34074

Инвентаризация земель в Российской Федерации

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Впервые об инвентаризации земель был принят Указ Президента в 1993 г. Процедура порядок инвентаризации. Для инвентаризации земель создаётся специальная комиссия в состав которой включаются представители Росреестра природоохранных органов архитектурноградостроительных и санитарноэпидемиологических органов органов сельского лесного хозяйства представители органов местного самоуправления собственников землевладельцев землепользователей и арендаторов. В результате инвентаризации на каждый земельный участок устанавливается...

Русский

2013-09-06

23 KB

103 чел.

  •  20. Инвентаризация земель в Российской Федерации.
  •  Ещё одно мероприятие в рамках планирования – инвентаризация. Инвентаризация является одним из видов землеустроительных мероприятий. Инвентаризация от лат. означает “опись”. Инвентаризация земель проводится для выявления неиспользуемых, нерационально используемых, используемых не по целевому назначению земельных участков или выявления иных характеристик земельных участков.
  •  Впервые об инвентаризации земель был принят Указ Президента в 1993 г.
  •  Процедура (порядок) инвентаризации. Для инвентаризации земель создаётся специальная комиссия, в состав которой включаются представители Росреестра, природоохранных органов, архитектурно-градостроительных и санитарно-эпидемиологических органов, органов сельского лесного хозяйства, представители органов местного самоуправления, собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
  •  Состав комиссии утверждается Главой местной администрации. Комиссии в ходе своих работ устанавливается качественное состояние земель и причины, приведшие к ухудшению состоянию земли. На основании этих работ комиссией разрабатываются предложения по дальнейшему использованию земельных участков.
  •  В результате инвентаризации на каждый земельный участок устанавливается самостоятельное дело по инвентаризации, куда включаются обосновывающие расчеты, графические материалы и акт о проведении инвентаризации земель. Он должен быть подписан всеми членами комиссии.
  •  Обобщенный результат инвентаризации с предложениями по использованию земельных участков направляется Главе местной администрации и органу исполнительной власти субъекта РФ, который утверждает результаты инвентаризации и принимает решение по дальнейшему использованию.

Субъекты РФ могут устанавливать свой порядок проведения инвентаризации земель.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55340. ПРОЕКТНА СИСТЕМА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 328.5 KB
  Суть проектної технології полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів змісту методів прийомів що адаптує навчальновиховний процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування.
55341. Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського – основа сучасної екології 3.33 MB
  Вчення В. Вернадського тим рельєфніше виступає роль і значення для нас всього того що зробив цей геніальний учений мислитель справжній син України який розробив науковий фундамент силу і глибину глобального геологічного процесу втілюючого сучасний перехід біосфери в ноосферу.
55342. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ 178.5 KB
  Актуальність порушеної проблеми зумовлена наступними суперечностями: між вимогами що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів і наявними засобами їхнього розвитку...
55343. Проектная деятельность как способ мотивации педагогов к использованию ИКТ 133.5 KB
  Цель программы: формирование мотивации педагогов к использованию средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Как известно мотивация побуждение к действию динамический...
55344. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 162.5 KB
  Хотілося б звернути увагу на те що проектні технології навчання відтворюють процеси дослідницької діяльності оскільки містять цикл і мають на меті процеси руху від незнання до знання на відміну від традиційних лінійних технологій навчання.
55345. ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА 295.5 KB
  Визначити призначення виробу: підставка призначена для утримання електропаяльника в нагрітому чи холодному стані в проміжках між роботою та зберігання матеріалу необхідного при паянні.
55347. Зелений клас 192 KB
  Вирішили зробити проект тому що форма проектування дійсно дає змогу консолідувати зусилля усіх сторін і субєктів навчальновиховного процесу розширює рамки творчої діяльності. Тематичний напрямок проекту.
55348. Біла ромашка - символ чистого дихання 41 KB
  Мета проекту: формування у шкільної молоді моральних цінностей та життєвих навиків, які сприяють вихованню потреби практично впливати на подолання негативних поведінкових проявів...