34436

Россия в 1906 – 1914 гг. Реформы П.А.Столыпина. Направления, итоги и значение аграрной реформы

Доклад

История и СИД

начала работу I Государственная дума. Аграрную реформу должна была утвердить Государственная дума. начала работу II государственная дума. Дума отказалась утвердить Указ 9 ноября и занялась собственным законотворчеством.

Русский

2013-09-08

32.5 KB

16 чел.

19. Россия в 1906 – 1914 гг.

Реформы П.А.Столыпина.

Направления, итоги и значение аграрной реформы.

27 апреля 1906 г. начала работу I Государственная дума. Большинство мест в ней принадлежало кадетам. Депутаты от крестьян составили фракцию трудовиков. Большевики и эсеры, надеясь еще раз поднять народ на вооруженное восстание, выборы бойкотировали.

Главное место в Думе занял аграрный вопрос. Кадеты и трудовики представили свои проекты его решения. Однако 9 июля правительство распустило Думу, обвинив депутатов в революционных замыслах.

Премьер-министром был назначен П.А.Столыпин. Он ввел указ о военно-полевых судах и опубликовал программу реформ.

Указ 9 ноября 1906 г. положил начало аграрной реформе. Цель аграрной реформы Столыпина – разрушить крестьянскую общину и создать в деревне слой крепких собственников.

Основные положения реформы:

  1.  Крестьяне могли выйти из общины и закрепить свой надел в частную собственность в виде отруба или хутора.
  2.  Крестьяне могли переселиться за Урал.

Аграрную реформу должна была утвердить Государственная дума. 20 февраля 1907 г. начала работу II государственная дума. В ней много мест получили трудовики и социалисты. Дума отказалась утвердить Указ 9 ноября и занялась собственным законотворчеством. 3 июня 1907 г. II дума была распущена, был изменен закон о выборах.

В III Государственной думе, избранной по новому избирательному закону, большинство мест принадлежало октябристам и монархистам. Столыпинская  аграрная реформа была утверждена.

Итоги реформы:

  1.  25 % крестьян вышли из общины.
  2.  Усилилось расслоение деревни.
  3.  Из европейской России за Урал переселились 3 млн. человек, но 16% из них вернулись обратно.
  4.  Был достигнут рост сельскохозяйственного производства за счет крупных крестьянских хозяйств, сняты ограничения для развития капитализма в деревне.
  5.  Однако аграрный вопрос так и не был решен.

Столыпин остался одиноким реформатором. Крестьяне были разочарованы, что не получили помещичьей земли. Либералы были недовольны военно-полевыми судами. Рабочие вопросы не решались, а промышленники осуждали чрезмерное увлечение правительства аграрным вопросом. Николай II увидел в реформе П.А.Столыпина угрозу самодержавию и тоже перестал его поддерживать. В 1911 г. Столыпин был убит эсером Богровым.

В 1912 – 1914 гг. правительство отошло от курса реформ, а затем Россия была втянута в мировую войну.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29514. Формування сексуальної норми 98.5 KB
  запропонував робочу класифікацію ролей чоловіків і жінок в статевому циклі. Її сексуальність носить материнський характер опіка захист турбота до чоловіка що проявляється в її мові використання зменшених ласкавих слів поведінці достатньо активні але не агресивні пестощі з її боку смаки і симпатії віддають перевагу слабким невпевненим в собі інфантільним навіть хворим чоловікам яких годує лікує опікується ними тощо. Ідеальний партнер для тривожних боязких неуспішних чоловіків котрих вона “навчає коханню†підтримує....
29515. Формування сексуальної норми і орієнтації 104 KB
  При наявності високого еротичного показника 4 5 оргазм може виникнути без статевого акту. Пестощі бувають першого другого третього порядку це терміни які відображають послідовність пестощів необхідних для розвитку статевого збудження. Початок статевого акту повинен проходити на фоні значного сексуального збудження жінки включаючи як фізичні так і психічні зміни. Шкала статевого збудження жінки: вегетативносудинний рівень 10 20 ; моторномовленнєвий рівень 30 40 ; поведінковий рівень 40 50 ; психічні прояви ...
29516. Порушення статевої та психосексуальної диференціації та ідентичності, причини і форми 67.5 KB
  Психосексуальна диференціація ПСД як процес представляє собою явище механізми котрого визначаються взаємодією детермінант статі. Статева та сексуальна ідентифікація жіноча; Анарія порок розвитку внутрішньоутробне порушення зовнішніх органів яєчек недорозвиток статевого органу може бути заміна статі; Дісгенезія гонад гермофродитизм істиний і чоловічі і жіночі елементи внутрішніх статевих органів частіше як дівчинки в подальшому зміна статі. Питання зміни статі А.Бєлкін 1978 описує порушення індентифікації у...
29517. Сексологічне обстеження 164.5 KB
  Більшість спеціалістів розуміють що обстеження сексологічних пацієнтів має свої особливості: інтимність питання “закритість†пацієнтів їх невміння обговорювати своє сексуальне життя відсутність адекватної мови для обговорення цих порушень. 4 варіанти уявних порушень: зі ставленням до себе підвищених вимог; невротична тривога психотична; ненормальні уявлення про статеві стосунки пацієнта або пари розянень.2 наявність сексуальних порушень у партнера. Аналіз статевих порушень з позицій “психогенне особистісно ...
29518. Діагностика сексуальних розладів (тестування) 42 KB
  При психологічній діагностиці сексуальної патології повинен проводитись диференціальний діагноз з порушеннями. При психологічному обстеженні осіб з сексуальними порушеннями виявляється підвищення “невротичноїâ€ частини профілю “пікиâ€: статева дисфункція без органічної патології високий підйом за шкалою істерії; розлади сексуальної переваги психопатії. Келлі дозволяє виявити основні фактори які затримують досягнення гармонії в статевих відносинах а також індивідуальну систему життєвих цінностей і орієнтацій які...
29519. Конфликт: предотвращение и управление 84 KB
  Моргунов В этой теме вы узнаете: Все о конфликтах о типологии конфликтов а также их предотвращении; О причинах и фазах конфликта; О конфликте и эмоциях; О задачах и основных понятиях конфликтологии; О типичных ошибках конфликтологии и технологии разрешения конфликта; Необходимо сразу оговорить что безконфликтных организаций не существует. Поэтому понимать истоки конфликта и уметь управлять его течением и разрешением неотъемлемое умение руководителя. Если противоречие получает развитие говорят о возникновении конфликта....
29520. Организация как система 44.5 KB
  Общая теория систем это не столько научная теория в традиционном смысле слова сколько комплекс методологических подходов к обширному классу объектов объединенных названием сложные системы Шрейдер Ю. Определения и свойства системы Часть смысловых связей понятия система можно обнаружить в его противопоставлении с несколькими понятиями: система беспорядочное образование; система аморфность; система случайная совокупность; система случайность; система множество из элементов не связанных в целое.Блюменфельду системой...
29521. Управление нововведениями в организации 78.5 KB
  Управление нововведениями в организации Е.Моргунов В этой теме вы узнаете: О том как управлять инновациями в организации; О видах изменений происходящих в жизни организации; О технологиях работы с организационным сопротивлением; Рекомендациях по внедрению изменений. Понятие изменение подразумевает что между двумя последовательными моментами времени имеются заметные различия в ситуации человеке рабочей группе организации или взаимоотношениях. Изменения в организации могут касаться любого аспекта или фактора.
29522. Организационная культура. Компоненты и уровни организационной культуры 83 KB
  Моргунов В этой теме вы узнаете: Об организационной культуре; О компонентах и уровнях организационной культуры; О характеристиках поведения руководителей; Все организации независимо от формы собственности и целей деятельности создаются и живут в определенной среде носящей название культура. Общеупотребимого определения культуры нет хотя интуитивно ясно что это такое. В дополнение к нормам принятым в обществе каждая группа людей в том числе и организация вырабатывает собственные культурные образцы которые получили название...