34320

Утилизация отходов как основа безотходных и малоотходных технологий

Доклад

Производство и промышленные технологии

Важно максимально использовать отходы тогда снижается использование материалов и расход энергии. Эти предприятия можно будет закрыть если мы научимся использовать отходы. Отходы изношенной футеровки при кладке печей. Отходы микробиологической промышленности: основной лигнин до 1 т в год.

Русский

2013-09-08

22.5 KB

3 чел.

33. Утилизация отходов как основа безотходных и малоотходных технологий.

Самой идеальной технологией  является безотходная технология, т.е. использование  самих отходов в производстве. Например: безотходной технологией может быть производство кирпича. Для того, чтобы повысить устойчивость кирпича добавляют бой стекла. Важно максимально использовать отходы, тогда снижается использование материалов и расход энергии.

Проблема создания экологически чистой среды очень важна. Опасность представляет загрязнение водоемов, т.к. вода попадает в почву и питьевая вода загрязняется тяжелыми металлами.

Проблема использования твёрдых отходов, уменьшение площадей для отходов - важнейшая проблема. Больше всего выбросов с Белэнерго и Белнефтехим. Эти предприятия можно будет закрыть, если мы научимся использовать отходы.

Отходы изношенной футеровки - при кладке печей. Можно использовать как добавку для получения жаростойких бетонов.

Отходы микробиологической промышленности: основной - лигнин - до 1 т в год. Лигнин - масса коричневого цвета с влажностью 60%-70%, поэтому его следует сушить до влажности 10%-15%. Далее этот порошок можно использовать:  как добавку в производстве аглопарита. Отходы чёрной металлургии : доменные, сталеплавильные шлаки ( 200-300 тыс. в год ). Они могут быть использованы для получения щебня, минеральной ваты, входящей в состав ячеистых бетонов, портланд - цемента, в кирпичном производстве используются как отощающая добавка. Сталеплавильные шлаки используются в дорожном строительстве, производстве цемента


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57520. Святая моя Киевская Русь 46.5 KB
  Цели урока: познакомить учащихся с событиями крещения Руси методами крещения. Как вы думаете о чем сегодня у нас пойдет речь Правильно Сегодня мы поговорим об очень важной дате...
57521. Знайомство з історією 52 KB
  Обладнання: зразки історичних джерел карта України портретні зображення видатних українських істориків. У 5 класі ви почали вивчати новий предмет Введення в історію України.
57522. Особливості розвитку культури України другої половини XVIII століття 80 KB
  Тема: Особливості розвитку культури України другої половини XVIII століття Навчальні цілі: охарактеризувати стан розвитку української культури XVIII століття; ознайомити учнів з основними культурними діячами вивченої епохи та їхніми здобутками; Розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал робити висновок удосконалювати навички роботи з джерелами знань давати історичну характеристику діячам культури; Сприяти патріотичному вихованню учнів а також виховувати в них естетичні смаки та уподобання; Очікувані...
57523. Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях 89.5 KB
  Мета: розкрити причини основні положення Люблінської унії з’ясувати політику Речі Посполитої щодо України її політичний устрій та державну систему; показати суттєву зміну становища українських земель...
57524. Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств. Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла 86 KB
  Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла. Вчити учнів вмінню показувати на карті території князівств часів роздробленості Русі порівнюючи їх із територіями колишніх племінних союзів східних слов’ян...
57525. Україна в період кризи радянської системи (1964-1985 рр.) 143.5 KB
  Навчальна: Продовжити формування хронологічної, просторової, логічної компетенцій в процесі узагальнення, систематизації та конкретизації подій, явищ та фактів з теми.
57526. The Golden Horse-shoe of Cherkasy Region 48.5 KB
  Objectives: to develop students’ cognitive and creative skills; to provide students with an opportunity to practise listening, reading, writing and speaking skills; to encourage students to work on projects...
57527. Об'єднане королівство Великобританії та Північної Ірландії 96 KB
  There are a lot of countries in the world. And every country has its own customs and traditions. So has Great Britain. Every country has its own flag, symbols and national holidays.
57528. Проблеми жінки у світі. Статус жінки у суспільстві (The problems of a woman in the world. The status of a woman in the society) (Граматичний матеріал) Пряма/Непряма мова - Direct/reported speech) 53.5 KB
  Everyone knows that men and women are very often confused by each other (it`s not surprising). The author of the international bestseller John Gray says it is so because they are from different planets. Men are from Mars, women are from Venus.