34198

Денежно-кредитное регулирование экономики

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Понятие денежнокредитного регулирования Теории спроса и предложения денег равновесие на денежном рынке являются научной основой для проведения государством обоснованной взвешенной кредитноденежной политики направленной на стабилизацию экономического развития. Совокупность государственных мероприятий в области денежного обращения и кредита называется денежнокредитной политикой. Денежнокредитная политика представляет собой комплекс мероприятий в области денежного обращения и кредита направленных на регулирование экономического роста...

Русский

2013-09-06

14.71 KB

0 чел.

59.Денежно-кредитное регулирование экономики.

Понятие денежно-кредитного регулирования

Теории спроса и предложения денег, равновесие на денежном рынке являются научной основой для проведения государством обоснованной, взвешенной кредитно-денежной политики, направленной на стабилизацию экономического развития.

Совокупность государственных мероприятий в области денежного обращения и кредита называется денежно-кредитной политикой.

Денежно-кредитная политика представляет собой комплекс мероприятий в области денежного обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса. Денежно-кредитная политика служит одним из важнейших методов вмешательства государства в процесс воспроизводства.

Современные экономические словари и глоссарии дают следующее определение понятия денежно-кредитной политики:

Денежно-кредитная политика—целенаправленные действия государства (Центрального банка) по регулированию количества денег в обращении. При меньшей денежной массе сокращается совокупный спрос. За счет этого уменьшается инфляция спроса, но одновременно снижаются инвестиции в реальный сектор экономики, а это приводит к снижению темпов роста производства. Наоборот, при увеличении денежной массы возрастает спрос практически на все виды товаров и услуг, что при их недостатке ведет к появлению и развитию инфляционного спроса. Однако рост спроса ведет к увеличению предложения за счет расширения производства.

Для регулирования количества денег в обращении используются в основном три инструмента — ставка рефинансирования Центрального банка (официальный учетный процент), нормы обязательных резервов Банка РФ, скупка-продажа государственных ценных бумаг Центральным банком.

Повышение ставки рефинансирования, нормы обязательных резервов коммерческих банков и увеличение продажи государственных ценных бумаг имеют следствием сжатие денежной массы. При снижении ставки рефинансирования, нормы обязательных резервов и увеличении скупки государственных ценных бумаг происходит расширение денежной массы

Центральный банк главный, но не единственный орган регулирования. Существует целый комплекс регулирующих органов. Основные направления денежно-кредитной политики:

1) регулирование денежной массы с целью стимулирования экономического роста;

2) сглаживание колебаний экономической конъюнктуры на макроуровне;3) корректировка цен, занятости;

4) обеспечение бесперебойного функционирования платежно-расчетной системы.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10879. Оздоблення виготовлених виробів. Випалювання на деревині. Лакування (фарбування) виробу Практична робота 65.5 KB
  Тема уроку: Оздоблення виготовлених виробів. Випалювання на деревині. Лакування фарбування виробу Практична робота. Мета уроку. Засвоєння знань про види оздоблення виробів з фанери принцип дії приладу для випалювання на деревині; формування прийомів випалювання на ...
10880. Знаряддя праці для ручної обробки метеріалів різанням 73.5 KB
  Знаряддя праці для ручної обробки метеріалів різанням. Технологічний процес пиляння. Мета: сформувати в учнів поняття про процес різання та уявлення про технологію пиляння фанери і ДВП; розвивати політехнічне мислення; виховувати культуру праці. Ключові поняття: р
10881. Художнє конструювання. Прорізне різьблення. Пірографія 35.5 KB
  Тема. Художнє конструювання. Прорізне різьблення. Пірографія. Мета: сформувати уявлення про процес створення виробу процес проектування та його основні етапи із художнім конструюванням як складовою процесу проектування; розвивати вміння застосовувати графічні в...
10882. Історія і сучасна релігійна ситуація в Україні 149 KB
  Дохристиянські (язичницькі) вірування та світогляд давніх українців є важкодосліджуваними, оскільки всі письмові свідчення сучасників про них належать християнським авторам, які вороже ставилися до язичництва або замовчували його існування. Проте язичництво дожило до наших днів — у народних піснях
10884. Оцінка результатів проектної діяльності. Виставка робіт. Тематичне оцінювання 15.72 KB
  Тема: Оцінка результатів проектної діяльності. Виставка робіт. Тематичне оцінювання. Мета: виявити рівень сформованості навичок обробки фанери і ДВП; розвивати навички самоконтролю та політехнічне мислення; виховувати культуру праці. Об'єкти практичної діяльності ...
10885. Типові і спеціальні деталі 57.5 KB
  Типові і спеціальні деталі. Види з'єднань деталей Мета: дати поняття про типові й спеціальні деталі; ознайомити з призначенням та загальною будовою коловорота ручного дриля затискачів столярних верстаків; розвивати інтерес до техніки розширювати технічний кругозір
10886. Поняття про провідники та ізолятори. Проводи та їх види 155 KB
  Тема уроку: Поняття про провідники та ізолятори. Проводи та їх види. Мета уроку. Засвоєння знань про будову і призначення ізольованих проводів правила безпечної роботи під час виконання електротехнічних робіт. Формування умінь здійснювати монтаж простого електричного...
10887. Конструкційні матеріали і їх вибір Види конструкційних матеріалів 78 KB
  Тема. 1.4. Конструкційні матеріали і їх вибір Види конструкційних матеріалів. Мета: ознайомити учнів з різними видами конструкційних матеріалів видами та породами дерев особливостями їх будови характерними ознаками способами заготівлі та одержання пиломатеріалів...