34620

Мастерство полемического стиля Белинского

Доклад

Литература и библиотековедение

Приемы полемики: каждая статья носит прямой или скрытый полемический характер. прием интеллектуальной бури. прием иронической ремарки независимо от того о ком он пишет. прием притворного простодушия.

Русский

2013-09-08

23 KB

4 чел.

Вопрос №6.

Мастерство полемического стиля Белинского.

Бел прежде всего мастер в свое деле: он умел анализировать не столько содержание, сколько логику в жизни, психологию в жизни, поступки. Он хорошо знал людей, жизнь

Композиция – установление жизненных связей. Он мастерски пересказывал содержание, в котором сразу же анализирует композицию, устанавливает цепь причин и следствий. Пересказ содержания выявлял все мироощущение героев, авторскую позицию. «Любое произведение – результат прошлого и указание на будущее».

Положение Белинского-критика было уникальным. Его талант раскрылся благодаря эпохе, изобилующей шедеврами.  Каждая его критическая статья – одновременно социологический очерк, очерк нравов, эстетическая зарисовка. Он писал статьи-импровизации. Они не состояли из гармонически расположенных частей, не было логики изложения: внезапное начало, зачастую без конца. Делал выписки из научных трудов. Способность к крайнему увлечению – характер его статей. Белинский безумно любил литературу, был искренен, талантлив. Манера стиля – фамильярная, ироническая (иронизирует над собой, читателем, автором), риторическая. Монологическая и в то же время доверительная беседа с читателем, речь трибуна и в то же время впечатление устно произнесенного слова.

Приемы полемики: каждая статья носит прямой или скрытый полемический характер.

  1.  мастерски владел поворотом, поворачивая героя совершенно с неожиданной для читателя или оппонента. Поворот в осмыслении характера.
  2.  прием «интеллектуальной бури». Обладал уникальным запасом знаний во всех областях. Он не знал только языков, и для него специально переводил Бакунин.
  3.  прием иронической ремарки независимо от того, о ком он пишет.
  4.  прием притворного простодушия. Белинский иронично пересказывает текст и поет дифирамб незадачливому писателю.
  5.  пародирование названий.
  6.  описание своих чувств при прочтении.
  7.  сопоставление двух бездарных писателей, причем брал сопоставимые по звучанию фамилии.
  8.  пересказ содержания всего творчества.
  9.  памфлеты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21119. Література у другій половині XVII – XVIII ст. 26.69 KB
  Література у другій половині XVII – XVIII ст. Розвиток літератури протягом другої половини XVII першої половини XVIII ст. Так званий леонінський вірш що поширився у XVIII ст. В кінці XVIII ст.
21120. Козацькі літописи (друга половина XVII - XVIII ст.) 17.41 KB
  Літописом Самовидця назвав цей твір Пантелеймон Куліш бо неназваний автор вважається що ним був представник козацької старшини Роман Ракушка став очевидцем подій від початку Визвольної війни і до 1702 р. Цей твір має не лише історіографічну а й значну літературну вартість. Але й недописаний твір складається з чотирьох томів які систематично охоплюють події 16481700 рр. Твір написано емоційно образною книжною українською мовою з використанням народної фразеології поетичних творів українських авторів.
21121. Філософія у другій половині XVII - XVIII ст. Творчість Г. С. Сковороди 17.36 KB
  Сковороди Певний внесок зробив Ф. Феноменальним явищем в історії української культури була творчість Григорія Савича Сковороди 17221794. Характерним для філософської позиції Сковороди є широке використання мови образів символів а не чітких раціоналістичних понять які не в змозі відповідно розкрити сутність філософської та життєвої істини. Тому заклик Сковороди пізнай себе означає в нього пізнати Бога в собі у глибині свого єства.
21122. Архітектура у другій половині XVII - XVIII ст. 18.21 KB
  спостерігається співіснування та переплетіння різних стилів з виразним домінуванням стилю бароко. знаменує розквіт нового своєрідного стилю який носить назву козацьке бароко. Це найменування покликане підкреслити що в Україні архітектура бароко набуває своєрідних мистецьких форм і національного колориту. Однією з перших споруд у стилі козацького бароко була Миколаївська церква на головному міському майдані у Ніжині 16681669 центрі одного з найбільших козацьких полків.
21123. Живопис у другій половині XVII - XVIII ст. 17.62 KB
  Для українського барокового живопису визначальним став виразний вплив фламандської аристократичної школи Рубенса захоплення якою докорінно змінило попередні національні традиції. Разом з тим стилістика українського живопису цього періоду є досить різноманітною і нерівноцінною за майстерністю. Найвідомішими зразками київської школи монументального живопису є розписи Успенського собору й Троїцької надбрамної церкви у КиєвоПечерській лаврі яким притаманні м'яка пастельна форма письма чуттєвість округла плавність ліній що налаштовують...
21124. Музична культура у другій половині XVII - XVIII ст. 20.11 KB
  В КиєвоМогилянській академії існував хор студентів числом до 300 осіб. Відтоді одяг студентів Київської академії став своєрідною уніформою церковних півчих по всій Російській імперії особливо по архієрейських хорах. Березовський почав складати інструментальні композиції ще під час навчання у Київській академії якими вже тоді звернув на себе увагу. Через Глухівську музичну школу він потрапляє до придворної капели а звідти був відправлений до Болонської музичної академії в Італії де навчався у відомого музичного теоретика Мартіні в якого...
21125. Розвиток етнографії та історичної науки наприкінці XVIII - на початку XX ст. 18.19 KB
  князь Микола Цертелєв грузин за походженням проте щирий патріот України опублікував у Петербурзі Попытку собрания старых малороссийских песен збірку українських історичних дум. Це відбилося у працях кількох нащадків старшинських родів які вийшли у відставку з царської служби й присвятили себе опрацюванню та публікації історичних матеріалів слідами козацьких літописців. У зв’язку з необхідністю підтвердити своє шляхетське походження яке повинна була засвідчити спеціальна комісія у Петербурзі так звана Геральдія посилився пошук...
21126. Конструирование. Основные понятия и определения 115 KB
  Основные понятия и определения Конструирование является составной частью процесса разработки СВТ и представляет собой комплекс взаимосвязанных работ при выполнении которых необходимы учет разносторонних требований к конструкции устройства знание технологии. Каждое поколение СВТ имело новый тип элементной базы что изменяло правила и положения теории и практики конструирования. Но характерным всегда являлось и является разбиение конструкции и общей схемы СВТ на отдельные часто повторяющиеся устройства оформляемые в виде элементов...
21127. Сутність і соціальна природа релігії 55.5 KB
  Богослови майже усіх релігійних конфесій запевняють своїх віруючих, що їх релігія є віровчення, яке дано людям богом. Так, згідно з уявленням буддистів, буддизм був даний богами людям через Будду, людину, яка досягла вищої святості. Один з Будд, якого прозвали в його земному житті Шакьямуні