34324

Вторичное сырье и его классификация

Доклад

Производство и промышленные технологии

продукты отходы пром. По физическому состоянию отходы делятся на 3 группы: при сжигании твердого топлива золы из неоплавленных. Отходы легкоплавкие до 1000 градусов среднеплавкие 1001300 и тугоплавкие 1300л более. Отходы используют как пластифицирующие добавки в битумное прово что увеличивает прочность материала в 2 р.

Русский

2013-09-08

24.5 KB

1 чел.

37Вторичное сырье и его классификация

Создание безотходных технологий (кол-во сырья равно кол-ву конечного продукта, побоч. = О). Также сущ. малоотходные технологии. Используют побоч. продукты, отходы пром. произ-ва. В основном в строительной промышленности. Для их использования нужно знать  физико-химич. состав и др. свойства. Влияют на свойства получаемого продукта. Побочные продукты, образующиеся в ходе различных технологических процессов можно разделить на 2 группы: твердые (в результате термических процессов от отходов твердого сырья) и жидкие (в результате обогащения и флотации- суспензии и шламы). Их можно использовать в промышленном производстве. По физическому состоянию отходы делятся на 3 группы: при сжигании твердого топлива-  золы из неоплавленных. и оплавленных частиц, шлаки твердые(пористая прочная порода из конгламератов размером более 20см, получают при температуре более 1000 градусов на колосниках), шлаки распл. (плотная стекловидная или закристаллизованная масса, получают при темп. 1200-1500) Наибольшее применение в пром-ти находят золы ТЭЦ, т.к. содержат 20-25% углерода,  содержат много оксидов, что способствует процессу спекания. Твердые продукты после осаждения: мелкодисперсные и крупнодисперсные (гипс) по термическим свойствам. Отходы легкоплавкие (до 1000 градусов), среднеплавкие (100-1300) и тугоплавкие (1300л более). По технологическому назначению побоч. продукты: грубодисперсные (доя улучшения сушильных свойств, усадки). Пластификаторы (при формировании пластмасс),  снижается температура при обжиге. При выборе отходов необходимо их соответствие следующим требованиям: должен содержать макс, кол-во состава, который содержится в исходном сырье, для некоторых про-в ограничено содержание в побоч. продукте соли СаСO3 (более 2 мл.), содержанке серы в составе каких-либо веществ. Отходы используют как пластифицирующие добавки в битумное про-во, что увеличивает прочность материала в 2 р. Гомель - фосфорные удобрения, кислота - отход фосфогипс. Предлагают использовать как добавку в стройгипс, в про-ве пластмассы, для упрочнения дорожных покрытий. Для утилизации хим. волокон делают теплоизоляционные плиты. Переработка резиновых покрышек. Уплавленные охлажденные компоненты исп. в качестве топлива при изготовлении плит для полов. Отходы от деревообрабатывающей пром-ти: опилки как выгорающая добавка, для получения древесного волокна и древесно-стружечных плит, делают из них мебель


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65500. РОЛЬ КИСНЮ ТА СІРКИ ВУГІЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 280.5 KB
  Наявність атомів оксигену сульфуру й у меншій мірі нітрогену в органічній масі вугілля ОМВ визначає ті властивості які відрізняють вугілля від інших вуглецевих матеріалів. Вугілля України Донецький Дніпровський басейни належить до найбільш сірчистого.
65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей об’єктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія – найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.
65505. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування 3.88 MB
  При цьому важливу роль відіграють властивості розплаву міді вогневого рафінування які до цього часу недостатньо вивчені. Вирішення важливого науковотехнічного завдання щодо теоретичного обґрунтування вибору раціональних параметрів і вдосконалення технології процесу...
65506. СТИЛІ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОГО МІСТА) 167.5 KB
  Дослідження ролі та місця середнього класу в соціальній структурі суспільства здійснено в наукових роботах зарубіжних вчених Н. Суттєво менш вивченим є становлення середнього класу в процесі трансформації суспільних відносин в пострадянських суспільствах.
65507. КУЛЬТУРНА ЕЛІТА ДОНБАСУ В 1953-1964 РОКАХ 197 KB
  Предметом дослідження є культурна еліта Донбасу конкретно літератори і митці музичнотеатральної та образотворчої сфери її творча діяльність участь у культурному і громадському житті регіону функціонування творчих спілок зусилля держави спрямовані на формування...
65508. ЗВ’ЯЗАНІ ТЕРМОМЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ В АПАРАТАХ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 1.89 MB
  В багатьох конструкціях сучасного хімічного машинобудування застосовуються елементи у вигляді скінченних циліндричних тіл або масивних плит, які за конструктивними або технологічними міркуваннями можуть бути ослаблені отворами.