34406

Система методов ПиП

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

интуитивные Применяются если 1 объект прогнозия не поддается матем. описанию 2невозможно учесть все факторы объект очень сложный или очень простой 3 в экстремальной ситуации когда требуется быстрое решение 4 отсутствует статистичая выборка К интуитивным методам относятся: мды экспертных оценок используются для получения прогнозных оценок относительно развития производства НТП эффективности использования ресурсов мд исторических аналогий и прогнозия по образцуна основе развития изучаемого процесса в...

Русский

2013-09-08

26 KB

0 чел.

Вопрос №11

Система методов ПиП

Прогнозирование - исходная стадия, определяющая возможные варианты планирования

Методы ПиП различаются по 3-м параметрам:

  •  временной(долгосрочный прогноз, среднесроч-й, краткоср-й)
  •  уровень(макроэкономический прогноз, отраслевой, региональный)
  •  объект(демография, производство)

Методы подразделяются по различным признакам:

А) по степени формализации:

 1.интуитивные

Применяются, если 1) объект прогноз-ия не поддается матем. описанию,    2)невозможно учесть все факторы- объект очень сложный или очень простой,

3) в экстремальной ситуации, когда требуется быстрое решение,

4) отсутствует статистич-ая выборка)

    К интуитивным методам относятся:

-м-ды экспертных оценок (используются для получения прогнозных оценок относительно развития производства, НТП, эффективности использования ресурсов),

- м-д исторических аналогий и прогноз-ия по образцу(на основе развития изучаемого процесса в высокоразвитой системе строится прогноз для менее развитой системы. Такой метод используется для определения пути развития новых отраслей и видов техники)

  2.  формализованные

     - м-ды экстраполяции ( м-д подбора функции, м-д наименьших квадратов),

-м-ды моделирования (используются в процессе прогн-ия экономико-математических моделей, представляющих собой описание исследуемого объекта или процесса в виде матем-х зависимостей)

Б) по общему принципу действия

-- индивидуальные(интервью, аналитический и м-д построения сценариев)

-- коллективные м-ды (м-д комиссий, м. коллективной генерации идей, м.      «Дельфи»)

В практике прогнозир-ия и план-ия также широко используются методы экономического анализа, нормативный и балансовый методы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57857. Значення сенсорних систем в психології та медицині 93.5 KB
  Цілі та завдання: узагальнити знання про будову сенсорних систем принцип структури та функції аналізаторів; з‘ясувати значення органів чуття для психології та медицини формувати науковий світогляд виховувати в учнів культуру здоров‘я як складову загальної культури людини.
57858. Дослідження різних видів пам’яті 121 KB
  Мета: ознайомити з основними видами пам’яті; розкрити фізіологічний механізм пам’яті; поглибити знання учнів про шкідливий вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на пам’ять; усвідомити можливість розвитку пам’яті.
57859. Різноманітність грибів, їх роль у природі, житті та господарській діяльності людини 183.5 KB
  Мета уроку: познайомити учнів з різноманітністю грибів показати їх роль в природі житті та господарській діяльності людини; вчити дітей розпізнавати різні гриби розвивати навички роботи з додатковою літературою...
57860. Характеристика класу Однодольні. Рослини родини Злакові 161 KB
  Мета. Охарактеризувати рослини класу Однодольні продовжити формування в учнів навичок складання порівняльної характеристики спрямувати пізнавальну активність учнів на вивчення рослин родини Злакові зясувати їх практичне використання людиною.
57861. Відкриття європейців 44.5 KB
  Кого з Великих мореплавців ви памятаєте ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати нову тему Слайд 1 Великі географічні відкриття дізнаємося про основний перебіг Великих географічних відкриттів і подорожей ХV ХVІ століття.
57862. Революція у Франції. Бонопартистський переворот 1851р. і Встановлення імперії 85 KB
  Задачі уроку: Сприяти тому, щоб учні могли грамотно характеризувати причини, хід та рушійні сили революції у Франції, виділяти головні революційні події та оцінювати зміст Конституційних процесів, усвідомили поняття «республіка», «бонапартизм», «монархія».
57863. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природокористування. Ресурсозабезпеченість 37.5 KB
  Мета: розглянути географічне середовище як сферу взаємодії суспільства і природи сформувати поняття ресурсозабезпеченість природокористування; розвивати економічне мислення уміння аналізувати ступені впливу людини на природу...
57864. Енергетика України і проблеми енергозбереження 104.5 KB
  Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про виробництво електроенергії на електростанціях різних типів; показати учням звязок енергетики та екологiї їхню взаємодiю шляхи полiпшенню стану енергетики на глобальному та мiсцевому рівнях...
57865. Трудові ресурси і зайнятість населення України 228.5 KB
  Мета: вивчити поняття трудові ресурси економічно активне населення зайнятість населення безробіття; визначити географію трудових ресурсів України; зясувати в чому полягає проблема зайнятості населення...