34367

Взаимосвязь технологии с экономикой и другими науками

Доклад

Производство и промышленные технологии

Все факторы влияющие на рост производительных сил человека: искусность и квалификация эффективность и оснащенность производства прогресс науки как производительной силы все это прямо или косвенно находит свое воплощение в технических средствах труда. По мере исторического развития процесса труда происходит обогащение производительных сил новыми моментами и новыми производительными силами носящими общественный характер. Технологические отношения охватывают отношения между человеком средствами труда и предметом труда в производственном...

Русский

2013-09-08

24.5 KB

8 чел.

3.Взаимосвязь технологии с экономикой и другими науками.

Сформировавшись в самостоятельную науку в конце 18 в., технология быстро выросла из прикладной в обширную фундаментальную науку, опирающуюся в своем развитии на достижения ряда естественных и технических наук. Огромное влияние на обогащение и совершенствование технологии как науки и резкое повышение ее роли в общественном производстве оказала современная научно-техническая революция. Все факторы, влияющие на рост производительных сил человека: искусность и квалификация, эффективность и оснащенность производства, прогресс науки как производительной силы- все это прямо или косвенно находит свое воплощение в технических средствах труда. По мере исторического развития процесса труда происходит обогащение производительных сил новыми моментами и новыми производительными силами, носящими общественный характер. Компоненты производительных сил образуют целостную систему, центром которой является живой труд, а, следовательно, сам человек. Технологические отношения охватывают отношения между человеком, средствами труда и предметом труда в производственном процессе. Как итог- система «человек-наука-техника-производство». Система технологических отношений представляет собой категорию постоянно развивающуюся, претерпевшую значительные изменения в ходе исторического процесса. Важная роль в жизни общества принадлежит активной производственной технике и технологии, которые представляют ее ядро. Главными стимулами развития технологии являются экономические, производственные потребности общества. Экономические отношения накладывают свой отпечаток на развитие техники. Развитие технологии испытывает мощное влияние экономических и идейных институтов общества. А социальное воздействие техники на общество идет через повышение производительности труда, через специализацию средств труда, которая служит технической основой разделения труда и через замещение техническими средствами трудовых функций человека. Техника влияет на общество не только через сферу материального производства, но изменяет условия труда и быта, влияет на мировоззрение человека, его психологию, мышление и т.д.  Являясь методологическим и мировоззренческим стержнем технологии, общественные науки участвуют в разработке теоретических основ управления производством, совершенствовании принципов планирования, материального и морального стимулирования, в совершенствовании организации труда. Научно-техническая революция становится той ареной, на которой крепнет творческое содружество общественных и экономических наук с науками естественными и техническими. Уровень технологии любого производства оказывает решающее влияние на его экономические показатели и поэтому экономисту необходимо достаточное знание современных технологических процессов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60751. 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка 968 KB
  Мета: Активізувати та збагачувати знання дітей про життя та творчість Тараса Шевченка; викликати інтерес до поезії; спонукати учнів до вияву власних творчих здібностей та їх розвитку; розвивати виразне читання та звязне мовлення школярів виховувати любов і повагу до спадщини...
60752. Рух графічних зображень за допомогою циклів 58.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з поняттям анімації; навчити створювати рухи окремих елементів, створювати анімацію програмним способом; розвивати логічне і образне мислення; виховувати любов до прекрасного.
60753. Розклад чисел на прості множники 78 KB
  Мета: ‒ навчити учнів розкладати числа на прості множники; ‒ розвивати в учнів математичне і логічне мислення здатність самостійно робити висновки розвинути увагу спостережливість; ‒ виховувати самостійність у виконанні вправ культуру математичної мови...
60754. Духовне багатство – найбільший скарб у житті людини 67 KB
  Завдання які ми ставимо перед собою на сьогоднішній урок записані на дошці: Вірш Крила Крила на яких написановиразно і вдумливо читати; визначити провідну думку; аналізувати; висловити власні міркування; прослідкувати звязок з віршем Чайка на крижині.
60755. Стародавнє Межиріччя 55.5 KB
  Мета уроку. Ознайомити учнів з природоюкліматичними умовами розташуванням на карті Стародавнього Межиріччяосновними заняттями мешканців розвитком писемності. Тип уроку: урокподорож Основні терміни та поняття: Межиріччя...
60756. Як правильно вимкнути комп’ютер 47 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів з порядком вимкнення компютера; повторити правила техніки безпеки; виховувати культуру навчальної праці при роботі з компютером; розвивати увагу логічне мислення память пізнавальну цікавість.
60757. Графика и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин 1.73 MB
  Вспомнить как создаются диаграммы и графики; Вспомнить основные виды графиков и диаграмм; Познакомиться с основными правилами построениями графиков диаграмм; Выполнить практическую работу на оценку.
60758. Как кодируется изображение. Растровая и векторная графика 69.5 KB
  Что такое пиксель Что такое растр Как работает дисплей Из каких 3 цветов получаются все остальные цвета на цветном дисплее Какие устройства входят в состав графического адаптера Для чего нужна видеопамять Какие устройства используются для ввода изображения в компьютер Объяснение нового материала. Может использоваться например такой вариант кодировки цветов...