34106

Уголовная ответственность за порчу земель (ст. 254 УК РФ)

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Уголовная ответственность за порчу земель ст. Порча земель ст. За порчу земель предусмотрена как административная так и уголовная ответственность в зависимости от последствий. Порча земель это ухудшение физических и биологических свойств почвы снижение ценности земли.

Русский

2013-09-06

22.5 KB

15 чел.

 •  52. Уголовная ответственность за порчу земель (ст. 254 УК РФ).
 •  Порча земель (ст.254 УК).
 •  За порчу земель предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность (в зависимости от последствий).
 •  Порча земель – это ухудшение физических и биологических свойств почвы, снижение ценности земли.
 •  Объект – это общественные отношения в области использования и охраны земель.
 •  Объективная сторона – это действие или бездействие в форме отравления, загрязнения или иной порчи земель вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке.
 •  Необходимым условием является наступление последствий:
 •  Этот состав материальный. Необходимым условием является вред, который выражается в причинении вреда здоровью человека или окружающей среде.
 •  Причинение вреда окружающей среде может выражаться в гибели леса; гибели животных; загрязнении водных объектов, атмосферы воздуха; гибели водных биоресурсов.
 •  Вред здоровью человека может выражаться:
 •  причинение вреда тяжелой, средней, легкой степени;
 •  временная или постоянная утрата трудоспособности;
 •  расстройство здоровья.
 •  Субъект – специальный, это лицо, достигшее 16-летнего возраста, осуществляющее хранение, использование или транспортировку соответствующих веществ.
 •  Субъективная сторона – умысел (как косвенный, так и прямой), при смерти человека – неосторожность к данному последствию.
 •  Квалифицирующие составы:
 •  ч. 2 предусматривает совершение деяния в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации;

ч. 3 – причинение по неосторожности смерти человека.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69066. Архітектура ADO.NET 351 KB
  На початку 1990 років існувало декілька постачальників баз даних, кожен з яких мав власний інтерфейс. Якщо застосуванню було необхідно підключатися до кількох джерел даних, для взаємодії з кожною з баз даних був необхідний нестандартний код.
69067. Основи технології ADO.NET. Автономні дані 269.5 KB
  Коли застосовується цей підхід, дані виключають будь-які операції з ними у сховище в момент їх вилучення. Код застосування повністю відстежує всі дії користувача, зберігання інформації та визначення того, коли нова команда повинна бути сгенерирована і виконана.
69068. Основи прив’язки даних 872.5 KB
  Прив’язка даних – це засіб, який дозволяє асоціювати джерело даних з елементом керування з метою автоматичного відображення даних у цьому елементі керування. Ключовою характеристикою прив’язки даних є її декларативний, а не програмний характер.
69069. Користувацькі елементи керування 263 KB
  Він охоплює елементи керування інкапсулює базові HTMLдескриптори і елементи керування що забезпечують багату високорівневу модель такі як календар TreeView і елементи керування даними. Але навіть самий багатий набір елементів керування не в змозі задовольнити потреби кожного розробника.
69070. Крос-платформне програмування 286.5 KB
  Крос-платформність (багатоплатформність) — можливість виконувати програмне забезпечення (ПЗ) без переписування його коду на різних апаратних платформах та під управлінням різних операційних систем (інакше кажучи, на платформах різних ОС).
69071. Компонентна ідеологія 210.54 KB
  Слід зазначити що однією з багатьох важливих переваг компонентноорієнтованого програмування КОП є можливість створення кросплатформного програмного забезпечення. В індустрії програмування технологічні нововведення приходять хвилями кожна з яких проявляється як мода на нові засоби...
69072. Методи створення компонентів. Розробка і збирання компонентів в середовищі MS .Net Framework 52.99 KB
  Офіційно про розробку нової технології було оголошено 13 січня 2000 року. В цей день керівництвом компанії була озвучена нова стратегія, яка отримала назву Next Generation Windows Services (скор. NGWS, укр. Нове покоління служб Windows).
69073. Короткий огляд мови C# 568.5 KB
  Весь виконуваний код C# повинен міститися у класі – у даному випадку класі Program. На відміну від мови C та аналогічних, у C# не можна об’явити глобальну функцію чи змінну. Клас Program міститься у просторі імен DemoApp. При створенні програми в Visual C# простір імен створюється автоматично.
69074. Огляд мови програмування С# (частина 2) Клас та структури 185.5 KB
  В рамках оголошення класу та структури описується безліч змінних різних типів набір данихчленів класу правила породження об’єктів-представників структур і класів їх основні властивості і методи застосування яких забезпечує вирішення задачі.