34447

История как наука. Исторические источники и вспомогательные исторические дисциплины

Доклад

История и СИД

Сама наука сложилась намного позднее. Историческая наука оперирует точно установленными фактами которые извлекаются из источников. Геральдика наука о гербах.

Русский

2013-09-08

33.5 KB

4 чел.

 1.  История как наука. Исторические источники и вспомогательные исторические дисциплины.

История (древнегреч.) – рассказ о том, что известно.

«Отцом истории» считается древнегреческий писатель Геродот (V век до н.э.). Сама наука сложилась намного позднее.

         История изучает закономерности развития человечества в прошлом и настоящем.

Историческая наука оперирует точно установленными фактами, которые извлекаются из источников.

Все свидетельства о прошлом, связанные с деятельностью человека, называют историческими источниками.

Виды источников:

 •  Вещественные
 •  Письменные
 •  Устные
 •  Лингвистические
 •  фото-, фоно-, кино-,  видеоматериалы.

Чтобы источники «заговорили», нужно извлечь из них информацию, нужны особые знания.

Вспомогательные исторические дисциплины:

 1.  Археология – изучает вещественные памятники.
 2.  Палеография – изучает письменные памятники по их внешним признакам:
 3.  Генеалогия – изучает происхождение и родственные связи отдельных лиц.
 4.  Геральдика – наука о гербах.
 5.  Сфрагистика – наука о печатях.
 6.  Нумизматика – наука о монетах.
 7.  Хронология – наука о летоисчислении и календарях.

Подходы к изучению истории:

 1.  Формационный – делает акцент на общие закономерности в развитии разных стран и народов. Движущая сила исторического развития – изменения в материальном производстве.
 2.  Цивилизационный – делает акцент на уникальности развития разных стран и народов. В основе исторического развития лежит мировоззрение человека и система ценностей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81333. Витрати на здійснення виконавчих дій та їх види 26.9 KB
  До інших витрат на організацію виконавчих дій належать витрати на виплату винагороди державним виконавцям відповідно до статті 47 Закону; придбання службових житлових приміщень; придбання службових приміщень; страхування державних виконавців; забезпечення державних виконавців форменим одягом
81334. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум і черговість задоволення вимог стягувачів 27.72 KB
  Розподіл стягнутих державним виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум у тому числі одержаної від реалізації майна боржника здійснюється у такому порядку: у першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на організацію та проведення виконавчих дій...
81335. Закінчення та відновлення виконавчого провадження 27.23 KB
  Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ, або за належністю до іншого органу державної виконавчої служби
81337. Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника 28.14 KB
  Звернення стягнення на майно боржника полягає в його виявленні шляхом надіслання запитів до органів державної податкової інспекції банків дорожньої автомобільної інспекції бюро технічної інвентаризації нотаріату тощо описі арешті вилученні та примусовій реалізації. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті інші цінності в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях на рахунки в цінних паперах у депозитаріях...
81338. Порядок звернення стягнення на заставлене майно 27.41 KB
  Стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача заставодержателя. За постановою державного виконавця про стягнення виконавчого збору винесеною у виконавчому провадженні про звернення стягнення на заставлене майно стягнення звертається на вільне від застави майно боржника. Крім того право заставодержателя на звернення стягнення саме на заставлене майно регулюється статтею 20 Закону України Про заставу .
81339. Порядок звернення стягнення на майно боржника,яке знаходиться в інших осіб 24.23 KB
  Державний виконавець на письмову пропозицію боржника або стягувача має право звернути стягнення на майно боржника що знаходиться в інших осіб а також на майно та кошти належні боржникові від інших осіб. Зазначені особи на запит державного виконавця зобовязані надати у визначений ним строк відомості про належне боржникові майно що знаходиться в них та майно чи кошти які вони повинні передати боржникові. Одержавши від названих осіб відомості про наявність майна боржника державний виконавець описує це майно в присутності понятих вилучає...
81340. Майно боржника, на яке не може бути звернено стягнення 26.55 KB
  Стягнення за виконавчими документами не може бути звернено на такі види майна та предмети що належать боржникові на праві власності або є його часткою у спільній власності необхідні для боржника членів його сімї та осіб які перебувають на його утриманні...
81341. Арешт майна боржника 31.06 KB
  Арешт майна полягає у проведенні його опису оголошенні заборони розпоряджатися ним а в разі потреби в обмеженні права користування майном або його вилученні в боржника та передачі на зберігання іншим особам. Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом: винесення постанови про відкриття виконавчого провадження якою накладається арешт на майно боржника та оголошується заборона на його відчуження; винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні в...