34198

Денежно-кредитное регулирование экономики

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Понятие денежнокредитного регулирования Теории спроса и предложения денег равновесие на денежном рынке являются научной основой для проведения государством обоснованной взвешенной кредитноденежной политики направленной на стабилизацию экономического развития. Совокупность государственных мероприятий в области денежного обращения и кредита называется денежнокредитной политикой. Денежнокредитная политика представляет собой комплекс мероприятий в области денежного обращения и кредита направленных на регулирование экономического роста...

Русский

2013-09-06

14.71 KB

0 чел.

59.Денежно-кредитное регулирование экономики.

Понятие денежно-кредитного регулирования

Теории спроса и предложения денег, равновесие на денежном рынке являются научной основой для проведения государством обоснованной, взвешенной кредитно-денежной политики, направленной на стабилизацию экономического развития.

Совокупность государственных мероприятий в области денежного обращения и кредита называется денежно-кредитной политикой.

Денежно-кредитная политика представляет собой комплекс мероприятий в области денежного обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса. Денежно-кредитная политика служит одним из важнейших методов вмешательства государства в процесс воспроизводства.

Современные экономические словари и глоссарии дают следующее определение понятия денежно-кредитной политики:

Денежно-кредитная политика—целенаправленные действия государства (Центрального банка) по регулированию количества денег в обращении. При меньшей денежной массе сокращается совокупный спрос. За счет этого уменьшается инфляция спроса, но одновременно снижаются инвестиции в реальный сектор экономики, а это приводит к снижению темпов роста производства. Наоборот, при увеличении денежной массы возрастает спрос практически на все виды товаров и услуг, что при их недостатке ведет к появлению и развитию инфляционного спроса. Однако рост спроса ведет к увеличению предложения за счет расширения производства.

Для регулирования количества денег в обращении используются в основном три инструмента — ставка рефинансирования Центрального банка (официальный учетный процент), нормы обязательных резервов Банка РФ, скупка-продажа государственных ценных бумаг Центральным банком.

Повышение ставки рефинансирования, нормы обязательных резервов коммерческих банков и увеличение продажи государственных ценных бумаг имеют следствием сжатие денежной массы. При снижении ставки рефинансирования, нормы обязательных резервов и увеличении скупки государственных ценных бумаг происходит расширение денежной массы

Центральный банк главный, но не единственный орган регулирования. Существует целый комплекс регулирующих органов. Основные направления денежно-кредитной политики:

1) регулирование денежной массы с целью стимулирования экономического роста;

2) сглаживание колебаний экономической конъюнктуры на макроуровне;3) корректировка цен, занятости;

4) обеспечение бесперебойного функционирования платежно-расчетной системы.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14813. Оқу формалары 98.5 KB
  Оқу формалары Жоспары 1. Оқу формасы түсінігі 2. Оқу формаларының қалыптасуы мен жетіліп баруы 3. Оқу процесін ұйымдастыру формалары 4. Оқу түрлері 1. Оқу формасы түсінігі Оқушылардың білім мазмұнын игеру ісəрекеттері əрқилы формада жүзеге асып барады. Ла...
14814. Оқушылардың танымдық қызығушылығының теориясы 71 KB
  Оқушылардың танымдық қызығушылығының теориясы. Бiлiм беру жүйесi қоғамның әлеуметтiк экономикалық дамуында жетекшi роль атқарады сондай ақ оны әрi қарай айқындай түседi. Ал бiлiмнiң қалыптасып дамуының жалпы шарттары философияның негiзгi мәселесi рухтың материяға ...
14815. Ойлау және оқыту үрдісінде оның дамытудың жолдары 61.5 KB
  Ойлау және оқыту үрдісінде оның дамытудың жолдары. Ойлау процесі объект пен субъектінің өзара әрекеті ретінде жүзеге асады.Ойлауды психологиялық тұрғыдан зерттеу дегенімізоның ішкі танымдық құпия мәнін және жемісті болуының себебін ашып көрсету яғни ойла
14816. ҚҰРАСТЫРУШЫДАН 167 KB
  ҚҰРАСТЫРУШЫДАН Адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі бойындағы алғашқы адамгершілік белгілер отбасында қалыптасады сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып мәңгі есінде жүреді. Ақын сөзі
14817. МЕН және МЕНІҢ ОТБАСЫМ 204.5 KB
  МЕН және МЕНІҢ ОТБАСЫМТөменгі сынып оқушыларына арналған әдебимузыкалық кеш. Дайындық кезеңі: Балаларға алдынала отбасы мүшелеріне арнап өлең шумақтарын ән жаттап келуге тапсырма беріледі. Безендірілуі: кітап көрмесі жасалып отбасы мүшелері туралы нақыл сөзд
14818. ОТБАСЫ – КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕ 210.5 KB
  ОТБАСЫ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕ Отбасы адамның өте маңызды өте жауапты жан ұясы себебі отбасы адамға бақыт толық мәнді тыныстіршілік әкеледі. Отбасы қоғамдық құрылымның кіші тобы алғашқы ұясы. Қоғамның негізгі мақсаты адамдарды бақытты ету ал мұның өзі терезесі т...
14819. СПИД (ЖҚТБ) және СЕНПАТРИК ДИКСОН 506 KB
  СПИД ЖҚТБ және СЕН ПАТРИК ДИКСОН МАЗМҰНЫ Автор жайлы бірер сөз Кіріспе: Сенушілер ЖҚТБға қарсы күрестің алдыңғы шебінде 1 Тарау: ЖҚТБ сізге де төніп тұрған қатер 2 Тарау: Вакцина дәрідәрмек және сақтандырғыштар 3 Тарау: Адамдар жиі қоятын сұрақтар 4...
14820. Жеке тұлғаның бейімділіктерін психодиагностикалық зерттеу тәсілдері 63 KB
  Жеке тұлғаның бейімділіктерін психодиагностикалық зерттеу тәсілдері Жеке тұлғаны психофизиологиялық тұрғыдан зерттеу оның психикалық және ақылой сапаларын болашақ мамандықтарына бейімділігін анықтап беруге және олардың жекелеген бөліктерін жетілдіру туралы ұс...
14821. Темперамент жөнінде түсінік 50.5 KB
  Темперамент жөнінде түсінік. Темперамент 25 ғасырдан бері ғылыми ойды қызықтырған мәселелердің бірі. Оған деген қызығушылықтың төркіні адамдар бойында болатын дара өзгешеліктер. Әр адамның баланың жан дүниесі өз алдына бір болмыс. Оның қайталанбастығы бір жағына...