34598

Реформация, противостояние католиков и протестантов

Доклад

История и СИД

Первоначально Генрих VIII был противником Реформации книга против Лютера В защиту 7 таинств 1521 г. Генрих был женат на Екатерина Арагонской единственный ребенок – девочка Мария Тюдор. Поняв что мальчиков не будет Генрих решил добиться развода однако Папа Римский Климент VII на это не согласился. Генрих обвинил английское духовенство в неповиновении статуту статут запрещал признавать любое лицо назначенное Папой без утверждения королем заставил духовенство признать себя главой церкви Англии.

Русский

2013-09-08

12.42 KB

1 чел.

Реформация, противостояние католиков и протестантов.

Первоначально Генрих VIII был противником Реформации (книга против Лютера «В защиту 7 таинств», 1521 г.), получив от Папы титул «защитник веры». Генрих был женат на Екатерина Арагонской (единственный ребенок – девочка, Мария Тюдор). Поняв, что мальчиков не будет, Генрих решил добиться развода, однако Папа Римский Климент VII на это не согласился.

Генрих обвинил английское духовенство в неповиновении статуту (статут запрещал признавать любое лицо, назначенное Папой, без утверждения королем), заставил духовенство признать себя главой церкви Англии.

1532 – Архиепископом Кентерберийским выбран Томас Кранмер (ставленник Генриха, протестант), который расторг брак Генриха.

1534 – парламент – «Акт о супрематии»: король – верховный глава Английской Церкви (Папа переставал пользоваться какой бы то ни было властью в Англии). Джон Фишер и Томас Мор, не принявшие этого решения, казнены.

Закрытие монастырей, конфискация церковных земель (закрыто 376 монастырей, земли Генрих оставил себе или передал дворянству, которое поддерживало короля).

После смерти Генриха на трон взошел его сын, Эдуард VI, регентом при котором стал герцог Сомерсет (протестант). 1547 – начало причащения прихожан «под обоими видами». 1549 – священникам разрешено вступать в брак; введение Книги общих молитв (тексты исключительно на английском языке).

1553 – «42 статьи», которые стали официальным документом Церкви Англии (кальвинизм во взглядах на причастие и предопределение).

Мария Тюдор: попытки восстановить католицизм в Англии (казнь протестантов).

Елизавета I: признала изменения Генриха и Эдуарда, но считала, что царь – это административный владыка, а решение догматических вопросов должно быть в ведении клира. Пересмотрены «42 статьи», осталось «39 статей» (официально приняты с 1571 г.). Попытки католических заговоров против королевы сопровождались казнями, победа в войне с Испанией стала победой протестантизма.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20501. Форми, типи форм, обчислення в формах 33 KB
  Робота з формами може відбуватися в трьох режимах: у режимі Форми в режимі Таблиці в режимі констриктор. типи форм В Access можна створити форми наступних видів: форма в стовпець або повноекранна форма; стрічкова форма; таблична форма; форма головна підпорядкована; зведена таблиця; формадіаграма. Форма в стовпець є сукупністю певним чином розташованих полів введення з відповідними їм мітками і елементами управління.
20502. Маніпулювання даними, операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL 27.5 KB
  Маніпулювання даними операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL Для маніпулювання данними виділяють такі групи команд SQL:Команди мови визначення даних DDL Data Definition Language. DDL Data Definition Language мова визначення даних це підмножина SQL що використовується для визначення та модифікації різних структур даних.До даної групи відносяться команди призначені для створення зміни та видалення різних об'єктів бази даних. Команди CREATE створення ALTER модифікація і DROP видалення мають...
20503. Матриця суміжності та матриця інцидентності 28 KB
  Матриця суміжності графа G зі скінченною кількістю вершин n пронумерованих числами від 1 до n це квадратна матриця A розміру n в якій значення елементу aij рівне числу ребер з iї вершини графа в jу вершину. Матриця суміжності простого графа що не містить петель і кратних ребер є бінарною матрицею і містить нулі на головній діагоналі. Матриця суміжності неорієнтованого графа симетрична а значить володіє дійсними власними значеннями і ортогональним базисом з власних векторів.
20504. Метод ітерації (метод послідовних наближень) 88 KB
   Суть методу полягає у заміні початкового рівняння 4.18 еквівалентним йому рівнянням 4.19 Постановка задачі Нехай задано рівняння де – неперервна нелінійна функція. Потрібно визначити корінь цього рівняння який знаходиться на відрізку з заданою похибкою .
20505. Метод послідовних наближень (метод ітерацій) для розв’язку системи лінійних рівнянь 91 KB
  11 пошуку розв’язку системи с заданою похибкою відповідно теоремі про збіжність.11 виконується то ітераційний процес пошуку розв’язку системи с заданою похибкою збігається і метод послідовних наближень можна використовувати.13 що легко розв’язується для знаходження вектора розв’язку першого наближення тому що в правої частині містить всі визначені елементи.
20506. Мова запитів SQL. Огляд її можливостей 27 KB
  Він по суті містив тільки пропозиція SELECT яке дозволяло формулювати запити для вибірки даних з бази. Потім мова була доповнено двома іншими компонентами необхідними для роботи з базами даних. Перший з них – компонент для визначення структури бази даних які в термінології теорії баз даних називаються мовою визначення даних МВД. Другий засоби що дозволяють заповнювати базу даних змінювати їх і видаляти.
20507. Моделі подання знань.Вимоги до моделей подання знань 26.5 KB
  Моделі подання знань.Вимоги до моделей подання знань Подання знань це множина синтаксичних і семантичних угод що роблять можливим формальне вираження знань про предметну галузь у комп’ютерноінтерпретованій формі. Найрозповсюдженішими є такі моделі представлення знань: логічні моделі продукційні моделі фреймові моделі семантичні мережі. До основних вимог подання знань належать: Лаконічність зміст друкованих знаків.
20508. Неорієнтовані та орієнтовані графи 27 KB
  Граф це сукупність об'єктів із зв'язками між ними. Об'єкти розглядаються як вершини або вузли графу а зв'язки як дуги або ребра. Для різних областей використання види графів можуть відрізнятися орієнтовністю обмеженнями на кількість зв'язків і додатковими даними про вершини або ребра.
20509. Нотація Баркера 38 KB
  Связи обозначаются линиями с именами место соединения связи и сущности определяет кардинальность связи: Обозначение Кардинальность 01 11 0N 1N Пример: Для обозначения отношения категоризации вводится элемент дуга :.