34074

Инвентаризация земель в Российской Федерации

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Впервые об инвентаризации земель был принят Указ Президента в 1993 г. Процедура порядок инвентаризации. Для инвентаризации земель создаётся специальная комиссия в состав которой включаются представители Росреестра природоохранных органов архитектурноградостроительных и санитарноэпидемиологических органов органов сельского лесного хозяйства представители органов местного самоуправления собственников землевладельцев землепользователей и арендаторов. В результате инвентаризации на каждый земельный участок устанавливается...

Русский

2013-09-06

23 KB

107 чел.

  •  20. Инвентаризация земель в Российской Федерации.
  •  Ещё одно мероприятие в рамках планирования – инвентаризация. Инвентаризация является одним из видов землеустроительных мероприятий. Инвентаризация от лат. означает “опись”. Инвентаризация земель проводится для выявления неиспользуемых, нерационально используемых, используемых не по целевому назначению земельных участков или выявления иных характеристик земельных участков.
  •  Впервые об инвентаризации земель был принят Указ Президента в 1993 г.
  •  Процедура (порядок) инвентаризации. Для инвентаризации земель создаётся специальная комиссия, в состав которой включаются представители Росреестра, природоохранных органов, архитектурно-градостроительных и санитарно-эпидемиологических органов, органов сельского лесного хозяйства, представители органов местного самоуправления, собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
  •  Состав комиссии утверждается Главой местной администрации. Комиссии в ходе своих работ устанавливается качественное состояние земель и причины, приведшие к ухудшению состоянию земли. На основании этих работ комиссией разрабатываются предложения по дальнейшему использованию земельных участков.
  •  В результате инвентаризации на каждый земельный участок устанавливается самостоятельное дело по инвентаризации, куда включаются обосновывающие расчеты, графические материалы и акт о проведении инвентаризации земель. Он должен быть подписан всеми членами комиссии.
  •  Обобщенный результат инвентаризации с предложениями по использованию земельных участков направляется Главе местной администрации и органу исполнительной власти субъекта РФ, который утверждает результаты инвентаризации и принимает решение по дальнейшему использованию.

Субъекты РФ могут устанавливать свой порядок проведения инвентаризации земель.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59536. Сценарій позакласного виховного заходу (вечору) під рубрикою «Заглянь у природу» 34.5 KB
  Учениця: Природа і Вітчизна невіддільні. Учениця: У ліс завітаю я знову На тиху сердечну розмову І сонцем пропалені лиця Я чую зозулі кування Берізок тремтивих зітхання Тонкі білокурі сестриці Сплели свої вінки в косиці.
59537. «Зупинись – суд іде» з теми «Проблема людства – екологія» 37.5 KB
  Своєю працею людина відкрила природі те що вона має в своїм лоні невідомі її скарби. років як появилася на землі людина. В древні часи коли людина була ще збирачем і мисливцем вона знаходилась більшменш в гармонії з природою і повністю залежала від неї.
59539. Інтерактивні уроки в п’ятому класі 100 KB
  Мета: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці; розвивати в них фонематичний слух увагу слухову та зорову память усне та писемне мовлення...
59541. Аудіювання на уроках іноземної мови 53 KB
  Мета: удосконалювати вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів вміння здійснювати усне спілкування вміння зафіксувати та передати письмово й усно інформацію збагатити словниковий запас учнів новими словами...
59542. Біблія — пам’ятка світової писемності. Урок-конференція 61 KB
  Довести вічну цінність Біблії для всіх без винятку людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством. Але незважаючи на це у Біблії зберігається головна думка усі книги узгоджуються між собою та доповнюють одна одну.
59543. Біосинтез білка 44 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі повязані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.