34273

Аллельные гены

Доклад

Биология и генетика

Такие парные гены называют аллельными генами или аллелями. Взаимодействиеполное доминированиецвет глазнеполноеокраска ночной красавицысверхдоминированиеу гетерозигот признак выражен лучше чем у гомозигот по доминанту те кто болеет серповидно клеточной анемиейне страдают от маляриикодоминирование оба аллеля выявляют свое действие одинаковогруппы крови Неаллельныегены содержащиеся в разных локусах. Комплементарность доминантные аллели из разных аллельных пар дополняют друг другагены пигментации волос Эпистазподавление гена...

Русский

2013-09-06

11.22 KB

2 чел.

Аллельные гены - гены, определяющие альтернативное развитие одного и того же признака и расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом.

Итак, гетерозиготные особи имеют в каждой клетке два гена – А и а, отвечающих за развитие одного и того же признака. Такие парные гены называют аллельными генами или аллелями. Любой диплоидный организм, будь то растение, животное или человек, содержит в каждой клетке два аллеля любого гена. Исключение составляют половые клетки – гаметы.

Взаимодействие-полное доминирование(цвет глаз),неполное(окраска ночной красавицы),сверхдоминирование-у гетерозигот признак выражен лучше  чем  у гомозигот по доминанту (те кто болеет серповидно клеточной анемией,не страдают от малярии)кодоминирование (оба аллеля выявляют свое действие одинаково)-группы крови

Неаллельные-гены содержащиеся в разных локусах.

Комплементарность- доминантные аллели из разных аллельных пар дополняют друг друга(гены пигментации волос)

Эпистаз-подавление гена другим геном из другой аллельной пар(у мужчины 2 группа крови,у женщины -1,родился -4)

Полимерия –однозначно действующие две или несколько пар генов которые при совместном действии приводит к образованию признака при этом эффект действия суммируется( рост,вес)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61064. Монтаж и приемочные испытания промышленного оборудования 79 KB
  Цели урока: обучающая студент должен: а иметь представление: о видах испытаний промышленного оборудования; б знать: основные правила монтажа и приемки к эксплуатации оборудования машиностроительного производства...
61066. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА І ДІАЛОГ 57 KB
  Мета: повторити узагальнити й поглибити основні теоретичні відомості про просте і складне речення пряму мову й діалог сформувати цілісну систему особистих знань восьмикласників з теми...
61067. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита 59 KB
  Не лише похмурі невдоволені шукання Фауста а й знущання й гірка іронія Мефістофеля становлять частину моєї власної душі. Погляньте будь ласка на вислів Ґете який став епіграфом сьогоднішнього уроку: автор частками своєї душі вважає і Фауста і Мефістофеля.
61068. Усна народна творчість. Давня українська література 79 KB
  Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань умінь та навичок із вивченої теми закріпити їх; розвивати увагу пам’ять спритність рішучість уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань...
61069. Синонімія складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і ряду простих речень 48.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з синонімією складносурядних речень з різними сполучниками а також складносурядних і ряду простих речень; формувати вміння зясовувати інтонаційні особливості складносурядних речень...
61070. Павутина життя (Web of Life). Перевір себе 56.5 KB
  Розвивати комунікативні вміння учнів. Навчати учнів аудіювання. Учні ланцюжком читають доповнені речення вправи. Учні по черзі зачитують речення вправи доповнені прийменниками.
61071. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 52 KB
  Сприймання тексту на слух Прослухати текст. Довести належність тексту до художнього стилю. Робота над змістом і структурою тексту Визначити про що розповідається в тексті.
61072. Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя і творчість І. Котляревського 110 KB
  Котляревський вступив до духовної семінарії яка тоді була єдиним середнім учбовим закладом у Полтаві. Котляревський ґрунтовно ознайомився із творами римського поета Вергілія яким приділялася особлива увага на уроках латинської граматики і піїтики.