34287

Онтогене́з

Доклад

Биология и генетика

Постэмбриональное развитие Постэмбриональное развитие бывает прямым и непрямым. Прямое развитие развитие при котором появившийся организм идентичен по строению взрослому организму но имеет меньшие размеры и не обладает половой зрелостью. Дальнейшее развитие связано с увеличением размеров и приобретением половой зрелости.

Русский

2013-09-06

31 KB

0 чел.

Онтогене́з— индивидуальное развитие организма от оплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до смерти.

Онтогенез делится на два периода:

  1.  эмбриональный — от образования зиготы до рождения или выхода из яйцевых оболочек;
  2.  постэмбриональный — от выхода из яйцевых оболочек или рождения до смерти организма

 Эмбриональный период

В эмбриональном периоде выделяют три основных этапа: дробление, гаструляцию и первичный органогенез. Эмбриональный, или зародышевый, период онтогенеза начинается с момента оплодотворения и продолжается до выхода зародыша из яйцевых оболочек. У большинства позвоночных он включает стадии (фазы) дробления, гаструляции, гисто- и органогенеза.

Постэмбриональное развитие

Постэмбриональное развитие бывает прямым и непрямым.

  1.  Прямое развитие — развитие, при котором появившийся организм идентичен по строению взрослому организму, но имеет меньшие размеры и не обладает половой зрелостью. Дальнейшее развитие связано с увеличением размеров и приобретением половой зрелости. Например: развитие рептилий, птиц, млекопитающих.
  2.  Непрямое развитие (личиночное развитие, развитие с метаморфозом) — появившийся организм отличается по строению от взрослого организма, обычно устроен проще, может иметь специфические органы, такой зародыш называется личинкой. Личинка питается, растет и со временем личиночные органы заменяются органами, свойственными взрослому организму (имаго). Например: развитие лягушки, некоторых насекомых, различных червей.

Постэмбриональное развитие сопровождается ростом.

Периодизация онтогенеза.

С общебиологической точки зрения, важнейшим событием онтогенеза является возможность осуществления полового размножения. Если соотнести различные временные отрезки онтогенеза со способностью особи осуществлять функцию размножения, то его можно разделить на три периода: дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный.

В дорепродуктивном периоде особь не способна к размножению. Основное содержание его заключается в развитии зрелого в половом отношении фенотипа.

В репродуктивном периоде особь осуществляет функцию полового размножения, отличается наиболее стабильным функционированием органов и систем, а также относительной устойчивостью к воздействиям.

Пострепродуктивный период связан со старением организма и характеризуется ослаблением или полным прекращением участия в размножении. Снижаются приспособительные возможности и устойчивость к разнообразным воздействиям.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35215. Міський електротранспорт. Класифікація відів міського електротранспорту 22.92 KB
  Пасажирський - метрополітен, трамвай, манорельсовий транспорт, троллебус, річковий трамвай, вертольоти. Вантажний - вантажні трамваї та тролейбуси. Спеціальний - ремонтні трамваї та тролейбуси
35216. Будівельні конструкції, Конспект лекцій 1.28 MB
  Короткий історичний нарис розвитку конструкцій із деревини та пластмас. Сучасний стан та галузі раціонального використання в будівництві конструкцій з дерева та пластмас. Сировинна база. Класифікація і стандартизація лісних товарів. Переваги та недоліки деревини порівняно з іншими конструкційними матеріалами.
35217. Імпорт таблиць. Встановлення зв'язків між таблицями 56.5 KB
  Мета: навчитися імпортувати таблиці MS Excel в таблиці Ms ccess а також навчитися звязувати таблиці. Поняття таблиці поля та запису таблиці. Дайте визначення первісного та альтернативного ключа таблиці.
35218. Пошук даних 119 KB
  Мета: Навчитися будувати динамічні набори записів, користуватися вбудованою функцією Построитель выражений.
35219. Створення екранних форм 145 KB
  Мета: Навчитися створювати прості екрані форми та ієрархічні. Індивідуальне завдання Створення екранних форм Для вводу модифікації та перегляду даних створити такі форми: Форму Ринкові ціни для вводу та модифікації даних таблиці 1. Хід виконання Перші дві форми завдання необхідно створити за допомогою Автоформи. Форми створюються на основі вхідних таблиць.
35220. Аудит. Опорний курс лекцій 1.44 MB
  Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний фахівець накопичує та оцінює свідчення про облікову та звітну інформацію щодо фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання для визначення та письмового висловлення своєї думки щодо ступеня її відповідності встановленим законодавством критеріям.
35221. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій 29.78 KB
  В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень.
35222. Шектеулі рұқсат қалдықтар 135 KB
  Адам баласының кез-келген шаруашылық іс-әрекеті әртүрлі қалдықтармен биосфераны ластайды, бұл халықтың денсаулығы мен өміріне, флора мен фауна түрлерінің қысқарылуына, қоршаған ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер тудырады. Кен үйінділерін, өнеркәсіп тастандыларын
35223. Технічні пристрої организаціїї і регулювання руху транспорту. Регулювання вуличного руху 1.24 MB
  снують дорожні знаки за характером і організації інформації вирішують локальні завдання. Це, як правило, конконкретна інформація попередження, заборони, приписи, не враховує оперативних змін дорожніх і метеорологічних факторів, умов освітлення, характеристик транспортного потоку...