34503

Искусство Древней Греции. Ранняя классика (480-450-е гг. до н. э.) Скульптура. Храм Зевса в Олимпии. Мирон. Вазопись и живопись

Доклад

Культурология и искусствоведение

Мастер Брига: белофонный килик из Вульчи Пляшущая менада Мюнхен Гос. Античные собрания килик Последствия симпосия Вюрцбург Музей Мартина фон Вагнера; Дурис: килик из Капуи Эос с телом Мемнона Париж Лувр Монументальная живопись этого периода.

Русский

2013-09-08

13.98 KB

9 чел.

Ответ на вопрос № 5.

Искусство Древней Греции. Ранняя классика (480-450-е гг. до н. э.) Скульптура. Храм Зевса в Олимпии. Мирон. Вазопись и живопись.

Греко-персидские войны и их значение в формировании самосознания греков. Расцвет греческого полиса. «Строгий» стиль в греческом искусстве V в. до н. э. Соединение черт архаического искусства (строгость поз, декоративность в передаче деталей и т. п.) со стремлением к более адекватной передаче объема и движения. Основные памятники: так называемый Дельфийский возничий, Тираноубийцы Гармодий и Аристогитон (скульпторы Критий и Несиот), статуя Посейдона с мыса Артемисион, “Трон Людовизи” и другие. Мастера «строгого» стиля – Пифагор Регийский (так наз. Атлет из Адерно, «Европа, на быке», “Раненый Филоктет”, «Кифаред»); Каламид («Афродита Сосандра», «Аполлон на омфале»). Творчество Мирона. Обращение к проблеме передачи движения в скульптуре. «Дискобол», группа «Афина и Марсий».

Скульптура греческих храмов первой половины V в. до н.э.: Афины Афайи на о. Эгина, 500-490 гг. до н. э. (Мюнхен, Государственные Античные собрания); Зевса в Олимпии, 468-456 гг. до н. э., архитектор Либон (Олимпия, Археологический музей) - новый этап в композиционном решении фронтонов и метоп.

Греческая вазопись первой четверти V в. до н. э. Мастер Брига: белофонный килик из Вульчи «Пляшущая менада» (Мюнхен, Гос. Античные собрания), килик «Последствия симпосия» (Вюрцбург, Музей Мартина фон Вагнера); Дурис: килик из Капуи «Эос с телом Мемнона» (Париж, Лувр)

Монументальная живопись этого периода. Художник Полигнот (470-450 гг. до н.э.) и его роль в создании классического стиля. Произведения Полигнота в Дельфах и Афинах. Работы живописцев Микона и Панена в Афинах. Краснофигурные вазы “свободного” или “прекрасного”стиля. Кратер «мастера ниобид» (Париж, Лувр).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38193. Психологічна боротьба на інформаційному рівні 99.5 KB
  Боротьба як правило ведеться у вигляді прихованих цілеспрямованих спеціальним чином організованих інформаційнопсихологічних операцій ІПсО. У широкому розумінні ІПсО це сплановане використання сучасних форм методів і засобів поширення інформації для здійснення впливу на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони з одночасним захистом власного інформаційного середовища і психологічного стану. Вплив що здійснюється на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони під час ІПсО отримав назву...
38194. Конфлікти рівня інформаційного суспільства 121.5 KB
  Конфлікти рівня інформаційного суспільства Заняття №1: Конфлікти рівня інформаційного суспільства Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; сприяти розвитку почуття свідомої військової дисципліни відповідальності і цілеспрямованості;...
38195. Проблеми інформаційної безпеки України 161.5 KB
  Бурхливий розвиток інформаційних технологій наприкінці ХХ ст. призвів до зростання відносної важливості окремих аспектів суспільного життя. Внаслідок інформаційної революції основною цінністю для суспільства взагалі й окремої людини зокрема поступово стають інформаційні ресурси
38196. Засновники геополітики 203.5 KB
  Поняття глобального було введено в науковий обіг у другій половині XX століття американським науковцем Т.Левіттом, який охарактеризував ним феномен злиття ринків окремої продукції як нову тенденцію розвитку світової економіки; згодом це явище було інтерпретоване деякими домінуючими світовими силами в дусі ідеології обєднання світу в єдину економічну,
38198. Воєнна політологія як наука 134.5 KB
  Воєнна політика – частина загальної політики певних соціальних сил і спеціально створених ними інститутів влади, що спрямована на підготовку і використання (навмисне або змушене, військове або невійськове) засобів збройного насильства для досягнення тих або інших класових, національних або загальнолюдських інтересів, мети; для ведення війни або протидії.
38199. Аерократія та ефірократія 36.03 KB
  Мондіалістські центри мали своїх кореспондентів і в Москві. Ключовою постаттю був академік Гвішіані, директор Інституту Системних Досліджень, який був чимось подібним до філіалу “Трілатераля”
38200. Міграційні процеси і екологічний імператив як фактор світової політики 27.04 KB
  З врахуванням триваючої тенденції до росту чисельності населення можна припустити можливість своєрідного демографічного «перевантаження» нашої планети...
38201. Конфлікти та війни сучасності 55.19 KB
  Терміном «Близькосхідний конфлікт» (конфлікт на Близькому Сході) позначається серія міжнародних конфліктів, що протікають із 1940-х років в цьому регіоні. В цих конфліктах брали та досі беруть участь численні арабські держави, Ізраїль, Іран, Туреччина, зовнішні актори – США, СРСР, Росія, ЄС, міжнародні організації. Важливість Близькосхідного конфлікту завжди обумовлюється стратегічним значенням регіону – на Близький Схід