34373

Структура технологического процесса

Доклад

Производство и промышленные технологии

Структура технологического процесса. Любой технологический процесс можно рассматривать как систему более мелких технологических процессов или как часть более сложного техн. В структуре сложного техн. процесса можно выделить всегда элементарный техн.

Русский

2013-09-08

50 KB

13 чел.

9. Структура  технологического  процесса.

Любой технологический  процесс можно рассматривать как систему более мелких технологических    процессов или как часть более сложного техн. процесса.

В структуре сложного  техн. процесса можно выделить всегда элементарный техн. процесс,  который при дальнейшем упрощении теряет свои характерные свойства. В свою очередь его можно расчленить на ряд техн. операций- законченная часть техн. процесса, выполняемая на 1 рабочем месте и характ. постоянством предмета труда, орудий труда и характером воздействия на предмет труда. Частями техн. операции явл. техн. переход и вспомогательный переход. Технологический переход- законченная часть технологической операции, хар. постоянством средства труда, орудия труда, места воздействия на предмет труда. Вспомогательный перереход- часть техн. операции, сост. из действий исполнителя и орудий труда, которые не вызывают изменения состояния предметов труда, однако необходимы для выполнения техн. перехода. В свою очередь, в состав техн. перехода входят рабочий ход и вспомогательный ход. Рабочий ход- элементарное звено техн. перехода, его законченная часть, связ. с однократным изменением формы, размеров, свойств, состояния предмета труда  в соответствии с целью техн. процесса. Вспомогательный ход- часть  техн. перехода, представляющая однократное изменение положения средства труда и (или) исполнителя без изменения состояния  предмета  труда.

Техн. процессы  по способу организации делятся на 2 группы: 1)процессы с дискретными техн. циклами, кот. хар. последовательным проведением всех стадий  процесса в 1 агрегате. Образуется при наличии  регулярного чередования рабочих и всп. ходов с четким разграничением их по времени (обжиг кирпича в печах период. действия);  2)с непрерывным техн. циклом, хар.  проведением операций  на одном  месте техн. цепочки. Предмет труда проходит ряд стадий обработки, готовый  продукт  выдается непрерывно,  непрерывно вводится сырьё(хим.  промышленность).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63258. Римська імперія в III ст. нашої ери 26.11 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями господарського розвитку і політичного життя Римської імперії в III ст. Після цього уроку учні зможуть: називати час вторгнення варварів; показувати на карті територію Римської імперії в III ст. територію розселення варварських племен...
63259. Пізня Римська імперія IV—V ст. нашої ери 26.17 KB
  Мета: розглянути основні положення реформ Діоклетіана і Константина простежити процес поділу Римської імперії на Західну і Східну; удосконалити навички встановлення причиннонаслідкових звязків порівняння однотипних історичних явищ.
63260. Християнська церква 27.44 KB
  Що спільного було в політиці Діоклетіана і Константина У яких сферах суспільного життя Константин проводив політику що відрізнялася від політики Діоклетіана Порівняйте системи управління що існували в Римській імперії принципат і домінат.
63261. Падіння Західної Римської імперії 27.25 KB
  Мета: дати уявлення про варварські племена Велике переселення народів падіння Риму й утворення варварських королівств на території імперії; зясувати причини розпаду Римської імперії; ознайомити учнів з останніми десятиліттями існування Західної Римської імперії...
63262. Урок узагальнення з теми «Пізня Римська імперія» 20.76 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час вторгнення варварів реформ Діоклетіана і Константина прийняття християнства як державної релігії Римської імперії вторгнення гунів дати поділу Римської імперії на Західну і Східну падіння Західної...
63264. Слов’яни напередодні Великого переселення народів 31.24 KB
  Мета: ознайомити учнів із джерелами з історії словян, сформувати уявлення про суспільне, господарське життя і духовний світ давніх словян, розглянути різні наукові підходи до визначення прабатьківщини словян.
63265. Сусіди давніх слов’ян 33.53 KB
  Мета: розглянути господарське, суспільне та духовне життя міст-держав північного Причорноморя в римський період їхньої історії; ознайомитися з особливостями історичного розвитку сусідів словян та простежити, який вплив мали словяни та їхні сусіди один на одного.
63266. Слов’яни під час Великого переселення народів 21.63 KB
  Мета. Показати напрямки розселення словян, розглянути різні наукові підходи до визначення витоків українського народу. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати час Великого переселення народів, вторгнення готів, гунів, народи, що населяли територію України...