34374

Основные варианты развития технологических процессов и их характеристика

Доклад

Производство и промышленные технологии

элементов приводит к росту производительности живого труда за счет высвобождения человека и сокр. труда за счет увеличения доли прошлого труда что соотв. такое развитие процессов при котором увеличение производительности совокупного труда происходит при увеличении затрат прошлого труда за счет механизации и автоматизации вспом. за счет уменьшения как живого так и прошлого труда на единицу продукции.

Русский

2013-09-08

23 KB

2 чел.

10.Основные варианты развития технологических процессов и их  характеристика.

По хар-ру влияния на результат производства элементы техн процесса можно объединить  в  2 группы: 1)вспомогательные; 2)рабочие. Совершенствование вспом.  элементов приводит к росту производительности живого труда за счет высвобождения  человека и сокр. промежутков времени между рабочими ходами.  При этом сущность   и результат раб. хода  остаются неизменными. Отсутствие изменения сущности техн. процесса при совершенствовании вспомогательных ходов  позволяет определить этот  путь  развития как эволюционный. Хар. особенностью такого пути развития можно  считать  достаточную очевидность мероприятий по его реализации. Подобная схема развития техн. процесса носит  рационалистический характер, а соотв. тип технических решений наз.рационалистическим. Рац. решения обеспечивают снижение затрат жив. труда за счет увеличения доли прошлого труда, что соотв. варианту ограниченного развития. Таким образом, рационалистическим наз. такое развитие процессов, при котором увеличение производительности  совокупного труда происходит при увеличении затрат прошлого труда за счет механизации  и автоматизации вспом. элементов техн. процесса и который принципиально ограничен.

Общей хар. чертой техн. решений,  повышающих эффективность рабочего хода, является эвристичность. Этот путь развития определяется как революционный. Св-ва эвристических решений:

1)требуют  дополнительных затрат;

2)уменьшение суммарных затрат  осущ. за счет  уменьшения, как живого, так и прошлого труда  на единицу продукции.

Это вариант неограниченного развития Таким образом, эвристическим  наз. такое развитие, при котором увеличение  производительности совокупного труда происходит  при снижении затрат живого и прошлого труда за счет  изменения или замены технологии.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55070. Поняття про форми організації виховного процесу. Характеристика і методика проведення форм поза навчальної виховної роботи 63.5 KB
  Позакласна виховна робота - це здійснювана в позаурочний час різноманітна діяльність учнів під керівництвом учителіввихователів школи спрямована на задоволення інтересів і запитів розвиток їх інтелектуальних можливостей. Принципи на яких ґрунтується позакласна і позашкільна виховна робота Добровільний характер участі в ній учнів враховуються їх інтереси.
55071. Позакласне заняття. Весняні квіти з гофрованого паперу 34.5 KB
  Діти а для того щоб ви дізналися що ми будемо виготовляти сьогодні на занятті я вам пропоную відгадати загадки. Люблять її діти і дорослі за веселу пісеньку струмочків за дзвінкий спів птахів за ніжні проліски за мякий килим з шовкової травиці за ласкаве сонячне проміння за повітря напоєне запахом молодого листя. Діти тому сьогодні на занятті ми будемо виготовляти з паперу крокуси. Діти давайте повторимо послідовність нашої роботи.
55072. Письменники-лауреати Нобелівської премії 601 KB
  Мета: розповісти про засновника премії Альфреда Нобеля; ознайомити учнів з письменниками-лауреатами Нобелівської премії; сприяти перетворенню загальнолюдських цінностей в індивідуальний духовний досвід учнів; виховувати повагу до людської особистості, до скарбів культури; формувати гуманістичні ідеали добра.
55073. Інтелектуальне шоу «Брейн-ринг» 50 KB
  Мета: відновити в пам’яті учнів уявлення про фізичні та хвмвчні властивості хімічних речовин. Розвинути уміння працювати разом, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять. Сформувати науковий світогляд. Виховати працелюбність, наполегливість, колективність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.
55074. АНТРОПОНОМИНАНТЫ В РУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 517 KB
  Определить критерии отбора антропономинантов; выделить из всех наименований лица антропономинанты со значением профессии, рода занятий, внешних и внутренних качеств человека; изучить словообразовательные способы и средства, по которым образуются наименования лица по профессии, роду занятий, по внешним и внутренним качествам человека;
55075. Исследование прав авторов и их гражданско-правовой защиты 439 KB
  Исследовать понятие авторского права и его компоненты, понятие исключительного права в контексте авторских прав, изучить проблему определения субъектов авторских прав в современной России, проанализировать вопрос определения объектов авторских прав как основополагающей правовой дефиниции при осуществлении авторских прав, дать анализ проблематике защиты имущественных прав авторов
55076. Т.Г.Шевченко – думи мої… думи… 68 KB
  Тарас Шевченко великий легендарний поет казкового краю художник-мислитель палкий захисник соціальних та національних інтересів українського народу великий борець за волю свого народу свого краю обстоював права українського народу на його вільний суверенний розвиток.
55077. Пізнай себе і ти пізнаєш світ 104.5 KB
  У кожної дитини є таланти і здібності тому задача педагога допомогти їй знайти їх у собі а знайшовши розвивати викликати бажання займатися самовихованням спонукати до саморозвитку допомагати учням у самовизначенні формувати його духовне обличчя утверджувати повагу до гідності й розуму людини...
55078. Создание презентации средствами Power Point. Презентация “Моя учебная неделя” 94 KB
  Создание презентации средствами Power Point. Актуализация опорных знаний построение алгоритма создания презентации. Игра правда неправда обсуждение возможностей редактирования разных объектов в презентации.