34436

Россия в 1906 – 1914 гг. Реформы П.А.Столыпина. Направления, итоги и значение аграрной реформы

Доклад

История и СИД

начала работу I Государственная дума. Аграрную реформу должна была утвердить Государственная дума. начала работу II государственная дума. Дума отказалась утвердить Указ 9 ноября и занялась собственным законотворчеством.

Русский

2013-09-08

32.5 KB

15 чел.

19. Россия в 1906 – 1914 гг.

Реформы П.А.Столыпина.

Направления, итоги и значение аграрной реформы.

27 апреля 1906 г. начала работу I Государственная дума. Большинство мест в ней принадлежало кадетам. Депутаты от крестьян составили фракцию трудовиков. Большевики и эсеры, надеясь еще раз поднять народ на вооруженное восстание, выборы бойкотировали.

Главное место в Думе занял аграрный вопрос. Кадеты и трудовики представили свои проекты его решения. Однако 9 июля правительство распустило Думу, обвинив депутатов в революционных замыслах.

Премьер-министром был назначен П.А.Столыпин. Он ввел указ о военно-полевых судах и опубликовал программу реформ.

Указ 9 ноября 1906 г. положил начало аграрной реформе. Цель аграрной реформы Столыпина – разрушить крестьянскую общину и создать в деревне слой крепких собственников.

Основные положения реформы:

  1.  Крестьяне могли выйти из общины и закрепить свой надел в частную собственность в виде отруба или хутора.
  2.  Крестьяне могли переселиться за Урал.

Аграрную реформу должна была утвердить Государственная дума. 20 февраля 1907 г. начала работу II государственная дума. В ней много мест получили трудовики и социалисты. Дума отказалась утвердить Указ 9 ноября и занялась собственным законотворчеством. 3 июня 1907 г. II дума была распущена, был изменен закон о выборах.

В III Государственной думе, избранной по новому избирательному закону, большинство мест принадлежало октябристам и монархистам. Столыпинская  аграрная реформа была утверждена.

Итоги реформы:

  1.  25 % крестьян вышли из общины.
  2.  Усилилось расслоение деревни.
  3.  Из европейской России за Урал переселились 3 млн. человек, но 16% из них вернулись обратно.
  4.  Был достигнут рост сельскохозяйственного производства за счет крупных крестьянских хозяйств, сняты ограничения для развития капитализма в деревне.
  5.  Однако аграрный вопрос так и не был решен.

Столыпин остался одиноким реформатором. Крестьяне были разочарованы, что не получили помещичьей земли. Либералы были недовольны военно-полевыми судами. Рабочие вопросы не решались, а промышленники осуждали чрезмерное увлечение правительства аграрным вопросом. Николай II увидел в реформе П.А.Столыпина угрозу самодержавию и тоже перестал его поддерживать. В 1911 г. Столыпин был убит эсером Богровым.

В 1912 – 1914 гг. правительство отошло от курса реформ, а затем Россия была втянута в мировую войну.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65581. СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗСУДКУ І РОЗУМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 263 KB
  Чому власне співвідношення розсудку і розуму розглядається як філософсько-педагогічна проблема Наша освіта відчайдушно загрузла у болоті розсудкових форм і не менш розсудкових інноваційних симулякрів бездумних реформувань.
65582. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових документів 641.5 KB
  Вирішення таких задач можливе за допомогою методів кластеризації що дозволяють розбивати множину webсторінок на категорії залежно від характеристик даних документів. Слід зазначити що більшість web-сторінок є політематичними текстовими документами тобто одночасно...
65583. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З НЕСИМЕТРІЄЮ 843 KB
  Розв’язання таких задач принципово можливо на основі переходу до математичних моделей, що використовують рівняння у фазних координатах. Перейти до більш повних і точних моделей на основі рівнянь у фазних координатах, що враховують електромагнітний і електростатичний...
65584. РОЗВИТОК У КЕРІВНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 235 KB
  За оцінкою експертів у рейтингу якостей керівника ОРП ДПСУ найважливішою є здатність до саморегуляції в екстремальних умовах професійної діяльності. З огляду на це керівник ОРП повинен бути емоційно стриманим уміти контролювати себе тобто мати високий рівень саморегуляції...
65585. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИТІВ МІДЬ –ТАНТАЛ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ 457.5 KB
  Для досягнення поставленої мети виникла необхідність у вирішенні таких основних задач: вибір металу проміжного між міддю та танталом шару та методів виготовлення мідних та проміжних шарів; – встановлення технологічних параметрів дифузійного зварювання які забезпечували б надійний адгезійний...
65586. Діагностика процесу чистового шліфування по динаміці зміни вихідних змінних 454.5 KB
  Вирішення перелічених завдань має особливе значення для операцій шліфування при виконанні яких на якість і продуктивність впливають збурюючи дії і зміни параметрів технологічної системи. Операція настроюється на найгірший стан системи і середовища.
65587. Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря 402.5 KB
  Метою роботи є вдосконалення багатофункціональних сонячних систем тепло холодопостачання і кондиціювання повітря на основі осушувальновипарних методів і сонячної енергії для підтримки безперервності циклу.
65588. ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ КРАСІВСЬКОГО ТА ЯРОСЛАВА ЛЕСІВА: ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 172 KB
  Простежити діахронію розуміння України Батьківщини дому рідної мови свободи Бога в життєвому та літературному досвіді обох письменників; з’ясувати жанровотематичні параметри творчості...
65589. МОДУЛЯЦІЯ ГЛІЦИНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ КАНАБІНОЇДАМИ В НЕЙРОНАХ ЦНС ЩУРІВ 724 KB
  Мета роботи полягала у вивченні впливу канабіноїдів на електрофізіологічні характеристики гліцин-активованого струму, та функціональне значення такого впливу на мережеву нейронну активність в гіпокампі.