34374

Основные варианты развития технологических процессов и их характеристика

Доклад

Производство и промышленные технологии

элементов приводит к росту производительности живого труда за счет высвобождения человека и сокр. труда за счет увеличения доли прошлого труда что соотв. такое развитие процессов при котором увеличение производительности совокупного труда происходит при увеличении затрат прошлого труда за счет механизации и автоматизации вспом. за счет уменьшения как живого так и прошлого труда на единицу продукции.

Русский

2013-09-08

23 KB

2 чел.

10.Основные варианты развития технологических процессов и их  характеристика.

По хар-ру влияния на результат производства элементы техн процесса можно объединить  в  2 группы: 1)вспомогательные; 2)рабочие. Совершенствование вспом.  элементов приводит к росту производительности живого труда за счет высвобождения  человека и сокр. промежутков времени между рабочими ходами.  При этом сущность   и результат раб. хода  остаются неизменными. Отсутствие изменения сущности техн. процесса при совершенствовании вспомогательных ходов  позволяет определить этот  путь  развития как эволюционный. Хар. особенностью такого пути развития можно  считать  достаточную очевидность мероприятий по его реализации. Подобная схема развития техн. процесса носит  рационалистический характер, а соотв. тип технических решений наз.рационалистическим. Рац. решения обеспечивают снижение затрат жив. труда за счет увеличения доли прошлого труда, что соотв. варианту ограниченного развития. Таким образом, рационалистическим наз. такое развитие процессов, при котором увеличение производительности  совокупного труда происходит при увеличении затрат прошлого труда за счет механизации  и автоматизации вспом. элементов техн. процесса и который принципиально ограничен.

Общей хар. чертой техн. решений,  повышающих эффективность рабочего хода, является эвристичность. Этот путь развития определяется как революционный. Св-ва эвристических решений:

1)требуют  дополнительных затрат;

2)уменьшение суммарных затрат  осущ. за счет  уменьшения, как живого, так и прошлого труда  на единицу продукции.

Это вариант неограниченного развития Таким образом, эвристическим  наз. такое развитие, при котором увеличение  производительности совокупного труда происходит  при снижении затрат живого и прошлого труда за счет  изменения или замены технологии.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17359. Сутність ринку і його головні елементи 103 KB
  1. Сутність ринку і його головні елементи. Субєкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціо
17360. ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ 143.5 KB
  ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ Зазначимо що інноваційна підприємницька діяльність у формі інноваційного бізнесу в країнах Заходу дає понад 50 найважливіших нововведень. ВСТУП. Основною причиною високої ефективності малого бізнесу в цій сфері є специфіка п
17361. Ціни і ціноутворення та підприємництво, венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці 130.5 KB
  Ціни і ціноутворення та підприємництво венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці Визначення ціни в межах ринкового підходу: Ціна це форма вираження цінності благ що мають прояв в процесі їх обміну. Тут виділяємо два акценти: 1підкреслюється безпосередній
17362. Фірма як основна структурна одиниця бізнес-діяльності 123.5 KB
  Фірма як основна структурна одиниця бізнесдіяльності. Фірми являють собою складне економічне утворення. Так Фірми з одного боку це особливий інститут сучасної економічної системи в якому домінує контрактне право. А Фірми з другого боку це основна...
17363. Малий і середній бізнес та його місце в Україні 55.5 KB
  Малий і середній бізнес та його місце в Україні. Світовий досвід і практика господарювання показують що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих середніх і малих підприємств їх оптимальне співвідношення. Найбільш динам
17364. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 114 KB
  ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА Вступ Інновація кінцевий результат впровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління і отримання економічного соціального екологічного науковотехнічного або іншого виду ефекту. До того ж необхідно зазначити: Людей які задумують ...
17365. ФРАНЧАЙЗИНГ 31 KB
  ФРАНЧАЙЗИНГ апгл. franchising букально це угода про передання права на використання торгової марки у широкому значенні це форма поєднання переваг великого і малого бізнесу змістом якої є система взаємовідносин між франчайзером материнською компанією і франчайз
17366. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини 216 KB
  1. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини Категорія Заробітна плата З/П є конкретизацією таких категорій як трудові відносини наймана праця робоча сила ринок робочої сили ринок праці власність на робочу силу вартість робочої ...
17367. Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави 86.5 KB
  Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави. Національна економіка характеризується: 1.рівнем розвитку продуктивних сил; 2.типом економічної системи; 3.характером суспільного відтворення; 4....