34370

Оптимизация и экономическая оценка технологических процессов

Доклад

Производство и промышленные технологии

Другими словами можно определить что расходные коэффициенты – это затраты на единицу продукции с учетом качества потребляемого сырья и стоимости. Эти затраты связаны с увеличением степени чистоты используемого сырья. характеризует сколько может получится целевого продукта с единицы сырья. К= m сырья m целевого продукта C1 C2 = Пц Пп В технологических процессах используется несколько видов сырья.

Русский

2013-09-08

23 KB

2 чел.

6.Оптимизация и экономическая оценка технологических процессов

Главный критерий при выборе технологического процесса является максимум прибыли и минимум себестоимости при максимуме рентабельного производства, максимальном спросе на продукцию.

Оценку ,каким образом можно определить экономические показатели, могут дать расходные коэффициенты. Другими словами можно определить, что расходные коэффициенты – это  затраты на единицу продукции с учетом качества потребляемого сырья и стоимости. Чем ниже расходный коэффициент, тем более экономически выгодным будет данный технологический процесс и ниже себестоимость выпускаемой продукции.

Чтобы снизить показатель необходимы дополнительные затраты. Эти затраты связаны с увеличением степени чистоты используемого сырья. Особенно для химических отраслей промышленности, которые используют природные сырьевые материалы. Для определения расходного коэффициента необходимо знать все стадии производства, все технологические операции, как исходный материал превращается в готовый продукт.

Различают теоретический и практический расходный коэффициент. Теор. расходный коэф. рассчитывается исходя из химических реакций, из абсолютной чистоты используемого материала, т. е. характеризует теоретическую возможность получения данного продукта. Но в реальных условиях расходный коэффициент будет практически выше

Теор. коэф. характеризует, сколько может получится целевого продукта с единицы сырья.

К= m сырья / m целевого продукта

C1 + C2  = Пц + Пп

В технологических процессах используется несколько видов сырья.

C1, C2  - сырьевые компоненты пром. Отходы

Пц – целевой продукт

Пп – побочный продукт

Для количественной характеристики используемого  сырья применяют такие показатели как концентрация. Концентрация – это содержание полезного компонента в исходном сырье.

Для определения экономических показателей любого производства используют расчет материального баланса


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65307. Порушення мінерального обміну в організмі молочних кіз (діагностика і профілактика) 274 KB
  Продуктивність молочних кіз визначається інтенсивністю обмінних процесів для підтримки яких необхідним є постійне надходження з кормами поживних і мінеральних речовин в оптимальних кількостях та співвідношеннях...
65308. Комбінована дія магнітного поля промислової частоти, шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці 482 KB
  Наукова новизна роботи: уперше проведено комплексні гігієнічні дослідження комбінованої дії магнітного поля шуму підвищеної температури повітря у виробничих умовах та в хронічному лабораторному експерименті на білих щурах...
65309. Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів 492 KB
  Відповідний напрям професійної підготовки тісно пов’язаний з проблемою управління навчальнотворчою діяльністю студентів яка має вирішуватися на основі системного підходу з розробкою інноваційних педагогічних технологій і дидактичних засобів.
65310. Несуча здатність буронабивних паль у вапняку-черепашнику 26.72 MB
  Зведення будинків підвищеної поверховості з багатоярусними підземними приміщеннями а також підсилення фундаментів викликають необхідність використання вапнякучерепашнику у якості основ різних видів фундаментів і в першу чергу із буронабивних паль.
65311. Розвиток теоретичних основ отримання якісних виливків з мідних та нікелевих сплавів в умовах керованої кристалізації 314.5 KB
  Отриманню якісних виливків в умовах керованої кристалізації заважала недостатність відомостей про формування теплових потоків у вказаній системі про теплофізичні властивості матеріалів...
65312. Логістичне управління транспортним обслуговуванням системи «металургійне підприємство – порт» у реальному режимі часу 272 KB
  Тому ефективність логістичного управління транспортним обслуговуванням вантажопотоків у місцях перевалки через морські порти є одним з найважливіших напрямків науково-технічного прогресу на транспорті.
65313. Заплавне ґрунтотворення і ґрунти заплави р. Західний Буг 157.5 KB
  Особливості формування ґрунтового покриву і властивості ґрунтів визначаються характером прояву елементарних ґрунтових процесів в заплаві, динамічністю алювіальних та седиментаційних процесів.
65314. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ КАРІЄСІ ЗУБІВ 184 KB
  Карієс є основною причиною передчасної втрати зубів і тому це найбільш досліджувана стоматологічної патологія. Найсучасніші дані свідчать про те, що поширеність карієсу як і раніше залишається високою...
65315. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ЗМІШАНИХ ТА ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 713.65 KB
  Однак важливими ланками у забезпеченні перевізного процесу є залізничні станції. При виконанні змішаного перевезення в міждержавному сполученні вантажі крім технічних станцій проходять прикордонні передавальні станції де з ними виконується ряд технічних та організаційних операцій.