34370

Оптимизация и экономическая оценка технологических процессов

Доклад

Производство и промышленные технологии

Другими словами можно определить что расходные коэффициенты – это затраты на единицу продукции с учетом качества потребляемого сырья и стоимости. Эти затраты связаны с увеличением степени чистоты используемого сырья. характеризует сколько может получится целевого продукта с единицы сырья. К= m сырья m целевого продукта C1 C2 = Пц Пп В технологических процессах используется несколько видов сырья.

Русский

2013-09-08

23 KB

2 чел.

6.Оптимизация и экономическая оценка технологических процессов

Главный критерий при выборе технологического процесса является максимум прибыли и минимум себестоимости при максимуме рентабельного производства, максимальном спросе на продукцию.

Оценку ,каким образом можно определить экономические показатели, могут дать расходные коэффициенты. Другими словами можно определить, что расходные коэффициенты – это  затраты на единицу продукции с учетом качества потребляемого сырья и стоимости. Чем ниже расходный коэффициент, тем более экономически выгодным будет данный технологический процесс и ниже себестоимость выпускаемой продукции.

Чтобы снизить показатель необходимы дополнительные затраты. Эти затраты связаны с увеличением степени чистоты используемого сырья. Особенно для химических отраслей промышленности, которые используют природные сырьевые материалы. Для определения расходного коэффициента необходимо знать все стадии производства, все технологические операции, как исходный материал превращается в готовый продукт.

Различают теоретический и практический расходный коэффициент. Теор. расходный коэф. рассчитывается исходя из химических реакций, из абсолютной чистоты используемого материала, т. е. характеризует теоретическую возможность получения данного продукта. Но в реальных условиях расходный коэффициент будет практически выше

Теор. коэф. характеризует, сколько может получится целевого продукта с единицы сырья.

К= m сырья / m целевого продукта

C1 + C2  = Пц + Пп

В технологических процессах используется несколько видов сырья.

C1, C2  - сырьевые компоненты пром. Отходы

Пц – целевой продукт

Пп – побочный продукт

Для количественной характеристики используемого  сырья применяют такие показатели как концентрация. Концентрация – это содержание полезного компонента в исходном сырье.

Для определения экономических показателей любого производства используют расчет материального баланса


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63259. Пізня Римська імперія IV—V ст. нашої ери 26.17 KB
  Мета: розглянути основні положення реформ Діоклетіана і Константина простежити процес поділу Римської імперії на Західну і Східну; удосконалити навички встановлення причиннонаслідкових звязків порівняння однотипних історичних явищ.
63260. Християнська церква 27.44 KB
  Що спільного було в політиці Діоклетіана і Константина У яких сферах суспільного життя Константин проводив політику що відрізнялася від політики Діоклетіана Порівняйте системи управління що існували в Римській імперії принципат і домінат.
63261. Падіння Західної Римської імперії 27.25 KB
  Мета: дати уявлення про варварські племена Велике переселення народів падіння Риму й утворення варварських королівств на території імперії; зясувати причини розпаду Римської імперії; ознайомити учнів з останніми десятиліттями існування Західної Римської імперії...
63262. Урок узагальнення з теми «Пізня Римська імперія» 20.76 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час вторгнення варварів реформ Діоклетіана і Константина прийняття християнства як державної релігії Римської імперії вторгнення гунів дати поділу Римської імперії на Західну і Східну падіння Західної...
63264. Слов’яни напередодні Великого переселення народів 31.24 KB
  Мета: ознайомити учнів із джерелами з історії словян, сформувати уявлення про суспільне, господарське життя і духовний світ давніх словян, розглянути різні наукові підходи до визначення прабатьківщини словян.
63265. Сусіди давніх слов’ян 33.53 KB
  Мета: розглянути господарське, суспільне та духовне життя міст-держав північного Причорноморя в римський період їхньої історії; ознайомитися з особливостями історичного розвитку сусідів словян та простежити, який вплив мали словяни та їхні сусіди один на одного.
63266. Слов’яни під час Великого переселення народів 21.63 KB
  Мета. Показати напрямки розселення словян, розглянути різні наукові підходи до визначення витоків українського народу. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати час Великого переселення народів, вторгнення готів, гунів, народи, що населяли територію України...
63267. Урок узагальнення з теми «Давні слов’яни та їхні сусіди» 18.19 KB
  Мета. систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчення теми, удосконалити навички роботи в групі, надати учням можливість висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються.