34375

Закон рационалистического развития технологических процессов

Доклад

Производство и промышленные технологии

развития технологического процесса происходит прямая замена живого труда прошлым. При этом каждое последующее увеличение производительности труда требует все больших затрат прошлого труда на единицу прироста производительности совокупного труда. Достигнутый уровень затрат прошлого труда это техн. Годовые затраты прошлого труда сумма годовых амортизационных отчислений от стоимости оборудования и всех остальных годовых затрат за исключением затрат на предмет труда обозначим через Фт руб год.

Русский

2013-09-08

24.5 KB

12 чел.

11.Закон рационалистического развития  технологических процессов.

В ходе рац. развития технологического процесса происходит прямая замена живого труда прошлым. При этом каждое последующее увеличение  производительности  труда требует все больших затрат прошлого труда на единицу  прироста  производительности совокупного труда. Достигнутый уровень затрат прошлого труда- это техн. вооруженность. Годовые затраты прошлого труда (сумма годовых амортизационных  отчислений от стоимости  оборудования  и всех остальных годовых затрат за исключением затрат  на предмет труда)  обозначим  через Фт, руб/год. Если отнести эти затраты к  1 работнику, то получим удельную характеристику,  характеризуется  способностью технологического процесса выпускать продукцию с наименьшими затратами. Уровень технологии (У) при рационалистическом пути развития технологического процесса, когда в ходе его совершенствования не изменяется сущность технологического процесса, остается неизменным.

Определим У из функции рационалистического развития процесса:

dL=K*dB/Lm   ,      L  = √У.В,   У = L2 / В .   

Учитывая, что  L = Q/n, а  В = Фт/п , получим:

У = Q  /п . п/Фт = Q/n . Q/Фт = Lж . Lп

Таким образом, уровень технологии определяется произведением производительности живого и прошлого труда и представляет собой обобщенную эффективность технологического процесса с точки зрения независимо осуществляемого переноса живого и прошлого труда. При выборе из двух и более процессов, производящих одинаковую продукцию (на стадии разработки) следует выбирать тот технологический процесс, в котором общие затраты живого и прошлого меньше ( Тс = Тж + Тп min), а уровень технологии больше (У  mах).

Оценка по уровню технологии более точно определяет перспективу (преимущества) развития, то есть  динамику изменения технологического процесса, когда на начальном этапе внедрения преимущества новой технологии не очевидно или даже пока хуже, чем старой технологии.

Уровень технологии позволяет сравнивать любые технологические процессы.

Так, по уровню технологии можно сравнить степень совершенства технологии производства тракторов и сукна, а также любой продукции не зависимо от того в какой отрасли промышленности он используется.  Это открывает новые возможности в управлении развитием народного хозяйства, особенно в условиях самостоятельного хозяйствования.

Уровень технологии представляет собой универсальную оценку  любого технологического процесса, образующегося произведением удельных показателей производительности (эффективности)затрат живого и прошлого труда (в любом технологическом процессе есть затраты живого и прошлого труда).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20807. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля 92.5 KB
  Наслідком цього стало скорочення окремих життєво важливих ресурсів лісових земельних і водних а також надмірне забруднення довкілля в багатьох регіонах землі. Питома вага різних галузей промисловості й транспорту в загальному обсязі забруднення атмосфери становить у : теплова енергетика 257; чорна металургія 234; нафтовидобувна і нафтохімічна 137; транспорт 116; кольорова металургія 111; гірничодобувна 71; підприємства будівельного комплексу 34; машинобудування 28; інші галузі 12. На всіх його стадіях...
20808. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів 45.5 KB
  Методичні вказівки Природні ресурси це засоби існування людей не створені їхньою працею які містяться в природі. До них належать вода рунт рослинний і тваринний світ мінеральні ресурси тощо. Природні ресурси класифікують за: 1 їхнім призначенням виробничі та рекреаційні; 2 належністю до тих чи інших компонентів природи земельні лісові мінеральні; 3 вичерпністю вичерпні та невичерпні ресурси. Відновлювані ресурси це рослинний і тваринний світ а також деякі види мінеральних ресурсів зокрема кухонна сіль.
20809. Господарський механізм управління процесом природокористування та правове регулювання охорони навколишнього середовища 51 KB
  Державне управління в царині охорони навколишнього природного середовища здійснюють Кабінет Міністрів України ради народних депутатів та їхні виконавчі й розпорядчі органи а також спеціальні уповноважені на те державні органи з питань охорони природного середовища та використання природних ресурсів. Нині Мінприроди здійснює координацію всіх природоохоронних робіт в Україні готує для Кабінету Міністрів пропозиції з питань охорони природи і раціонального використання водних ресурсів розробляє пропозиції щодо вдосконалення господарського...
20810. Слюсарний верстак. Організація робочого місця у слюсарній майстерні 41.5 KB
  Мета уроку: Засвоєння знань про організацію робочого місця правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку у шкільній майстерні. Тип уроку: Засвоєння нових знань.Повідомлення теми мети уроку 1 хв. Підведення підсумків уроку23хв.
20811. Слюсарний верстат. Організація робочого місця. Правила безпечної праці під час виконання робіт 87 KB
  Правила безпечної праці під час виконання робіт. Мета уроку: Засвоєння знань про організацію робочого місця правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку у шкільній майстерні. Виховувати працьовитість акуратність загальні основи культури праці. Об'скт навчальної праці: робоче місце учня Обладнання: верстаки інструмент для розмічання та різання металу рисувалки лінійки кутники лещата слюсарні ножиці тощо.
20812. Организация оплаты труда в организации (по материалам МБДОУ №368 Росинка) 364.5 KB
  Главный основополагающий законодательный документ нашей страны - Конституция Российской Федерации - имеет в своем составе статьи, полностью и вполне определенно посвященные труду в стране. Конституция определяет, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества
20813. Інструменти мерчандайзингу. Розташування товарних груп 69.5 KB
  Поняття про механізми. Мета: сформувати поняття про механізми перетворення руху їх види призначення та застосування в техніці; розвивати вміння визначати та пояснювати призначення ведучої та веденої деталі сутності процесу передачі руху від однієї деталі до визначеного руху іншої інших.25 хв Поняття про механізми перетворення руху. Свердлильний верстат та його механізми.
20814. Расчет осветительной сети молочного блока коровника 298.98 KB
  В качестве источников света осветительной установки молочного блока применяем люминесцентные лампы, так как они обладают высокой световой отдачей и имеют высокий срок службы.
20815. Социально-педагогическая работа с трудными подростками в школе 353.82 KB
  В связи с этим одним из сложных этапов формирования личности выступает подростковый возраст. Особенно частными становятся проявления трудновоспитуемости, меняется характер и поведение подростка. В силу неустойчивости личностной структуры подростки становятся подверженными социальному воздействию, в том числе негативному