34373

Структура технологического процесса

Доклад

Производство и промышленные технологии

Структура технологического процесса. Любой технологический процесс можно рассматривать как систему более мелких технологических процессов или как часть более сложного техн. В структуре сложного техн. процесса можно выделить всегда элементарный техн.

Русский

2013-09-08

50 KB

13 чел.

9. Структура  технологического  процесса.

Любой технологический  процесс можно рассматривать как систему более мелких технологических    процессов или как часть более сложного техн. процесса.

В структуре сложного  техн. процесса можно выделить всегда элементарный техн. процесс,  который при дальнейшем упрощении теряет свои характерные свойства. В свою очередь его можно расчленить на ряд техн. операций- законченная часть техн. процесса, выполняемая на 1 рабочем месте и характ. постоянством предмета труда, орудий труда и характером воздействия на предмет труда. Частями техн. операции явл. техн. переход и вспомогательный переход. Технологический переход- законченная часть технологической операции, хар. постоянством средства труда, орудия труда, места воздействия на предмет труда. Вспомогательный перереход- часть техн. операции, сост. из действий исполнителя и орудий труда, которые не вызывают изменения состояния предметов труда, однако необходимы для выполнения техн. перехода. В свою очередь, в состав техн. перехода входят рабочий ход и вспомогательный ход. Рабочий ход- элементарное звено техн. перехода, его законченная часть, связ. с однократным изменением формы, размеров, свойств, состояния предмета труда  в соответствии с целью техн. процесса. Вспомогательный ход- часть  техн. перехода, представляющая однократное изменение положения средства труда и (или) исполнителя без изменения состояния  предмета  труда.

Техн. процессы  по способу организации делятся на 2 группы: 1)процессы с дискретными техн. циклами, кот. хар. последовательным проведением всех стадий  процесса в 1 агрегате. Образуется при наличии  регулярного чередования рабочих и всп. ходов с четким разграничением их по времени (обжиг кирпича в печах период. действия);  2)с непрерывным техн. циклом, хар.  проведением операций  на одном  месте техн. цепочки. Предмет труда проходит ряд стадий обработки, готовый  продукт  выдается непрерывно,  непрерывно вводится сырьё(хим.  промышленность).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19823. Ініціалізація та руйнування об’єкта (конструктори та деструктори) 25 KB
  Ініціалізація та руйнування обєкта конструктори та деструктори. Як правило певну частину об'єкта перш ніж його можна буде використову вати необхідно ініціалізувати. Наприклад розглянемо клас myClass який було представлено вище у цьому підрозділі. Перш ніж об'єк
19824. Множинне успадкування (побудова класів, похідних від декількох багатьох базових) 18.97 KB
  Множинне спадкування концепція підтримувана частиною об'єктноорієнтованихмов програмування при якій класнащадок може мати більше одного суперкласубезпосереднього класубатька. Ця концепція є розширенням простого абоодиночного спадкування single inheritan...
19825. Обмеження доступу до компонентів об’єкта (використання специфікатора const) 27.5 KB
  Обмеження доступу до компонентів обєкта використання специфікатора const Член класу може бути оголошений не тільки відкритим public або закритим private але і захищеним protected. Окрім цього базовий клас у цілому може ус падковуватися з використанням специфікатора до...
19826. Організація зовнішнього доступу до локальних компонентів класу (специфікатор friend) 23.5 KB
  Організація зовнішнього доступу до локальних компонентів класу специфікатор friend. Технологія об'єктноорієнтованого програмування дає змогу організувати до ступ до закритих членів класу функціями які не є його членами. Для цього дос татньо оголосити ці функції др...
19827. Параметризовані класи (templates) 25 KB
  1.Параметризовані класи templates. Параметризовані класи це класи що можуть оперувати узагальненими типами. Ці класи генеруються подібно узагальненим функціям в період компіляції. Призначення і особливість параметризованих класів схожа структура класу з різними тип...
19828. Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу 22 KB
  Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу. Об'єктноорієнтований під до розроблення програмних продуктів побудова ний на такому понятті як класи. Клас визначає новий тип даних який задає фор мат об'єкта. Клас містить як дані так і коди ...
19830. Специфікація функцій, що обробляють виключення 24.5 KB
  Специфікація функцій що обробляють виключення Повернення функцією коду помилки є самим звичайним і широко застосовуваним методом. Однак цей метод має істотні недоліки. Поперше потрібно пам'ятати чисельні значення кодів помилок. Цю проблему можна обійти використовую...
19831. Основні поняття й терміни баз даних. Класифікація баз даних 18.48 KB
  База даних БД − це систематизоване сховище інформації. Телефонний довідник − прекрасний приклад базі даних. Спеціальне програмне забезпечення необхідне для використання та модифікації баз даних користувачем називається системою управління базами даних. Основні...