сенокосы) в порядке, на условиях и в размерах, устанавливаемых законодательством соответствующего субъекта РФ.

В соответствии с п. 3.11 Положения о лесничем Федеральной службы лесного хозяйства России, утвержденного 03 мая 1995 г., лесничий обязан предоставлять работникам государственной лесной охраны служебные земельные наделы и другие льготы, предусмотренные законодательством.

Особенности прекращения права на служебный надел вытекают из служебных отношений работников и организаций отдельных отраслей экономики.

Обладание служебным земельным наделом напрямую связано с трудовыми отношениями служащих. Увольнение работника из штата организации влечет за собой изъятие предоставленного земельного участка. Единственным основанием отсрочки изъятия служит необходимость окончания сельскохозяйственных работ.

В случае, когда на служебном наделе произведен посев сельскохозяйственных культур, право пользования уволенного работника служебным наделом прекращается после снятия урожая.

В случае выхода на пенсию право пользования служебным наделом прекращается после смерти правообладателя, за исключением перехода служебного надела на праве безвозмездного срочного пользования несовершеннолетним детям или престарелым членам семьи работника.

В этих случаях право безвозмездного срочного пользования прекращается с момента достижения совершеннолетия детьми работника или смерти престарелых членов его семьи.

Сохранение служебного надела за временно отсутствующим работником возможно лишь при условии возвращения его на прежнее место работы после прохождения срочной военной или альтернативной службы либо окончания обучения.

Трудоустройство временно отсутствующего работника после учебы или армии в другую организацию служит основанием для изъятия служебного надела администрацией предприятия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59534. Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас... (перебування Шевченка на Тернопільщині) 88.5 KB
  Шевченко ділиться враженнями про Тернопільщину зробити огляд творів сучасних поетів Тернопільщини присвячених Кобзареві; прищеплювати любов і повагу до Т. Шевченко репродукції акварелей зроблених Кобзарем у Почаєві збірки народних пісень...
59536. Сценарій позакласного виховного заходу (вечору) під рубрикою «Заглянь у природу» 34.5 KB
  Учениця: Природа і Вітчизна невіддільні. Учениця: У ліс завітаю я знову На тиху сердечну розмову І сонцем пропалені лиця Я чую зозулі кування Берізок тремтивих зітхання Тонкі білокурі сестриці Сплели свої вінки в косиці.
59537. «Зупинись – суд іде» з теми «Проблема людства – екологія» 37.5 KB
  Своєю працею людина відкрила природі те що вона має в своїм лоні невідомі її скарби. років як появилася на землі людина. В древні часи коли людина була ще збирачем і мисливцем вона знаходилась більшменш в гармонії з природою і повністю залежала від неї.
59539. Інтерактивні уроки в п’ятому класі 100 KB
  Мета: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці; розвивати в них фонематичний слух увагу слухову та зорову пам’ять усне та писемне мовлення...
59541. Аудіювання на уроках іноземної мови 53 KB
  Мета: удосконалювати вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів вміння здійснювати усне спілкування вміння зафіксувати та передати письмово й усно інформацію збагатити словниковий запас учнів новими словами...
59542. Біблія — пам’ятка світової писемності. Урок-конференція 61 KB
  Довести вічну цінність Біблії для всіх без винятку людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством. Але незважаючи на це у Біблії зберігається головна думка усі книги узгоджуються між собою та доповнюють одна одну.