34377

Определения уровня технологического процесса

Доклад

Производство и промышленные технологии

Уровень технологии это показатель эффективности переноса прошлого труда на технологический процесс. Уровень технологии определяется произведением производительности прошлого и живого труда. Понятие уровень технологии важная характеристика любого технологического процесса. Для расчета уровня технологии необходимо иметь зависимости Тж от Тп.

Русский

2013-09-08

19.5 KB

3 чел.

13. определения уровня технологического процесса.

Уровень технологии – это показатель эффективности переноса прошлого труда на технологический процесс.

Уровень технологии определяется произведением производительности прошлого и живого труда. Из 2-х технологических процессов, которые производят одну и ту же продукцию, будет эффективней тот, у которого уровень затрат труда будет меньше.

Оценка уровней технологий позволяет отразить уровень развития, динамику технологического процесса. Понятие уровень технологии – важная характеристика любого технологического процесса. Она показывает: на сколько перспективен данный процесс при данных условиях и в данном времени. Для расчета уровня технологии необходимо иметь зависимости Тж от Тп. Необходимо знать прежде всего значение t. Если значение У окажется >L, то рационалистическое развитие целесообразно, т.к. еще не достигнута производительность труда, которая может быть достигнута при данных технологиях. Если же У<L, то рационалистическое развитие не целесообразно. Иногда используется понятие относительного уровня технологий.

Оценка по уровню технологии более точно отражает перспективу развития, т.е. динамику изменения технологического процесса, когда на начальном этапе внедрения преимущества новой технологии не очевидно или даже пока хуже, чем старой технологии. При этом понятие уровня технологии является важной характеристикой любого технологического процесса независимо от того, как он развивается и в какой отрасли промышленности он используется. Распространение понятия уровень технологии на технологические процессы с любым видом развития дает возможность оценивать и сравнивать единообразно все технологические процессы. Уровень технологии образуется как произведение удельных показателей и является общественной  оценкой эффективности затрат живого и прошлого труда в технологическом процессе и в силу этого приобретает характер универсальной оценки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70992. Основи організації обліку готівкового обігу на ТзОВ «Коломийська автобаза» 208.5 KB
  Метою написання даної роботи є дослідження роботи підприємства ТзОВ «Коломийська автобаза», та розкрити теоретичну частину обігу грошових коштів (а саме касових операцій) як в національній практиці так і з порівнянням досвіду зарубіжних країн.
70993. Визначення юридичних підстав кримінальної відповідальності за злочини проти власності 90.17 KB
  Одним із важливих напрямів розбудови України як незалежної демократичної держави є протидія злочинності. Успіх у цій діяльності значною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окремим видам злочинності.
70994. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ «КАРПАТІЯ-БУК» 480.43 KB
  Собівартість продукції – це грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість продукції характеризує ефективність всього процесу виробництва на підприємстві, оскільки в ній в ній відображаються рівень організації виробничого процесу...
70995. Моделювання систем масового обслуговування 726.8 KB
  Імітаційні моделі можуть бути як завгодно близькими до системи, яку моделюють, і простими у використанні. Це дає змогу застосовувати імітаційне моделювання як універсальний підхід для прийняття рішень в умовах невизначеності, враховуючи в моделях навіть ті чинники... По всем вопросам пишите на почту.
70996. Розробка навчальної програми для вивчення Delphi 887 KB
  Мета роботи: створити програму для вивчення Delphi з ілюстраціями та прикладами того, що можна робити з її компонентами. Завдання роботи: викласти навчальний матеріал про середовище програмування Delphi, його основні вікна та компоненти з можливістю наглядної демонстрації...
70997. Злочини проти властності 69.78 KB
  Об’єктом дослідження є законодавство України що регулює суспільні відносини власності передусім відносини з приводу володіння користування і розпорядження майном а його предмет ndsh; проблемні питання злочинів проти власності.
70998. Призначення та класифікація системи охолодження 815.87 KB
  Система охолодження поділяєтьсь на повітряну та рідину. Основним недоліками системи рідинного охолодження є: більша складність конструкції і ТО взимку і менша надійність в роботі біля 20 усіх відказів двигуна припадає на рідинну систему охолодження.
70999. Електронні таблиці Microsoft Excel 372.41 KB
  Перевагою MS Excel є те, що програма допомагає оперувати більшими обсягами інформації. Робочі книги MS Excel надають можливість зберігання й організації даних, обчислення суми значень у комірках. MS Excel надає широкий спектр методів, що дозволяють зробити інформацію простою для сприйняття.