3412

Исследование электромеханических свойств двигателя постоянного тока независимого возбуждения

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Исследование электромеханических свойств двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Исследовать влияние сопротивления цепи якоря, напряжения питания и магнитного потока на электромеханические и механические свойства двигателя постоянного тока независимого возбуждения, а также изучить способы изменения направления вращения якоря двигателя, построить естественные и искусственные характеристики двигателя.

Русский

2012-10-31

306 KB

17 чел.

Исследование электромеханических свойств двигателя постоянного тока независимого возбуждения

Цель работы:

Исследовать влияние сопротивления цепи якоря, напряжения питания и магнитного потока на электромеханические и механические свойства двигателя постоянного тока независимого возбуждения, а также изучить способы изменения направления вращения якоря двигателя, построить естественные и искусственные характеристики двигателя.

Схема установки, электрооборудование и приборы:

Для выполнения работы используется двигатель постоянного тока независимого возбуждения. Напряжение на якорную цепь двигателя подводится от лабораторного автотрансформатора (ЛАТР) через выпрямитель В1 (рис. 1). Контроль за значением подводимого напряжения осуществляется вольтметром PV1 на 150 В. Амперметр РА1 на 1А измеряет ток в обмотке якоря. Питание обмотки возбуждения осуществляется через выпрямитель В2. Реостатом Rl=1000 Ом регулируют ток в цепи возбуждения, а амперметром РА2 на 500 мА контролируют его значение, которое не должно превышать 0,4 А. Реостатом R2 регулируют ток в обмотке электромагнитного тормоза (ЭМТ), а амперметром РА3 на ЗА контролируют его значение. Момент, развиваемый двигателем, отсчитывают по лимбу ЭМТ с учетом тарировочного коэффициента. Частота вращения измеряется с помощью фототахометра ФТ-1, представляющего собой переносную конструкцию, включающую электронный счетчик и фотоэлектрический преобразователь с диском. Фототахометр имеет 4 диапазона: 0-500; 0-1000; 0-2000; 0-5000 об/мин.

Краткая теория:

, где - угловая скорость.

Жесткость механической характеристики:

, где - приращение момента; - соответствующее приращение скорости.

№ п/п

Измерить

Вычислить

I, A

n, об/мин

Mc,

1

0,1

2940

0

307,72

0

2

0,18

2835

0,04

296,73

59,9

3

0,26

2730

0,08

285,74

79,9

4

0,36

2660

0,12

278,41

84,4

5

0,43

2590

0,16

271,09

91,6

6

0,51

2450

0,2

256,43

91,4

7

0,61

2310

0,24

241,78

86,4

Электромеханическая характеристика ω = f ( I ) :

Механическая характеристика ω = f ( M ) :

Жесткость механической характеристики:


Рис.
1. Принципиальная схема лабораторной установки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6325. Цивільна оборона в сучасних умовах 59.5 KB
  Цивільна оборона в сучасних умовах План: Роль і місце Цивільної оборони в житті суспільства Визначення та основні завдання Цивільної оборони Організація і проведення рятувальних та інших необхідних робіт у районах лиха та осередк...
6326. Основні поняття та визначення ІТ 43 KB
  Основні поняття та визначення ІТ План Поняття про ІТ, інф.ресурси, інф. продукти, інф. послуги Оцінювання ефективності інформаційних технологій Специфіка реалізації інформаційних технологій. Поняття заощадження соціального ча...
6327. Виховна робота в Збройних Силах України 98.5 KB
  ВСТУП Виховна робота у військових підрозділах ЗС України організується і проводиться згідно з концепцією виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України, затвердженої Указом Президента України від 4 вересня 1998 року №981/98...
6328. Поняття адміністративного процесуального права та його місце у правовій системі України 119 KB
  Поняття адміністративного процесуального права та його місце у правовій системі України План: 1. Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет та методи адміністративного процесуального права. 2. Співвідношення адміністратив...
6329. Філософія її призначення, зміст і функції в суспільстві 52.05 KB
  Філософія її призначення, зміст і функції в суспільстві План: Філософія як слово. Предмет філософії. Функції філософії. Цінність філософії для особи і суспільства. Слово Філософія - грецького походження, буквально означає...
6330. Сучасна вища школа в освітній системі України 75 KB
  Сучасна вища школа в освітній системі України План Система освіти України, її структура Принципи діяльності освітніх закладів Характеристика вищої освіти України початку третього тисячоліття 1. Система освіти України, її структура ...
6331. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 81.48 KB
  Поняття, суть і завдання кримінального процесу ПЛАН: Вступ 1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу. 2. Завдання кримінального процесу. 3. Система стадій кримінального процесу. 4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гара...
6332. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології 94 KB
  Соціологія як наука Виникнення соціології як окремої науки. Етапи формування соціологічного знання. Предмет і об'єкт соціології. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології. Місце соціології...
6333. Менеджмент програмних проектів 327.5 KB
  Менеджмент програмних проектів Процес розробки Моделі розробки додатків Модель водоспаду Спіральна модель Універсальний процес Етапи Фази Ітерації Компромісний трикутник Принципи моделі ...