34248

Абиотические факторы

Доклад

Биология и генетика

Биотические факторы это совокупность влияний одних организмов на другие в процессе их жизнедеятельности опыление растений затенение верхними ярусами нижних поедание одних особей другими. К биотическим факторам относятся и антропические роль которых год от году возрастает. АБИОТИЧЕСКИЕ БИОТИЧЕСКИЕ Физические климатические влага свет температура ветер давление течения продолжительность суток Влияние растений друг на друга и на другие организмы в биоценозе прямо или опосредованно Физические эдафические влагоемкость...

Русский

2013-09-06

13.98 KB

0 чел.

Абиотические факторы - это комплекс условий неорганической среды, влияющих на организмы. Рельеф и климат обусловливают большое разнообразие абиотических факторов.

Биотические факторы - это совокупность влияний одних организмов на другие в процессе их жизнедеятельности (опыление растений, затенение верхними ярусами нижних, поедание одних особей другими). В широком смысле это внутри- и межвидовые отношения организмов. К биотическим факторам относятся и антропические, роль которых год от году возрастает. Антропические факторы чаще называют антропогенными. Различия между ними заключаются в том, что антропогенные факторы управляют процессами формирования человека и не имеют отношения к влиянию на другие организмы или среду.

АБИОТИЧЕСКИЕ

БИОТИЧЕСКИЕ

Физические климатические - влага, свет, температура, ветер, давление, течения, продолжительность суток

Влияние растений друг на друга и на другие организмы в биоценозе (прямо или опосредованно)

Физические эдафические - влагоемкость, теплообеспеченность механический состав и проницаемость почвы

Влияние животных друг на друга и на другие организмы в биоценозе

Химические - состав воздуха, содержание в почве или воде элементов питания, соленость воздуха и воды, реакция рН

Антропические факторы - все виды человеческой деятельности

По действию их можно разделить на прямодействующие и косвенно-действующие (опосредованные, модифицирующие). Прямодействующие: свет, тепло, плодородие почв, влага (на растения), косвеннодействующие - они же, но через цепи питания - на животных.

Классификация организмов по их отношению к факторам среды.

Стенобионты- животные и растения, способные существовать лишь при относительно постоянных условиях окружающей среды (температуры, солености, влажности, наличия определенной пищи и т. д.). Например, все внутренние паразиты. Некоторые стенобионты зависят от какого-либо одного фактора, например сумчатый медведь коала — от наличия эвкалипта, листьями которого он питается.

Эврибионты- организмы, способные существовать в широком диапазоне природных условий окружающей среды и выдерживать их значительные изменения.

ТЕМПЕРАТУРА:хладнокровные(с непостоянной температурой(рыбы,пресмыкающиеся)

Теплокровные(млекопитающие,птицы)

.СВЕТ : По отношению к свету растения делят на :

1.светолюб–имеют мелк.листья,сильно ветвящ.побеги,много пигмента–хлеб.злаки.Фотосинтез.

2.тенелюб–имеют тонкие листья,крупные,располож.горизонт,с меньшим кол-м устьиц.

3.теневыносл –раст.способ.обитать в услов.хорош.освещ,так и в услов.затенения.

Биологические ритмы-(если что)

ВЛАЖНОСТЬ По отнош.к воде раст.делят:1.водные раст.повыш.влажности.2.околовод.раст,наземно-водные;3.наземные раст;4.раст.сухих и очень сухих мест,обитают в местах с недостат.увлажн,могут переносить непродолж.засуху;5.суккуленты–сочные,накапл.воду в тк.своего тела.По отнош.к воде живот.делят:1.влаголюб.жив;2.промежут.гр;3.сухолюб.жив.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43342. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА СПОСОБІВ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 185.5 KB
  Але водночас безпосереднє спілкування заміняється опосередкованим що здійснюється засобами масової інформації а це веде до зростання відчуженості між людьми зниження рівня їх комунікабельності контактності а також емоційності. Тому роль слова у міжособистісній та діловій взаємодії людей має особливе значення а у зв'язку з цим зростає актуальність проблеми підготовки майбутніх фахівців до спілкування в нових умовах. Маючи низький рівень культури ділового спілкування співрозмовники нерідко ставляться до інших як до об'єктів яких не...
43343. Розрахунок розгалуженого електричного кола постійного струму 353.5 KB
  Остання цифра номера відповідає номеру схеми кола рис. ЧАСТИНА І Розрахунок розгалуженого електричного кола постійного струму Зміст завдання Для заданого електричного кола рис. 1 виконати наступне: накреслити початкову а також спрощену схеми на спрощеній схемі відсутні індуктивні і ємнісні елементи які не впливають на розподіл струмів у вітках кола постійного струму; скласти систему рівнянь для розрахунку кола за методом рівнянь Кірхгофа; визначити невідомі струми і напруги на елементах кола використовуючи методи контурних струмів і...
43344. Облік статутного капіталу підприємства 1.74 MB
  Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, по-друге, відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання; по-третє цей вид діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств
43345. Інформаційна база даних служби продажу залізничних білетів 1.3 MB
  База даних — це впорядкований набір логічно взаємоповязаних даних, що використовується спільно, та призначений для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.
43346. Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів 1.19 MB
  Курсова робота з дисципліни Організація баз даних та знань на тему: Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів Курсова робота студента 3 курсу групи КН48 Нестеренка М. Проектування інформаційної бази даних Створення реляційної моделі бази даних Створення бази даних
43347. Технологии аппаратной виртуализации 64.5 KB
  Аппаратная виртуализация — виртуализация с поддержкой специальной процессорной архитектуры. В отличие от программной виртуализации, с помощью данной техники возможно использование изолированных гостевых систем, управляемых гипервизором напрямую. Гостевая система не зависит от архитектуры хостовой платформы и реализации платформы виртуализации.
43349. Публіцистика Уласа Самчука 108.5 KB
  Деяка молодь не знає своєї історії і не може відповісти на питання Хто були їх предки. А коли все одно то це значить що все одно для нас хто є ми самі Це значить що ми не нарід не якась спільна історична збірна сила а невиразна юрба сіра маса вічно принижена без всяких ідеалів чернь4. Замкнутість людини лише у сільському просторі неминуче призведе до відчуження її від міста.