34074

Инвентаризация земель в Российской Федерации

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Впервые об инвентаризации земель был принят Указ Президента в 1993 г. Процедура порядок инвентаризации. Для инвентаризации земель создаётся специальная комиссия в состав которой включаются представители Росреестра природоохранных органов архитектурноградостроительных и санитарноэпидемиологических органов органов сельского лесного хозяйства представители органов местного самоуправления собственников землевладельцев землепользователей и арендаторов. В результате инвентаризации на каждый земельный участок устанавливается...

Русский

2013-09-06

23 KB

101 чел.

  •  20. Инвентаризация земель в Российской Федерации.
  •  Ещё одно мероприятие в рамках планирования – инвентаризация. Инвентаризация является одним из видов землеустроительных мероприятий. Инвентаризация от лат. означает “опись”. Инвентаризация земель проводится для выявления неиспользуемых, нерационально используемых, используемых не по целевому назначению земельных участков или выявления иных характеристик земельных участков.
  •  Впервые об инвентаризации земель был принят Указ Президента в 1993 г.
  •  Процедура (порядок) инвентаризации. Для инвентаризации земель создаётся специальная комиссия, в состав которой включаются представители Росреестра, природоохранных органов, архитектурно-градостроительных и санитарно-эпидемиологических органов, органов сельского лесного хозяйства, представители органов местного самоуправления, собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
  •  Состав комиссии утверждается Главой местной администрации. Комиссии в ходе своих работ устанавливается качественное состояние земель и причины, приведшие к ухудшению состоянию земли. На основании этих работ комиссией разрабатываются предложения по дальнейшему использованию земельных участков.
  •  В результате инвентаризации на каждый земельный участок устанавливается самостоятельное дело по инвентаризации, куда включаются обосновывающие расчеты, графические материалы и акт о проведении инвентаризации земель. Он должен быть подписан всеми членами комиссии.
  •  Обобщенный результат инвентаризации с предложениями по использованию земельных участков направляется Главе местной администрации и органу исполнительной власти субъекта РФ, который утверждает результаты инвентаризации и принимает решение по дальнейшему использованию.

Субъекты РФ могут устанавливать свой порядок проведения инвентаризации земель.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19794. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям 17.73 KB
  Требования предъявляемые к современным вычислительным сетям Главным требование обеспечение пользователям потенциальной возможности доступа к разделяемым ресурсам всех компьютеров объединенных в сеть. Все остальные требования производительность надежность сов
19795. Основні методи комутацій. Методи передачі даних 18.59 KB
  Існують три принципово різні схеми комутації абонентів у мережах: комутація каналів circuit switching комутація пакетів packet switching і комутація повідомлень message switching. Мережа з комутацією каналів вид телекомунікаційної мережі у якій між двома вузлами мережі повинне б...
19796. Моделі OSI. Рівень моделі OSI, їх призначення 19.93 KB
  Модель OSI англ. Open Systems Interconnection Reference Model модель взаємодії відкритих систем абстрактна модель для мережних комунікацій і розробки мережевих протоколів. Представляє рівневий підхід до мережі. Кожен рівень обслуговує свою частину процесу взаємодії. Завдяки такій структ
19797. Апаратні та програмні компоненти ЛОМ 15.56 KB
  Весь комплекс програмноапаратних засобів мережі може бути описаний багатошаровою моделлю що складається з шарів:комп'ютери чи комп'ютерні платформи;комунікаційне обладнання;операційні системи;мережеві додатки.Комп'ютериВ основі будьякої мережі лежить апаратний шар
19798. Архітектура, основні поняття і визначення глобальних мереж 19.54 KB
  Комунікаційна мережа система що складається з об'єктів що здійснюють функції генерації перетворення зберігання і споживання продукту званих пунктами вузлами мережі і ліній передачі зв'язків комунікацій з'єднань що здійснюють передачу продукту між пунктами.Відм...
19799. Базові технології локальних мереж 30.5 KB
  Базові технології локальних мереж В локальних мережах як правило використовується середовище передачі даних моноканал що розділяється і основна роль відводиться протоколам фізичного і канального рівнів оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають специфік
19800. Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet IP –адреси; доменна система DNS 26.5 KB
  1.Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet: IP –адреси; доменна система DNS Засоби доступу до Інтернету є: Підключення по комутованій телефонній лінії за допомогою модемуПідключення до домашньої мережі підключення будинкамиПідключення із застосуванням супутни...
19801. Мережеві протоколи. Типи протоколів 34.5 KB
  Мережеві протоколи.Типи протоколів. Мереже́вий протоко́л в комп'ютерних мережах заснований на стандартах набір правил що визначає принципи взаємодії комп'ютерів в мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм мережевих вузлів чи сис...
19802. Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ 36 KB
  Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ. Лока́льна комп'ю́терна мере́жа англ. Local Area NetworkLAN являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів іноді досить великого на відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною мережею WAN локальна мережа зазвич