34317

Методы обогащения сырьевых материалов

Доклад

Производство и промышленные технологии

Методы обогащения сырьевых материалов Качество сырья состав и свва в значительной степени характеризуют техникохимические показатели производства. Оно выражается содержанием полезных элементов в руде либо другом виде сырья. Известны такие методы обогащения сырья как физические механический термический электромагнитный метод гравитационного обогащения и др. применение более чистого концентрированного сырья позволяет получить качественную продукцию которая обладает более высокой стоимостью.

Русский

2013-09-08

24 KB

12 чел.

30. Методы обогащения сырьевых материалов

Качество сырья (состав и св-ва) в значительной степени характеризуют технико-химические показатели производства. Оно выражается содержанием полезных элементов в руде либо другом виде сырья. Для повышения содержания в сырье полезных элементов и удаления пустой породы сырье подвергают обогащению. Известны такие методы обогащения сырья, как физические (механический, термический, электромагнитный, метод гравитационного обогащения и др.), химические (метод избирательного растворения, разложения химическими реагентами, обжиг и др.) и физико-химический (флотационный). Эти методы применяются прежде всего с двух точек зрения: 1. экономически нецелесообразно транспортировать необогащенное сырье 2. применение более чистого концентрированного сырья позволяет получить качественную продукцию, которая обладает более высокой стоимостью. Для решения данных проблем на месте добычи сырья строятся обогатительные фабрики. Таким образом, в промышленности применяют предварительную подготовку сырья и обогащение полезных ископаемых. В зависимости от требований тех. процесса предварительная подготовка сырья состоит (кроме сортировки) в измельчении материалов либо, наоборот, в укрупнении (брикетировании) частиц сырья и агломерации. Целью обогащения является получение сырья с возможно большим содержанием полезных элементов. При обогащении получаются две или несколько фракций. Фракции, обогащенные одним из полезных компонентов, наз. концентратами, а фракции, состоящие из минералов, не используемых в данном производстве, пустой породы, наз. хвостами. Большое значение обогащения состоит и в том, что получаемые концентраты имеют стандартные, постоянные и более однородные, чем исходное сырье, состав и св-ва. Методы обогащения сырья зависят от агрегатного состояния исходных полезных ископаемых и от св-в основных компонентов. Например, виды обогащения минерального сырья (в твердом состоянии) подразделяются на механические, физико-химические и химические и основаны на различии в таких св-вах, как плотность, размер и форма зерен, прочность, электропроводность, смачиваемость, растворимость, магнитная проницаемость и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68937. Перевантаження операторів „«“ і „»“ 45 KB
  Оператор виведення називається оператором вставки insertion opertor тому що він вставляє символи в потік. Функції що перенавантажують оператори вставки і витягання називаються функціями вставки inserters і витягання extrctors відповідно. Створення власних функцій вставки...
68938. Створення власних маніпуляторів 41.5 KB
  Систему введення-виводу можна удосконалити, створивши свої власні маніпулятори. Ця можливість є важливою по двох причинах. По-перше, можна зосередити декілька операцій введення-виводу в одному маніпуляторі. Наприклад, досить часто в програмах виконується одна і та ж послідовність операцій введення-виводу.
68939. Історія об’єктно-орієнтованого програмування 35.5 KB
  Оскільки стимулом розробки мови C++ було об’єктно-орієнтоване I програмування (ООП), необхідно розуміти його основні принципи. Обєктно-орієнтоване програмування — досить могутній механізм. З моменту винаходу комп’ютера методології програмування різко змінилися, в основному із-за зростаючої складності програм.
68940. Класи та об’єкти в мові С++ 45 KB
  Клас є абстрактним типом даних, який визначається користувачем, і є моделлю реального обєкту у вигляді даних і функцій для роботи з ними. Дані класу називаються полями (по аналогії з полями структури), а функції класу — методами. Поля і методи називаються елементами класу.
68941. Контейнери 23.5 KB
  Іншими словами ви оголошуєте клас який містить члени даних які самі є екземплярами інших класів або покажчиками на інші класи. За допомогою контейнера класгосподар отримує доступ до відкритих членів класів що містяться. Деякі знавці C вважають за краще використовувати контейнери а не множинне спадкоємство...
68942. Inline функції 36.5 KB
  Визначення функцій що підставляються усередині класу Мова C володіє важливою властивістю: у нім існують функції inline functions що підставляються які широко використовуються в класах. Щоб замінити виклик функції підстановкою перед її визначенням слід вказати слово inline.
68943. Статичні члени класу 43.5 KB
  Якщо перед оголошенням змінної-члена поставити ключове слово static, компілятор створить тільки один екземпляр цієї змінної, який використовуватиметься всіма об’єктами даного класу. На відміну від звичайних змінних-членів, статичні змінні-члени не копіюються для кожного об’єкту окремо.
68944. Статичні функції-члени 28 KB
  Функції-члени також можуть бути статичними, але на них розповсюджується декілька обмежень. Вони мають прямий доступ тільки до інших статичних членів класу. (Зрозуміло, глобальні функції і дані також доступні статичним функціям-членам.) Статична функція-член не має покажчика this.
68945. Передача об’єктів функціям. Повернення об’єктів 37.5 KB
  Об’єкти можна передавати функціям, як звичайні змінні. Для цього застосовується звичайний механізм передачі параметрів по значенню. Не дивлячись на зовнішню простоту, цей процес може привести до несподіваних наслідків, що стосуються конструкторів і деструкцій.