342

Принципы функционирования различных входных цепей

Лабораторная работа

Физика

Схема исследования входного устройства профессионального радиоприемника состоящего из противолокационного фильтра и аттенюатора. Схемы исследования низкочастотной входной цепи профессионального радиоприемника.

Русский

2012-12-07

283 KB

7 чел.

Лабораторная работа №1

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов функционирования различных входных цепей, формирование навыков работы с контрольно – измерительной аппаратурой, документацией, умений составлять отчетную документацию, а также практического выполнения требований техники безопасного выполнения работ.

Оборудование:

 •  осциллограф;
 •  высокочастотный генератор;
 •  низкочастотный генератор;
 •  вольтметр;
 •  схема исследования входного устройства профессионального радиоприемника состоящего из противолокационного фильтра и аттенюатора;
 •  две схемы исследования высокочастотной входной цепи профессионального
 •  две схемы исследования низкочастотной входной цепи профессионального радиоприемника;

Программа работы:

 1.  Собрать схему исследования состоящей из входной цепи, генератора высокой частоты подключенного к входу входной цепи и осциллографа или вольтметра подключенного к выходу цепи.
 2.  На вход исследуемой схемы подавать сигнал с постоянной амплитудой, но с разными частотами и при каждой смене частоты снимать показания с осциллографа, а результат заносить в таблицу.
 3.  По полученным результатам найти основные характеристики входной цепи и полученные результаты занести в таблицу.
 4.  Построить АЧХ.
 5.  Сделать выводы по полученным результатам.


Результат выполнения:

f, МГц

13

14

15

17,1

17,2

19

21

22

Uвых, В

0

0,12

0,36

0,8

0,64

0,58

0,36

0,14

Uнорм, В

0

0,15

0,45

1

0,8

0,725

0,45

0,175

f, МГц

11

11,4

11,6

11,8

12

12,25

13

13,5

14

16

19

22

Uвых, В

0

0,02

0,04

0,062

0,088

0,1

0,068

0,054

0,062

0,074

0,05

0

Uнорм, В

0

0,2

0,4

0,62

0,88

1

0,68

0,54

0,62

0,74

0,5

0

f, МГц

3,5

4,2

5

6,5

7,5

8,2

8,6

9,3

10

10,5

11

11,5

Uвых, мВ

8

19

14

8

16

18

25

24

15

8,5

6

0

Uвых, В

0,008

0,019

0,014

0,008

0,016

0,018

0,025

0,024

0,015

0,0085

0,006

0

Uнорм, В

0,32

0,76

0,56

0,32

0,64

0,72

1

0,96

0,6

0,34

0,24

0

f, МГц

6,4

7

7,2

7,4

7,8

8

8,2

8,4

10

11

Uвых, мВ

1

3,2

4,4

6

8,4

7

3

1,8

0,85

0

Uвых, В

0,001

0,0032

0,0044

0,006

0,0084

0,007

0,003

0,0018

0,00085

0

Uнорм, В

0,119047619047619

0,380952380952381

0,523809523809524

0,714285714285714

1

0,833333333333333

0,357142857142857

0,214285714285714

0,101190476190476

0

f, МГц

3

3,3

3,5

3,6

3,75

4,2

4,3

4,5

4,8

5

6

Uвых, мВ

0

10

18

24

36

32

26

22

18

16

10

Uвых, В

0

0,01

0,018

0,024

0,036

0,032

0,026

0,022

0,018

0,016

0,01

Uнорм, В

0

0,277777777777778

0,5

0,666666666666667

1

0,888888888888889

0,722222222222222

0,611111111111111

0,5

0,444444444444444

0,277777777777778


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48190. ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СХОДУ КУРС ЛЕКЦІЙ 2.42 MB
  ІНДІЯ ПІСЛЯ ІСЛАМСЬКОГО ЗАВОЮВАННЯ. Встановивши східну деспотію в СРСР вожді від âдиктатури пролетаріатуâ не бажали залишати в умах підданих зайвих асоціацій і хоча після смерті Й. Інші річки Хуайхе Чжуцзян Хайхе Ляохе теж відігравали певну роль у природногосподарській системі традиційного Китаю а після завершення будівництва Великого каналу VII ст. Для тогочасних китайців було характерним міняти особисте ім'я людини протягом життя: в дитинстві всім давалося âмолочне ім'яâ жумін після повноліття основне мін нарешті...
48191. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА. КУРС ЛЕКЦИЙ 2.87 MB
  Кожевников ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА КУРС ЛЕКЦИЙ Второе издание переработанное и дополненное Нижний Новгород 2008 УДК 340 ББК 67. Проблемы теории права: Курс лекций: Право: понятие сущность система; правотворчество и правовое регулирование. Нормы права правоотношения правосознание и правовая культура действие права. Вопервых на основе обобщения материала последних лет по правоведению и сохранения всего ценного накопленного в прошлые годы доступно изложить достаточно сложные и объемные вопросы относящиеся к природе права его...
48192. Джерела з історії середньовічної Європи (V-XV ст.) 145.5 KB
  На території власне германських областей панували місцеві діалекти зокрема законодавчі документи перекладалися цими діалектами. В Англії латина була мовою церкви документи та історичні твори писалися місцевою мовою. Поодинокі документи збереглися лише через те що знаходилися за межами імперії. Це варварські правди для раннього середньовіччя потім королівське законодавство правові документи феодального звичаєвого права парламентське законодавство.
48193. Лісові культури для Літинського лісництва «ДП Хмільницьке ЛГ» 938 KB
  Для задоволення потреб у садивному матеріалі дерев і чагарників, в лісовому господарстві створена і функціонує ціла сітка спеціалізованих лісових розсадників по вирощуванню потрібного садивного матеріалу, головним чином, з відкритою кореневою системою із застосуванням при цьому широкої та комплексної механізації і хімізації робіт (гербіцидів, міндобрив, отрутохімікатів).
48194. Мікроекономіка 22.13 MB
  Цей опорний конспект лекцій створено з метою надання допомоги студентам в процесі вивчення дисципліни. Інформація в опорному конспекті лекцій розташована в порядку викладання тем дисципліни у відповідності з навчальною програмою
48195. Соціальна профілактика як аспект соціальної політики держави 403 KB
  Соціальна профілактика як аспект соціальної політики держави Сутність соціальної профілактики. Предмет обєкти та субєкти чинники соціальної профілактики. Рівні профілактики. Нормативноправова база держави в напрямку профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.
48196. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.47 MB
  050104 ФІНАНСИ усіх форм навчання та слухачів ЦПО Суми Видавництво СумДУ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів напряму підготовки 0501 спеціальності 7.050104 ФІНАНСИ усіх форм навчання та слухачів ЦПО Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни âСоціальне страхуванняâ. Суми Видавництво СумДУ 2009 Соціальне страхування: Конспект лекцій Укладачі: П.
48197. СОЦІОЛОГІЯ. КУРС ЛЕКЦІЙ 4.91 MB
  Цей курс лекцій належить до нової генерації підручників, за допомогою яких здійснюється перехід до нових, інтерактивних методів викладання та діалогової форми навчання. Він містить три теоретичні розділи, а також окремий розділ, присвячений розробці програми і технологій конкретно-соціологічних досліджень. Подаються рекомендації щодо ефективної організації навчального процесу, поточного контролю знань студентів із застосуванням тестової системи