342

Принципы функционирования различных входных цепей

Лабораторная работа

Физика

Схема исследования входного устройства профессионального радиоприемника состоящего из противолокационного фильтра и аттенюатора. Схемы исследования низкочастотной входной цепи профессионального радиоприемника.

Русский

2012-12-07

283 KB

7 чел.

Лабораторная работа №1

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов функционирования различных входных цепей, формирование навыков работы с контрольно – измерительной аппаратурой, документацией, умений составлять отчетную документацию, а также практического выполнения требований техники безопасного выполнения работ.

Оборудование:

 •  осциллограф;
 •  высокочастотный генератор;
 •  низкочастотный генератор;
 •  вольтметр;
 •  схема исследования входного устройства профессионального радиоприемника состоящего из противолокационного фильтра и аттенюатора;
 •  две схемы исследования высокочастотной входной цепи профессионального
 •  две схемы исследования низкочастотной входной цепи профессионального радиоприемника;

Программа работы:

 1.  Собрать схему исследования состоящей из входной цепи, генератора высокой частоты подключенного к входу входной цепи и осциллографа или вольтметра подключенного к выходу цепи.
 2.  На вход исследуемой схемы подавать сигнал с постоянной амплитудой, но с разными частотами и при каждой смене частоты снимать показания с осциллографа, а результат заносить в таблицу.
 3.  По полученным результатам найти основные характеристики входной цепи и полученные результаты занести в таблицу.
 4.  Построить АЧХ.
 5.  Сделать выводы по полученным результатам.


Результат выполнения:

f, МГц

13

14

15

17,1

17,2

19

21

22

Uвых, В

0

0,12

0,36

0,8

0,64

0,58

0,36

0,14

Uнорм, В

0

0,15

0,45

1

0,8

0,725

0,45

0,175

f, МГц

11

11,4

11,6

11,8

12

12,25

13

13,5

14

16

19

22

Uвых, В

0

0,02

0,04

0,062

0,088

0,1

0,068

0,054

0,062

0,074

0,05

0

Uнорм, В

0

0,2

0,4

0,62

0,88

1

0,68

0,54

0,62

0,74

0,5

0

f, МГц

3,5

4,2

5

6,5

7,5

8,2

8,6

9,3

10

10,5

11

11,5

Uвых, мВ

8

19

14

8

16

18

25

24

15

8,5

6

0

Uвых, В

0,008

0,019

0,014

0,008

0,016

0,018

0,025

0,024

0,015

0,0085

0,006

0

Uнорм, В

0,32

0,76

0,56

0,32

0,64

0,72

1

0,96

0,6

0,34

0,24

0

f, МГц

6,4

7

7,2

7,4

7,8

8

8,2

8,4

10

11

Uвых, мВ

1

3,2

4,4

6

8,4

7

3

1,8

0,85

0

Uвых, В

0,001

0,0032

0,0044

0,006

0,0084

0,007

0,003

0,0018

0,00085

0

Uнорм, В

0,119047619047619

0,380952380952381

0,523809523809524

0,714285714285714

1

0,833333333333333

0,357142857142857

0,214285714285714

0,101190476190476

0

f, МГц

3

3,3

3,5

3,6

3,75

4,2

4,3

4,5

4,8

5

6

Uвых, мВ

0

10

18

24

36

32

26

22

18

16

10

Uвых, В

0

0,01

0,018

0,024

0,036

0,032

0,026

0,022

0,018

0,016

0,01

Uнорм, В

0

0,277777777777778

0,5

0,666666666666667

1

0,888888888888889

0,722222222222222

0,611111111111111

0,5

0,444444444444444

0,277777777777778


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36597. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЛОСОФИИ 899 KB
  Мировоззрение человека и философия.Мировоззрение человека: его сущность структура и исторические формы. Бытие и материя основа раскрытия сущности мира и человека. Философское понимание человека.
36598. Фінанси підприємства. Курс лекцій 766.5 KB
  Економічний зміст і причини виникнення Фінансова криза на підприємстві це кінцева стадія непрогнозованого процесу втрати під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів потенціалу розвитку у ході котрого структура капіталу та ліквідність підприємства погіршується настільки що це загрожує його подальшому існуванню. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою як правило...
36599. Розроблення та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ 8.29 MB
  Біда кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ; В. Коваленко кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ.46 Лекція №6 Приплив нафти і газу до свердловини.
36600. АКТУАРНА МАТЕМАТИКА 2.51 MB
  Метою дисципліни є - сформувати у студентів систематизовані теоретичні знання з основ створення, дослідження, практичного використання актуарних моделей, методики проведення страхових розрахунків Формування необхідних професійних якостей економістів вищої кваліфікації, підприємців, комерсантів, так як оволодіння статистичною методологією є однією з необхідних умов пізнання кон’юнктури ринку
36601. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Конспект лекцій 902.5 KB
  Предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його вивчення. Баланс рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.
36602. Управлінський облік. Конспект лекцій 2.21 MB
  Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність
36603. ФІЗИКА. Основні поняття та закони МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 2.95 MB
  Силовою характеристикою електричного поля є напруже ність Еr . Напруженість це векторна фізична величина яка визначається силою з якою поле діє на одиничний позитивний заряд внесений у дану точку поля: E = F . q0 Одиницею виміру напруженості у системі СІ є вольт на метр В м Енергетичною характеристикою поля є потенціал φ. Потен ціал це скалярна фізична величина яка визначається потенціальною енергією одиничного позитивного заряду вміщеного в цю точку поля.
36605. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій 19.92 MB
  Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса. Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса. Залежність подачі напору і потужності насоса від частоти обертання вала. Характеристика динамічного насоса.