34209

Подраздел первичноротые

Реферат

История и СИД

Тип nnelid кольчатые черви. Кольчатые черви распространены практически во всех широтах и встречаются как в водной среде так и на суше. В умеренном поясе наиболее известны дождевые черви и пиявки. Некоторые водные черви строят скелет в виде трубок завёрнутых в спираль.

Русский

2013-09-06

17.14 KB

0 чел.

Подраздел первичноротые.

Первичноротые получили название по основному признаку – рот взрослой особи развивается на места рта личинки. Среди первичноротых выделяют типы кольчатых червей, членистоногих, моллюсков и мшанок.

Тип Annelida (кольчатые черви).

Кольчатые черви распространены практически во всех широтах и встречаются как в водной среде, так и на суше. Наибольшее разнообразие наблюдается в тропическом поясе, где длина их тела достигает 3 м. В умеренном поясе наиболее известны дождевые черви и пиявки. Тело кольчатых червей заключено в кожно-мусклистый мешок, сегментировано на множество колечек-сегментов. Кроме внешней сегментации для червей характерна внутренняя сегментация, т.е. в каждом сегменте повторяется набор органов всех систем – пищеварительной, нервной, кровеносной, выделительной, дыхательной и т.д. Некоторые водные черви строят скелет в виде трубок, завёрнутых в спираль. Известковые трубочки p.Serpula образуют заросли, превращающиеся потом в известняки называемые серпулитами. Кольчатые черви ведут различный образ жизни – ползающий, зарывающийся, прикреплённый, плавающий. Прикреплённый образ велут представители pp. Seprula и Spirorbis.

Известковые трубочки этих червей конвергентно сходны с гастроподами p.Vametus. Долгое время считали, сто породообразующая роль кольчатых червей незначительна и сводиться к формированию серпулитовых известняков. Однако, недавно установлено, что черви пропуская через свой кишечник субстрат, изменяет его химический состав. За счёт деятельности кишечника кольчатых червей субстрат обогащается Ca,Fe,Mg,K,P.  В современных бассейнах осадок в течение года проходит несколько раз через пищеварительную систему различных илоедов и биофильтратов, в результате чего ьольшинство осадочных пород имеет вторично-биогенное происхождение. Кольчатые черви встречаются с Е по настоящее время. Они имеют важное эволюционное значение – от них произошли членистоногие и моллюски.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74102. Қазақстан жеріндегі әскери қозғалыстар мен соғысқа кіруі 21.52 KB
  Қазақстан азамат соғысы жылдарында 19181920 жж. Ленин қол қойған халық комитетінің декреті бойынша қырғыз қазақ революциялық комитеті қүрылды. Оның қарамағына Қазақ Совет автономиясы жарияланып өлке Советтерінщ құрылтай съезі шақырылғанға дейін қазақ тұрғындары мекендеген Орал ТорғайАқмола Семей облысы мен Астрахань губерниясы жерівдегі барлық жоғарғы әскериазаматтық басқармалар берілді.
74103. Көтерілістің шығу себептері 21.34 KB
  Қатардағы қарапайым қазақтар жерді солардан жалға алып пайдаланды. Қазақ ақсүйектері орыс помещиктерінен жалға алған жерлерді өздерінің жеке қалауы бойынша қазақ ауылдарынакөтеріңкі қымбат бағаға тағы да қайыра жалға беріп отырды. Сөйтіп қазақтардан әр түрлі айыппұлдар мен алымсалықты еселеп алып тұрды 1836 жылы халық көтерілісі басталды.
74104. соты және олардың қазақ қоғамы өміріндегі атқарған рөлі 21.14 KB
  XIX ғасырдың 20жылдарынан бастап патша үБилер билер соты және олардың қазақ қоғамы өміріндегі атқарған рөлі[өңдеу] Ресей Қазақстан аумағына азаматтық және әскери сот жүйесін енгізгенге дейін мұнда дәстүрлі билер соты болатын. Қазақ қоғамында билер ешқашан сайланып та тағайындалып та қойылмаған. Ондай билердің атақдаңқы жөніндегі хабар дала тұрғындары арасына тез таралатын.
74105. Түрік қағандығы 20.71 KB
  Түрік немесе қажыр қайраттылар деген атпен белгілі болды. Түрік қағанаты Түрік Қағандығының қоғамдық өмірінде әскери іс маңызды орын алды. Түріктер мал шмен аңшылықпен айналысты.
74107. Қыпшақ хандығы 19.99 KB
  Қыпшақтар туралы алғашқы хабар Қытайдың жазба деректерінде кездеседі. Қыпшақтар ең әуелі Алтай Саян тауларының баурайларын мекендеген. VIIX ғасырларда Қазақстан аумағында қыпшақ этникалық қауымдастығының ұзаққа созылған қалыптасу процесі жүрді.
74108. Жәңгірұлы Тәуке хан 19.7 KB
  Тәуке ел ағасы жасына келіп ақыл тоқтатқан мемлекет ісіне араласып мол тәжірибе жинақтаған білікті жан болатын. Тәукені өзге қазақ хандарынан ерекшелеп оның шын мәнінде көреген басшы ақылды реформатор екенін танытанын қасиеті де осы өзіндік жолмен жүруінде. Тәуке ханның елі үшін сіңірген ерен еңбегі екі қырымен айрықша назар аударады.
74109. Шығыс Түрік қағанаты 19.42 KB
  Түрік қағанатында саясиәлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі оның дербестікке ұмтылған жеке бөліктерінде оқшаулану үрдісінің күшеюі Шығыс және Батыс қағанаттарының құрылуына алып келді. Шығыс түріктері Қытаймен жүргізген қиянкесті соғыстың нәтижесінде 682 жылы Монғолияда өз мемлекетін қалпына келтірді. Шығыс Түрік қағандығы 682744 Қазақстан Орталық Азия Шығыс Түркістан Оңтүстік Сібір жерлерін алып жатты.
74110. Үйсін мемлекеті 18.65 KB
  3 ғасырда Қазақстанды мекендеген тайпаларда мемлекеттіктің алғашқы белгілері болды. Ежелгі үйсіндерде әлеуметтікэкономикалық қатынастар өтпелі кезеңге тән сипатта болды. Жартылай көшпелі және жартылай отырықшы үйсін коғамында өндірістің екі негізгі түрі болды: мал және жер. Рулық құрылыстың ыдырауы барысында туындаған таптық қатынастар құлиеленушілік сипатқа ие болды.