34441

Образование СССР: причины и принципы создания союза

Доклад

История и СИД

После гражданской войны на месте бывшей Российской империи появились новые государства: Финляндия Польша Латвия Стали независимыми государствами с буржуазными правительствами Литва Эстония Россия Украина Стали Советскими республиками Белоруссия Закавказская Федерация Бухарская республика Хорезмская республика Дальневосточная республика Предпосылки образования СССР: Экономическая взаимозависимость республик которые раньше существовали в рамках одного государства Необходимость противостоять общим врагам Все...

Русский

2013-09-08

34 KB

17 чел.

 1.  Образование СССР: причины и принципы создания союза.

В 1917 г. большевики приняли Декларацию прав народов России, которая провозгласила право наций на самоопределение. После гражданской войны на месте бывшей Российской империи появились новые государства:

Финляндия

Польша

Латвия                 Стали независимыми государствами с буржуазными правительствами

Литва

Эстония

Россия

Украина Стали Советскими республиками

Белоруссия

Закавказская Федерация

Бухарская республика

Хорезмская республика

Дальневосточная республика

Предпосылки образования СССР:

 1.  Экономическая взаимозависимость республик, которые раньше существовали в рамках одного государства
 2.  Необходимость противостоять общим врагам
 3.  Все национальные компартии входили в состав Российской коммунистической партии  - РКП(б)
 4.  Победа советской власти в России, Украине, Белоруссии и Закавказье.

Проекты объединения:

 1.  Сталин предложил включить все республики в состав России на правах автономии
 2.  Ленинский проект предлагал объединить республики в союз на основе полного равноправия.

30 декабря 1922 г. I всесоюзный съезд Советов провозгласил образование Союза советских социалистических республик (СССР). В состав СССР первоначально вошли 4 республики:

 •  РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика)
 •  ЗСФСР (Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика) в составе Грузии, Армении и Азербайджана
 •  УССР (Украинская Советская Социалистическая Республика)
 •  БССР (Белорусская Советская Социалистическая Республика)

31 января 1924 г. была принята первая конституция СССР. Высшим законодательным органом СССР стал Съезд Советов (между съездами – Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет – ВЦИК), а высшим исполнительным органом – Совет Народных Комиссаров.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56316. ТАБЛИЦІ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ 209.5 KB
  Принцип використання таблиць полягає в тому, що вони спонукають учнів згадати орфографічне правило на основі зіставлення поданих у таблиці прикладів. Порівнюючи праву і ліву колонки, учень пояснює суперечливі на перший погляд приклади, аргументуючи їх відповідними правилами, винятками.
56317. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 121 KB
  Мета: ознайомити учнів з періодичним законом хімічних елементів; формувати уявлення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів; показати загальну залежність і розвиток неорганічної природи...
56318. Програми роботи з таблицями 78.5 KB
  Ми завершуємо ознайомлення з табличними величинами та програмами роботи з таблицями. Ви вмієте описувати масиви, вводити і виводити елементи масивів, складати програми опрацювання табличних величин. Але треба бути уважним і добре розуміти, що робиш і для чого.
56319. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПИСАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ 24.36 KB
  Які існують прийоми осмислення тексту (і виділення інформаційно-смислових блоків)? Психологи називають три такі прийоми: виділення смислових опорних пунктів (або ключових слів), антиципація та реціпація
56320. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧБОВИХ ТА УЧБОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ НА ПРИКЛАДІ УЧБОВОГО РЕФЕРАТУ, КОНТРОЛЬНОЇ Й КУРСОВОЇ РОБОТИ 18.36 KB
  Реферат (від латинського refezo – доповідаю, повідомляю) – це короткий виклад змісту документа або його частини, що включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з документом і доцільності звернення до нього.
56321. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧБОВИХ ТА УЧБОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ НА ПРИКЛАДІ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ) РОБОТИ 17.12 KB
  Дипломна робота – це вид навчально-дослідницької діяльності, орієнтованої на розвиток вміння самостійно виконувати науковий аналіз питань, пов'язаних із специфікою освоюваної професії. Дипломна робота є заключним періодом навчання у вищій школі, так як вона виконується на випускному курсі під керівництвом наукового керівника.
56322. Нацистский «новый порядок» в Европе 110 KB
  Движение Сопротивления в Европе Цели движения Сопротивления: Движение Сопротивления –- это освободительное движение в оккупированных странах Формы движения Сопротивления против внешнего и внутреннего фашизма и установленного фашистами порядка.
56323. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛОГІЧНИХ ДОВОДІВ (АРГУМЕНТАЦІЙ) 20.3 KB
  Наукове знання, як уже відомо, це результат наукового дослідження, перевірений суспільно-історичною практикою і не суперечить логіці. Значить, в будь-якому дослідженні, крім чуттєвого пізнання, використовується абстрактне мислення чи логічне пізнання.