34375

Закон рационалистического развития технологических процессов

Доклад

Производство и промышленные технологии

развития технологического процесса происходит прямая замена живого труда прошлым. При этом каждое последующее увеличение производительности труда требует все больших затрат прошлого труда на единицу прироста производительности совокупного труда. Достигнутый уровень затрат прошлого труда это техн. Годовые затраты прошлого труда сумма годовых амортизационных отчислений от стоимости оборудования и всех остальных годовых затрат за исключением затрат на предмет труда обозначим через Фт руб год.

Русский

2013-09-08

24.5 KB

12 чел.

11.Закон рационалистического развития  технологических процессов.

В ходе рац. развития технологического процесса происходит прямая замена живого труда прошлым. При этом каждое последующее увеличение  производительности  труда требует все больших затрат прошлого труда на единицу  прироста  производительности совокупного труда. Достигнутый уровень затрат прошлого труда- это техн. вооруженность. Годовые затраты прошлого труда (сумма годовых амортизационных  отчислений от стоимости  оборудования  и всех остальных годовых затрат за исключением затрат  на предмет труда)  обозначим  через Фт, руб/год. Если отнести эти затраты к  1 работнику, то получим удельную характеристику,  характеризуется  способностью технологического процесса выпускать продукцию с наименьшими затратами. Уровень технологии (У) при рационалистическом пути развития технологического процесса, когда в ходе его совершенствования не изменяется сущность технологического процесса, остается неизменным.

Определим У из функции рационалистического развития процесса:

dL=K*dB/Lm   ,      L  = √У.В,   У = L2 / В .   

Учитывая, что  L = Q/n, а  В = Фт/п , получим:

У = Q  /п . п/Фт = Q/n . Q/Фт = Lж . Lп

Таким образом, уровень технологии определяется произведением производительности живого и прошлого труда и представляет собой обобщенную эффективность технологического процесса с точки зрения независимо осуществляемого переноса живого и прошлого труда. При выборе из двух и более процессов, производящих одинаковую продукцию (на стадии разработки) следует выбирать тот технологический процесс, в котором общие затраты живого и прошлого меньше ( Тс = Тж + Тп min), а уровень технологии больше (У  mах).

Оценка по уровню технологии более точно определяет перспективу (преимущества) развития, то есть  динамику изменения технологического процесса, когда на начальном этапе внедрения преимущества новой технологии не очевидно или даже пока хуже, чем старой технологии.

Уровень технологии позволяет сравнивать любые технологические процессы.

Так, по уровню технологии можно сравнить степень совершенства технологии производства тракторов и сукна, а также любой продукции не зависимо от того в какой отрасли промышленности он используется.  Это открывает новые возможности в управлении развитием народного хозяйства, особенно в условиях самостоятельного хозяйствования.

Уровень технологии представляет собой универсальную оценку  любого технологического процесса, образующегося произведением удельных показателей производительности (эффективности)затрат живого и прошлого труда (в любом технологическом процессе есть затраты живого и прошлого труда).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28519. Створення сховищ даних. Технології OLAP та Data Mining 399 KB
  Структура сховища даних та оптимізація його обсягів Методи інтелектуального аналізу інформації часто розглядають як природний розвиток концепції сховищ даних. Головна відмінність сховища від бази даних полягає в тому що їх створення і експлуатація переслідують різну мету. База даних відіграє роль помічника в оперативному управлінні організацією.
28520. Основи кореляційно-регресійного аналізу 434.5 KB
  Оцінка параметрів рівняння регресії що виражає залежність середніх значень результативної ознаки від значень факторної ознаки ознак. Задача вирішується шляхом обчислення коефіцієнтів регресії. Парна регресія дозволяє описати форму звязку у вигляді рівняння парної регресії. Основні види рівнянь парної регресії показано в таб.
28521. Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій 282 KB
  Інформаційні системи і технології в сучасному суспільстві В наш час відбувається глобальний перехід від індустріального суспільства до інформаційного розвиток якого безпосередньо пов'язаний з інтенсифікацією інформаційних процесів необхідністю збору обробки і передачі величезних об'ємів інформації перетворенням інформації у товар як правило значної вартості. Автоматизовані інформаційні системи і нові технології дають можливість оптимізувати і раціоналізувати управлінські функції відкривають нові шляхи побудови збалансованого...