34625

Писатели НШ в оценке критики 40-х гг

Доклад

Литература и библиотековедение

Началась полемика. Эта полемика продолжалась и в обзорах Белинского. Полемика не привела к победе западников над с ф но она дала импульс к развитию критического реализма.

Русский

2013-09-08

22.5 KB

0 чел.

Вопрос №11.

Писатели НШ в оценке критики 40-х гг.

НШ и ее представители. В 30 – 40-х гг. формируется НШ как следствие демократизации всех сторон жизни, мода на народное. К концу 30-х гг. в РЛ появляется особое направление. С точки зрения метода – это грубый натурализм. Это не художественное творчество, а очерки; вымысел минимален. Это описание типа без типизации. Нш неоднородна. Ее составляли и будущие талантливые русские романисты: Герцен, Даль, Григорович, Тургенев, Достоевский, Гончаров, Некрасов.

В 40-е гг. Белинский уходит из журнала «Отечественные записки» и сотрудничает с Некрасовым в журнале «Современник», где последний работает редактором и издателем.

1846 – 48 гг. – расцвет НШ. НШ угасла, так как со смертью Бел она потеряла теоретика. Произведения НШ печатались в альманахах «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник».

Началась полемика.

Самарин «О мнениях «Современника» исторических и литературных». На эту статью Белинский пишет отклик «Ответ «Москвитянину». Эта полемика продолжалась и в обзорах Белинского.

Белинский утверждает новую форму реальной поэзии. Булгарин с издевкой писал об НШ, где искусство низведено до низкой действительности. Ругательство Булгарина – НШ – Бел использует как термин. «А разве мужик не человек?» Бел подчеркивает только внешние стороны жизни, а не нравственно-религиозные. Борьба за НШ шла на всех уровнях, даже в театре. У западников был один козырь: крепостное право, которому не могли противостоять славянофилы. Полемика не привела к победе западников над с/ф, но она дала импульс к развитию критического реализма.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64413. НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 195 KB
  Запропонована праця стосується виокремлення того своєрідного в українських народних казках що відрізняє їх від казкового епосу інших словянських етносів насамперед білоруського та російського.
64414. Розробка технології знепилювання хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу 557.15 KB
  Технологія видобутку корисних копалин з подальшим збагаченням бідних руд що існує насьогодні потребує великих територій під облаштування спеціальних місць для розміщення відходів збагачення хвостів.
64415. Патогенетичне обґрунтування способу лікування загострень хронічного періодонтиту 145.5 KB
  У останнє десятиріччя не дивлячись на значне збільшення обєму та якості стоматологічної допомоги кількість пацієнтів з гострими запальними захворюваннями щелепнолицевої ділянки та шиї не зменшується...
64416. ІМУНОТОКСИЧНА ДІЯ СВИНЦЮ І КАДМІЮ ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА 311.5 KB
  Одним з головних завдань профілактичної медицини, зокрема гігієни праці та промислової токсикології, є дослідження впливу хімічних чинників на організм працюючих, обґрунтування ранніх...
64417. Садові листовійки – філофаги в насадженнях яблуні та регулювання їх чисельності в Передгірному Криму 578 KB
  Останнім часом йде реконструкція старих насаджень поява садів нового типу за сучасними схемами посадки типами крони сортовим складом що відбивається на формуванні фауни листовійок у садових агроценозах.
64418. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ САМОПЛИВНОГО ТА ПРИМУСОВОГО ТИПУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 7.36 MB
  В Україні істотно поширені процеси підтоплення сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів, які супроводжуються підйомом рівня ґрунтових вод (РҐВ) та зумовлюють низку негативних процесів.
64419. КОМПЛЕКС ФІТОНЕМАТОД АГРОЦЕНОЗІВ ХМЕЛЮ ТА ЗАХОДИ РЕГУЛЯЦІЇ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В ЗОНІ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 394.5 KB
  Тому одним із основних заходів збільшення валового збору хмелю і поліпшення його якості є надійний захист насаджень від патогенних організмів серед яких одними з найменш вивчених є паразитичні нематоди.
64420. РОЗВИТОК МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ 649 KB
  Питання підвищення енергозбереження тепловозних силових установок в умовах стрімкого зростання цін на дизельне паливо в Україні і інших країнах розглядається як одне з першорядних.
64421. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОНСОЛІДАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 210.5 KB
  В аспекті вивчення шляхів формування демократичної політичної еліти яка ефективно здійснює державне управління з метою реалізації національних інтересів важливе місце займає дослідження інституційних...