34178

Ссудный капитал и кредит

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Ссудный капитал и кредит. Формой движения ссудного капитала является кредит. Ссуды бывают следующих видов: ü безвозвратная; ü возвратная беспроцентная; ü возвратная процентная кредит. Источником процента является доход полученный от использования кредита.

Русский

2013-09-06

18.86 KB

1 чел.

39.Ссудный капитал и кредит.

Ссудный капитал — совокупность денежных капиталов, предоставляемых во временное пользование на условиях возвратности и за определённую плату в виде процента. Формой движения ссудного капитала является кредит.

Ссуды бывают следующих видов:

ü     безвозвратная;

ü     возвратная беспроцентная;

ü     возвратная процентная (кредит).

Ссудный капитал не вкладывается в предприятие, а передается другому предпринимателю (инвестору) во временное пользование с целью получения процента. Ссудный капитал выступает как товар.

Ценой ссудного капитала является процент. В отличие от цены обычных товаров и услуг, представляющих собой денежное выражение стоимости, процент является оплатой потребительской стоимости ссудного капитала. Источником процента является доход, полученный от использования кредита.

Кредит (от лат. creditum — ≪ссуда≫, ≪долг≫; credere — ≪ве-

рить≫) ссуда в денежной или товарной форме, предостав-

ляемая заемщику на условиях возвратности, срочности,

обеспеченности и платности. Основа кредита — появление

временно свободных денжных средств в процессе кругооборо-

та капитала

Кредитование строится на определенных принципах:

1) выдача кредитов под материальное обеспечение. Гаранти-

ей может стать залог;

2) предоставление кредита на определенный срок. По срокам

кредиты подразделяются на краткосрочные (до 1 года);

среднесрочные (2-3 года), долгосрочные (до 10 лет);

3) возвратность. Полученный кредит в обязательном порядке

должен быть возвращен кредитору. Отсрочка возвращения

связана со штрафными санкциями;

4) платность кредита, заключающаяся в выплате процента за

его пользование.

В современных условиях имеются многообразные формы

кредита.

Коммерческий кредит предоставляется в товарной форме

путем отсрочки платежей за проданные товары.

Банковский кредит предоставляется финансово-кредит-

ными учреждениями в виде денежных ссуд,

Потребительский кредит предоставляется частным ли-

цам при покупке потребительских товаров длительного пользо-

вания

Ипотечный кредит предоставляется в виде долгосрочных

ссуд под залог недвижимости (земли, зданий).

Государственный кредит представляет собой систему

кредитных отношений, в которой государство может высту-

пать одновременно заемщиком и кредитором.

Международный кредит форма движения ссудного капи-

тала в сфере международных экономических отношений. Может

предоставляться как в товарной, так и в денежной (валютной)

формах.

Кредит ломбардный краткосрочный кредит под заклад

легкореализуемого движимого имущества.

Кредит онкольный отзываемый краткосрочный ком-

мерческий кредит, который заемщик обязуется погасить по

первому требованию кредитора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83128. Заходь у гості, щедра осінь 371.5 KB
  Мета. Формувати читацькі інтереси. Вчити дітей бачити красу рідного краю, вміти милуватися нею. Збагачувати словниковий запас, розвивати спостережливість, бажання пізнавати й передавати словами красу осені. Виховувати інтерес до книги, любов і бережне ставлення до природи.
83129. Сучасний урок на свіжому повітрі. Лісові голоси 2.73 MB
  Мета: Формувати уявлення про красу навколишнього світу, сповненого розмаїття звуків, кольорів. Ознайомити з основними елементами художньо-образної мови, музики, з можливостями різних видів мистецтва створювати виразні образи. Дати поняття про тривалість звука, висоту...
83130. До джерела народної мудрості 5.17 MB
  Мета: залучати учнів до джерел і витоків народної мудрості, збагатити та дати ширші уявлення про фольклорні жанри, формувати вміння повноцінно орієнтуватися в літературі, розвивати логічне мислення, пошукові та пізнавальні інтереси; виховувати любов до рідного краю, мови, почуття гордості за свій народ.
83131. Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, причини їх виникнення. Правила поведінки під час надзвичайних ситуацій 619.5 KB
  Мета: Сформувати поняття «надзвичайна ситуація», «аварія», «катастрофа», уявлення про причини виникнення та наслідки надзвичайних ситуацій, про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Розвивати вміння поводити себе в надзвичайних ситуаціях; виробляти вольові якості...
83132. Приди, весна красная!... Е. Серова «Ландыш», «Гвоздика», «Незабудки» 227 KB
  Люди любят этот цветок называют его в легендах: фонарики гномов рассыпавшиеся бусы Белоснежки слезы царевны б Чтение учителем стихотворения Что представили себе Почему кажется что ландыш зазвенит Снежно-белые колокольчики словно из тончайшего фарфора с тонким нежным запахом.
83133. Які осінні турботи у людей у містах і селах восени? 93 KB
  Мета: обговорити з учнями, чим займаються люди в місті та селі восени; розвивати логічне мислення; розширювати світогляд; виховати бажання допомагати дорослим. Обладнання: таблиці «Овочі», «Фрукти», «Комахи», оповідання А.М’ясківського «Казка про яблуню».
83134. Які в осені прикмети? Осінні місяці. Творче завдання: складання казки про осінь 102.5 KB
  Мета. Поглиблювати знання учнів про осінні прикмети. З’ясувати походження назв місяців. Розкрити значення понять: рання осінь, золота осінь, підзимок. Виконати творче завдання: скласти казку про осінь. Розвивати логічне мислення, спостережливість, увагу. Захопити дітей красою природи восени.
83135. Алгоритми та виконавці. Стій, готуйсь – командувати буду 190 KB
  Мета. Навчальна. Узагальнити та закріпити знання учнів про інформаційні процеси. Вчити використовувати на практиці здобуті знання, вміння та навички, методи роботи з алгоритмами. Розвивальна. Розвивати алгоритмічне мислення, навички рольової взаємодії та роботи в групах.
83136. Підсумковий урок за темою «Казки народів Європи» 156.5 KB
  Мета: систематизувати знання дітей із розділу «Казки народів Європи», підтримувати інтерес дітей до казки, розвивати пам’ять, спостережливість, уявлення, діалогічне й монологічне мовлення, вміння відтворювати зміст прочитаного, розвивати творчі здібності, уміння перевтілюватися і концентрувати увагу...