34262

Гаструляция

Доклад

Биология и генетика

Зародыш на этой стадии состоит из явно разделенных пластов клеток зародышевых листков: наружного эктодерма и внутреннего энтодерма. Деляминация характерна для кишечнополостных клетки находящиеся снаружи преобразуются в эпителиальный пласт эктодермы а из оставшихся клеток формируется энтодерма. Обычно деляминация сопровождается делениями клеток бластулы плоскость которых проходит по касательной к поверхности. Иммиграция миграция отдельных клеток стенки бластулы внутрь бластоцеля.

Русский

2016-09-14

25 KB

4 чел.

Гаструляция —происходит образование из бластулы двухслойного или трёхслойного зародыша — гаструлы.

Тип бластулы определяет способ гаструляции.

Зародыш на этой стадии состоит из явно разделенных пластов клеток — зародышевых листков: наружного (эктодерма) и внутреннего (энтодерма).У многоклеточных животных, кроме кишечнополостных, параллельно с гаструляцией или, как у ланцетника, вслед за ней возникает и третий зародышевый листок — мезодерма, который представляет собой совокупность клеточных элементов, расположенных между эктодермой и эндодермой. Вследствие появления мезодермы зародыш становится трехслойным.

Из эктодермы образуется нервная система, органы чувств, эпителий кожи, эмаль зубов; из энтодермы — эпителий средней кишки, пищеварительные железы, эпителий жабр и легких; из мезодермы — мышечная ткань, соединительная ткань, кровеносная система, почки, половые железы и др.

Способы гаструляции:

Инвагинация — происходит путем впячивания стенки бластулы в бластоцель; характерна для большинства групп животных.

Деляминация (характерна для кишечнополостных) — клетки, находящиеся снаружи, преобразуются в эпителиальный пласт эктодермы, а из оставшихся клеток формируется энтодерма. Обычно деляминация сопровождается делениями клеток бластулы, плоскость которых проходит «по касательной» к поверхности.

Иммиграция — миграция отдельных клеток стенки бластулы внутрь бластоцеля.

Униполярная — на одном участке стенки бластулы, обычно на вегетативном полюсе;

Мультиполярная — на нескольких участках стенки бластулы.

Эпиболия — обрастание одних клеток быстро делящимися другими клетками или обрастание клетками внутренней массы желтка (при неполном дроблении).

Инволюция — вворачивание внутрь зародыша увеличивающегося в размерах наружного пласта клеток, который распространяется по внутренней поверхности остающихся снаружи клеток.

У разных групп животных одни и те же зародышевые листки дают начало одним и тем же органам и тканям. .

Органогенез – формирование органов. Дальнейшая дифференцировка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58926. Лист. Адреса. Урок розвитку звязного мовлення у 5 класі 58 KB
  Повідомлення теми мети й завдань уроку Знаєте діти отримала нещодавно листа але від кого незрозуміло. Привіт Напесать листа до вас Змусили проблеми. Простенького листа неспроможний написати. Робота з таблицею Типи листів Листи Особисті приватні Службові офіційні...
58927. Ідея віротерпимості й національної толерантності у романі В. Скотта «Айвенго» 86 KB
  Мета: навчати учнів робити висновки з прочитаного ознайомити з поняттям толерантності віротерпимості конфлікту компромісу; розвивати уміння аналізувати отриману інформацію та робити висновки; виховувати повагу до думок інших людей.
58928. Шкільні речі. Кольори 42.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими лексичними одиницями з теми «Шкільні речі»; формувати лексичні навички шляхом багаторазового повторення; розвивати фонематичний та інтонаційний слух, слухову та зорову пам’ять...
58929. Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі 63 KB
  Мета: дати дітям поняття про планету Сонячної системи Землю ознайомити з розмірами формою особливостями руху планети пояснити процеси що відбуваються в сонячній системі та на Землі. Основні поняття і терміни...
58930. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах, на межі значущих частин слова та основ 34 KB
  Мета: систематизувати і поглибити знання учнів з орфографії; розвивати орфографічну увагу; виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності.
58931. Дослідження цифрової інтегральної мікросхеми 368.5 KB
  Цифрові ІМС складають з логічних елементів І, АБО, НЕ, яких з’єднують відповідним чином для утворення пристроїв різного функціонального призначення. Електричні властивості ЦІМС визначають за статичними характеристиками передавання і параметрами логічних елементів (ЛЕ).
58932. Птицю пізнають за пір’ям, а людину – за справами 44 KB
  Мета: удосконалювати навички правильного і виразного читання та навички літературного аналізу твору уміння самостійно працювати; збагачувати мовлення новими словами; розвивати образну уяву увагу память...
58933. Разработка предложений по повышению эффективности личных продаж медицинских представителей через избирательные формы работы с их различными категориями (на примере регионального представительства компании «Санофи-Синтелабо») 667.5 KB
  Разработка процедуры по идентификации медицинских представителей регионального представительства компании согласно их категорийности по уровням мотивированности и компетентности и распределению усилий регионального менеджера в соответствии с названными категориями..