34323

Влияние промышленных и бытовых отходов на экономию

Доклад

Производство и промышленные технологии

продукты отходы пром. По физическому состоянию отходы делятся на 3 группы: при сжигании твердого топлива золы из неоплавленных. Отходы легкоплавкие до 1000 градусов среднеплавкие 10001300 и тугоплавкие 1300 и более. Отходы используют как пластифицирующие добавки в битумное прово что увеличивает прочность материала в 2 р.

Русский

2013-09-08

24.5 KB

0 чел.

36. Влияние промышленных и бытовых отходов на экономию.

Создание безотходных технологий (кол-во сырья равно кол-ву конечного продукта, побоч. = О). Также сущ. малоотходные технологии. Используют побоч. продукты, отходы пром. произ-ва. в основном в строительной промышленности. Для их использования нужно знать  физико-химич. состав и др. свойства. Влияют на свойства получаемого продукта. Побочные продукты, образующиеся в ходе различных технологических процессов можно разделить на 2 группы: твердые (в результате термических процессов от отходов твердого сырья) и жидкие (в результате обогащения и флотации- суспензии и шламы). Их можно использовать в промышленном производстве. По физическому состоянию отходы делятся на 3 группы: при сжигании твердого топлива-  золы из неоплавленных. и оплавленных частиц, шлаки твердые (пористая прочная порода из конгламератов размером более 20см, получают при температуре более 1000 градусов на колосниках), шлаки распл. (плотная стекловидная или закристаллизованная масса, получают при темп. 1200-1500) Наибольшее применение в пром-ти находят золы ТЭЦ, т.к. содержат 20-25% углерода,  содержат много оксидов, что способствует процессу спекания. Твердые продукты после осаждения: мелкодисперсные и крупнодисперсные (гипс) по термическим свойствам. Отходы легкоплавкие (до 1000 градусов), среднеплавкие (1000-1300) и тугоплавкие (1300 и более). По технологическому назначению побоч. продукты: грубодисперсные (для улучшения сушильных свойств, усадки). Пластификаторы (при формировании пластмасс),  снижается температура при обжиге. При выборе отходов необходимо их соответствие следующим требованиям: должен содержать макс кол-во состава, который содержится в исходном сырье, для некоторых про-в ограничено содержание в побоч. продукте соли СаСO3 (более 2 мл.), содержанке серы в составе каких-либо веществ. Отходы используют как пластифицирующие добавки в битумное про-во, что увеличивает прочность материала в 2 р. Гомель - фосфорные удобрения, кислота - отход фосфогипс. Предлагают использовать как добавку в стройгипс, в про-ве пластмассы, для упрочнения дорожных покрытий. Для утилизации хим. волокон делают теплоизоляционные плиты. Переработка резиновых покрышек. Уплавленные охлажденные компоненты исп. в качестве топлива при изготовлении плит для полов. Отходы от деревообрабатывающей пром-ти: опилки как выгорающая добавка, для получения древесного волокна и древесно-стружечных плит, делают из них мебель


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53894. Формування культури учнів засобами навчальних предметів 75 KB
  Як зазначено у Концепції загальної середньої освіти:Слайд №3 Освіта ХХІ століття це освіта для людини її стрижень розвиваюча культуротворча домінанта виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти та саморозвитку вміє критично мислити опрацьовувати різноманітну інформацію прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.Слайд №4 ХХІ століття це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства у якому якість людського потенціалу рівень освіченості й культури всього населення...
53895. Позакласний захід «Фестиваль грецької культури» 2.09 MB
  Україна - толерантна, багатонаціональна держава. Більше 50 націй і національностей проживають в ній. За 20-літнє незалежне існування, великі і малі народи України, отримали можливість всебічного розвитку своєї культури, традицій, мови. Один з таких народів греки.
53896. Проект «Культура спілкування» 65.5 KB
  Очікувані результати: учні навчаться здобувати інформацію з різних джерел аналізувати і систематизувати її; отримають досвід публічного виступу під час захисту проекту; здобудуть життєві навички культурного спілкування. Форми роботи: робота з літературою за темою проекту; анкетування; інтервю; підготовка памяток; бесіди; інсценівки; години спілкування; дискусії. Опрацювати літературу з питань культури спілкування та визначити основні правила спілкування скласти памятки: Основні правила спілкування Якщо...
53897. Культура України у І половині ХVІІ століття 44.5 KB
  Робота в групах. І група. Чому вертеп користувався популярністю серед населення ІІ група. Чому бандуристи кобзарі лірники користувалися надзвичайною повагою ІІІ група.
53898. КОМБІНАЦІЯ КУЛІ З ІНШИМИ ТІЛАМИ 377.5 KB
  При розвязуванні задач на комбінацію кулі з многокутниками і тілами обертання потрібно встановити залежність між радіусом кулі і лінійними елементами тіл що входять в комбінацію. Успішне розвязання таких задач потребує чіткої уяви про положення центра кулі в даній комбінації. Додатковий малюнок в якому радіус кулі і повязані з ним елементи іншого тіла даються в натуральну величину в розрізі відповідають тій же меті.
53899. Курение или здоровье? Выбирайте сами! 73 KB
  Просмотр слайдов презентации с комментариями. Вступительное слово учителя: Слайд 1: Сегодня наш классный час посвящен серьезной проблеме. Слайд 2 Здоровье это действительно бесценный дар. Просмотр слайдов презентации с комментариями учителя: Слайд 3 Курение самая серьезная из предотвратимых причин нарушения здоровья.
53900. Практический курс по художественному труду «Фантазия и воображение» 43.5 KB
  Следует обсуждение возможных вариантов работы и необходимых материалов. Учитель или подготовленный ученик в ходе работы рассказывает интересные факты по теме занятия. В процессе работы могут быть диалоги учитель-ученик ученик-ученик а также монологи во время которых дети высказывают оценочные суждения. Возможные материалы для основной работы Упаковочный картон для основы чипсы фирмы Люкс Лейз Гуашь краски тушь цветные карандаши мелки.
53901. Програма факультативного курсу «Література і театр» (8-9 клас) 167 KB
  Дебальцева Програма факультативного курсу Література і театр 8 9 клас Курінна Л. вчитель російської мови та зарубіжной літератури вчительметодист вища категорія 2010 2011 навчальний рік Пояснювальна записка Програма факультативного курсу Літератури і театр с орієнтиром у прилученні школярів до театрального мистецтва з метою їхнього загального естетичного розвитку розширення і збагачення духовних потреб підвищення рівня творчої активності громадянської свідомості стимулювання і розвиток життєвої компетентності. В основу...
53902. Кути. Вимірювання кутів 42.5 KB
  Мета: закріпити знання учнів про зміст основних понять теми вивчених на попередньому уроці; продовжувати формувати навички учнів оперувати вивченими в темі поняттями для обґрунтування дій під час розвязування типових задач; використовуючи прийом аналогії та знання і вміння вироблені під час вивчення теми Відрізки сформувати вміння розвязувати типові задачі на застосування аксіом вимірювання та відкладання кутів; відпрацювати навички побудови кутів та їх вимірювання із використанням приладів. Наочність і...